buitenlandse handel

Export van diensten: een markt in volle groei

1819.brussels

De Belgische export van diensten kent een constante groei: op 10 jaar tijd is de waarde van diensten voor het buitenland met 115% gestegen. Wat vertegenwoordigt die uitwisseling van diensten precies? Wie zijn de voornaamste commerciële partners van België? Bij wie kunnen Brusselse ondernemingen terecht om hun project voor internationalisering van diensten te ontwikkelen?

De export van diensten is verdubbeld op 10 jaar tijd

De handelsbalans van België is sterk afhankelijk geworden van buitenlandse handel van diensten: 10 jaar geleden maakten diensten nog maar 40% uit van het nettosaldo op de handelsbalans, terwijl ze nu een overheersende bijdrage leveren: in 2015 vertegenwoordigden diensten meer dan 80% van het saldo op de buitenlandse handelsverrichtingen. Bovendien heeft de buitenlandse handel van diensten gedurende 7 opeenvolgende jaren (2008 tot 2014) het negatieve nettosaldo op de handelsbalans van goederen gecompenseerd. Dat negatieve saldo had in 2011 een record bereikt: het buitenlandse-handelstekort bedroeg dat jaar 5,7 miljard euro.

Die bijdrage van diensten aan de handelsbalans is nog indrukwekkender omdat de waarde van dienstenexport aanzienlijk minder hoog is dan de waarde van goederenexport. In 2015 bedroeg de export van diensten 101 miljard euro, ofwel 42% van de goederenexport (239 miljard euro).

De voorbije 10 jaar is de export van diensten steeds toegenomen, meer bepaald met 115% in waarde en met 85% in volume, vergeleken met respectievelijk 31% en 23% voor de export van diensten. Daarmee is het aandeel van diensten in de totale export gestegen van 21% in 2005 tot 30% in 2015. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat aandeel heel wat groter, namelijk 47% van de totale export van het Gewest in 2013.

Aandeel diensten in buitenlandse handel

De Belgische dienstenexport vertegenwoordigt momenteel een kwart van het bruto binnenlands product (bbp), wel 64% meer dan 10 jaar geleden. Die toename is hoger dan de stijging op niveau van de Europese Unie (+42%). Het aandeel van de goederenexport in het bbp is slechts weinig veranderd in de betreffende periode (58% in 2005 en 2015), in tegenstelling tot Europa (32% in 2015 tegenover 27% in 2005).

Deel export goederen en diensten van het bbp België en Europese Unie

Professionele diensten en beheersadvies vertegenwoordigen een vierde van de dienstenexport

85% van de dienstenexport betreft 5 grote activiteitensectoren: andere diensten voor ondernemingen (37%), transport (22%), reizen (11%), telecomdiensten, ICT-diensten (10%) en financiële diensten (6%). Binnen de andere diensten voor ondernemingen vertegenwoordigen de professionele diensten en diensten voor beheersadvies (juridisch, boekhoudkundig, publicitair, enz.) het grootste deel van de exportverrichtingen, met name 25 miljard euro in 2015, ofwel ¼ van de totale dienstenexport.

Van die 5 grote sectoren hebben telecomdiensten, ICT-diensten en andere diensten voor ondernemingen de voorbije jaren de hoogste groei gekend voor export, met een stijging tot 70% op 5 jaar tijd voor de twee grootste sectoren. In diezelfde periode hebben de drie andere grote sectoren (transport, financiële diensten, reizen) respectievelijk een stijging gekend van 7%, 12% en 23% voor de verkoop van diensten in het buitenland.

Verdeling dienstenexport volgens activiteitensector 2015

Bijna 2/3 van de dienstenexport is bestemd voor 6 partnerlanden

In 2015 was 68% van de Belgische dienstenexport bestemd voor landen van de Europese Unie (EU-28). Dat percentage is heel wat hoger dan in Frankrijk (54%), Nederland (53%), Duitsland (50%) of in de Europese Unie (ongeveer 55%), maar kan niet tippen aan de hoge cijfers van Centraal- of Oost-Europa, zoals Slowakije, Roemenië, Slovenië of Oostenrijk. Voor die laatsten bedraagt het aandeel van dienstenexport naar de EU-28 tussen 75% en 81%.

België exporteert voornamelijk diensten naar Frankrijk (14,6%), Nederland (13,5%), de Verenigde Staten (10,6%), Duitsland (9,3%), het Verenigd Koninkrijk (8,6%) en Zwitserland (7%). Die 6 landen vertegenwoordigen 2/3 van de Belgische verkoop van diensten in het buitenland.

belangrijkste partnerlanden dienstenexport

Van de 4 belangrijkste exportsectoren heeft de sector reizen de meeste uitwisselingen met landen van de Europese Unie: 89% van de exportwaarde is afkomstig van landen van de EU-28. De sector andere diensten voor ondernemingen daarentegen verkoopt verhoudingsgewijs meer aan landen buiten de EU: 37% tegenover 28 tot 31% voor de telecomsector, ICT en transport.

Waar kunnen ondernemingen terecht om activiteiten te ontwikkelen in het buitenland?

Brussels Invest & Export (BIE) stelt een "Vademecum voor de internationalisering van diensten" ter beschikking van ondernemers om hun project voor ontwikkeling van activiteiten in het buitenland zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat document behandelt de verschillende vragen die ondernemers zich kunnen stellen over de haalbaarheidsanalyse, marktanalyse, promotie van de dienst, distributiekanalen, juridische elementen, btw, financiering van het internationaliseringsproject en het personeelsbeheer. BIE beschikt ook over een team van consultants in Brussel en een netwerk van bijna 90 economische en commerciële attachés over de hele wereld om ondernemers te begeleiden bij hun internationaliseringsproject voor hun diensten.

Bronnen:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.