Eerste Boordtabel van KMO’s en zelfstandige ondernemers werd voorgesteld

Eerste Boordtabel van KMO’s en zelfstandige ondernemers werd voorgesteld

Om de ontwikkeling en de groei van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers te stimuleren, is het van essentieel belang over een instrument te beschikken dat die ontwikkeling beschrijft. De Boordtabel van vijf modules analyseert een groot aantal sleutelindicatoren.

In 2015 telde België 869.662 ondernemingen waarvan er volgens de database van de BTW-plichtige ondernemingen 863.165 KMO’s zijn die tot 49 werknemers tewerkstellen (of 99,3% van het totaal). Zij vormen dus de ruggengraat van onze economie.

De boordtabel die door de FOD Economie werd ontwikkeld op vraag van federaal Minister Borsus, werd op 3 februari gelanceerd en zal als referentie-instrument dienen voor de regering om maatregelen te treffen voor de kmo's en het ondernemerschap, maar ook met als doel om meer jobs te creëren.

Waarom een Boordtabel van KMO’s en zelfstandige ondernemers?

Om efficiënte steunmaatregelen uit te werken, is het noodzakelijk de evolutie van de omgeving van de KMO’s en de zelfstandigen te kennen, te meten en in perspectief te zetten. Het is in deze optiek dat de FOD Economie deze Boordtabel heeft ontwikkeld, een geïntegreerd en evolutief referentie-instrument.

Op basis van officiële statistieken biedt deze publicatie een verregaande analyse van talrijke kernindicatoren, waarbij gefocust wordt op de volgende vijf thema’s:

  • demografie van de KMO’s;
  • demografie van de zelfstandigen;
  • vrouwelijk ondernemerschap;
  • kerncijfers;
  • vergelijking met de buurlanden.

Voornaamste resultaten

Wat de demografie van de KMO’s betreft, stellen we vast dat het aantal KMO’s blijft toenemen, terwijl het aantal faillissementen in 2014 en 2015 gedaald is met 9% in vergelijking met de voorafgaande jaren. Het aantal zelfstandigen is tussen 2007 en 2015 met bijna 20% toegenomen.

In 2014 en in 2015 waren de vrouwen goed voor 33% van de zelfstandigen. Daarnaast stellen we over de periode 2007-2015 vast dat het jaarlijkse groeipercentage van het totale aantal vrouwelijke zelfstandigen meer uitgesproken is dan bij de mannelijke zelfstandigen.
In 2015 waren de vrouwelijke zelfstandigen vooral actief in de minder kapitaalintensieve sectoren van de vrije en de intellectuele beroepen (39,3 %), de handelssector (32,5 %) en de dienstensector (12,5 %). Het vrouwelijk ondernemerschap heeft nog een progressiemarge omdat de werkzaamheidsgraad van de vrouwelijke zelfstandigen in vergelijking met de vrouwelijke actieve bevolking lager is dan bij de mannelijke zelfstandigen.

Globaal genomen hebben we in 2014 en 2015 ook een netto jobcreatie vastgesteld.

De tewerkstelling in de private sector is met 0,4% gestegen in de kleine ondernemingen (10 tot 49 werknemers).

De twee sectorale zwaargewichten in termen van tewerkstelling bij de KMO’s blijven de sector “handel in en herstelling van auto’s en motorfietsen” enerzijds en de bouwsector anderzijds.

Wat het luik internationalisering betreft, draagt de sector van de “groothandel” het meest bij tot de export en de omzet van de KMO’s.

De FOD Economie benadrukt dat de Boordtabel in de toekomst nog meer indicatoren zal publiceren. Zo zullen onder andere taxshelterinvesteringen opgenomen worden en zal ook de gezondheid van de kmo’s onder de loep genomen worden.

De Boordtabel vindt u op de website van FOD Economie

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.