FAQ

FAQ coronavirus en ondernemingen: antwoord op uw meest gestelde vragen

1819.brussels

De maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken, roepen waarschijnlijk vragen op over hoe uw bedrijf verder kan draaien. 1819, de regionale informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers, volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Het centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die u mogelijks kan helpen. Hieronder vindt u een lijst van meest gestelde vragen over het coronavirus. De antwoorden zijn afkomstig van officiële bronnen. De vragen werden onderverdeeld in volgende domeinen :

 1. De maatregelen die door de overheid werden genomen
 2. De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen
 3. De relatie werkgever-werknemer
 4. De werking van de onderneming garanderen
 5. De gezondheidsvoorschriften
 6. Nuttige sites en telefoonnummers

Natuurlijk kan u ook de dienst 1819 rechtstreeks bellen door het nummer 1819 te draaien. Uitzonderlijk kan u ons in de week bellen van 9u tot 17u.

Laatste bijwerking pagina : 4 april 11:00

1. De maatregelen genomen door de overheid

Welke ondernemingen en handelszaken mogen openblijven ? Wie moet er sluiten en wanneer?

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen.  De onderstaande maatregelen treden in werking op 17 woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 17 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

Het Ministerieel besluit betreffende de recente dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, werd gepubliceerd in het Staatsblad. 

Hieronder vindt u het overzicht van de maatregelen die op deze pagina werden geklasseerd volgens activiteit/sector of type etablissement :

 1. Handelszaken, winkels en middenstand
 2. Horeca
 3. Zorg
 4. Dierenzorg
 5. Financiën en verzekeringen
 6. Bouw
 7. Landbouwsector
 8. Varia (ondersteunende diensten, dringende interventies, inspecties, verhuis,...)

1. Handelszaken, winkels en middenstand

Welke winkels blijven open?
Alle fysieke winkels en handelszaken zijn gesloten, met uitzondering van:

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (open tot 22u);
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • krantenwinkels;
 • tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

Welke zijn de specifieke maatregels voor winkels die openblijven?
Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing maatregelen te respecteren en in het bijzonder het houden van de sociale afstand van 1.5 m tussen elke persoon.
Bovendien moet de toegang tot grote oppervlakten als volgt worden geregeld:

 • één persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Kan de wekelijkse rustdag voor voedingswinkels verplaatst worden?
De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het MB van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag.
Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels die openblijven?
Het ministerieel besluit voorziet in een wijziging van de openingsuren. Voor de coronacrisis mochten winkels openblijven tot maximum 20 uur (en 21 uur op vrijdagavond). Nu mogen die winkels openblijven tot 22 uur.
Nachtwinkels mogen open zijn tussen hun gebruikelijk openingsuur en 22 uur.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden een afwijking van de openingsuren toelaten aan de vestigingseenheden gevestigd op het grondgebied van de gemeente of de stad. Dit dient te gebeuren op aanvraag van de betrokken handelaars en mag slechts voor maximaal 15 dagen per jaar.

Kan er een verplichting opgelegd worden om winkels open te houden?
Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven.

Wat wordt er verstaan onder voedingswinkels?
Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, als:

 • er geen verbruik ter plaatse is;
 • en de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen;
 • en men in staat is om social distancing tussen de klanten te organiseren.

Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, bio- en hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, …
De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

Hoe zit het met gemengde winkels?
Het ministerieel besluit van 23/03/2020 geeft voedingswinkels, nachtwinkels en winkels voor dierenvoeding, toelating om open te blijven.
Voedingswinkels (voor mens en dier) die als secundair product ook non-food aanbieden (bijvoorbeeld papierwaren) blijven geopend en mogen die papierwaren blijven verkopen. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, wijnzaken en winkels waar alcoholhoudende dranken worden verkocht mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.
Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten.

Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, tabakswinkels, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, ...) zijn gesloten, maar deze winkels mogen indien mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf (takeaway) mag niet.

Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen mogen geopend blijven.

Welke andere maatregelen zijn voorzien om het hamsteren tegen te gaan?
E-commerce en afhalen aan afhaalpunten wordt gestimuleerd. Woekerprijzen kunnen worden gecommuniceerd.

Wat gebeurt er met de wettelijke garantie op consumptiegoederen?
Er is geen uitzondering op de gebruikelijke regels in dit soort situaties: de consument moet de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het gebrek (post, e-mail, ...) en het niet nog erger maken.
De consument zal dus kunnen aantonen dat het probleem zich in deze uitzonderlijke periode heeft voorgedaan en dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om de verkoper op de hoogte te brengen, zoals vereist.

Zelfs als hij de informatie niet heeft kunnen ontvangen vanwege een sluiting wegens het coronavirus, mag de verkoper zich niet kunnen beroepen op de overschrijding van de termijn om te weigeren in te grijpen.
Vanaf dat moment wordt de garantieperiode in principe opgeschort totdat de verkoper een oplossing biedt (reparatie of vervanging).

Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan voedingszaken?
Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

Wat met markten?
Markten zijn verboden, behalve de voedingskramen die nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken aanwezig zijn.

Mag een marktkramer aan huis verkopen?
Ja, thuislevering kan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen diensten die aan huis leveren (Bpost, DHL …) blijven werken?
Ja, dit wordt zelfs gestimuleerd, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Afhalingen op officiële afhaalpunten zijn toegestaan.

Is de verkoop en levering aan professionelen toegelaten?
Ja, groothandelszaken mogen openblijven voor professionelen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
Verkoop in de winkel of op afstand, levering en afhaling in de winkel voor professionals zijn toegestaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen mobiele commerciële vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken aangezien werken op afstand in hun geval niet doenbaar is?
Nee, commerciële vertegenwoordigers mogen hun activiteiten niet voortzetten.

Is de verkoop van planten en bloemen toegelaten in winkels die voeding en dierenvoeding verkopen?
Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de social distancing maatregelen. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als 'niet-essentiële' handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn met levering aan huis.

2. Horeca

ALGEMEEN

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, worden gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden. De hotels mogen echter openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, seminariezalen en andere gemeenschappelijke ruimtes.

AFHAAL

Kan ik nog eten laten leveren of eten afhalen?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wachtrijen buiten moeten beperkt worden.
De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mag enkel tussen 7u en 22u.

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?
Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.

3. ZORG - medische assistentie

Mogen de kapperszaken openblijven?
Kapperszaken moet sluiten (beslissing van de federale regering op dinsdag 24 februari dat de sluiting van de kapperszaken beveelt tot 5 april).

Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan ? 

Ja diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan mogen doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, …?

Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?
Ja, absoluut.

Mogen thuiszorgwinkels openblijven ?
Ze mogen openen op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. In dit verband, wordt er rekening gehouden van de mogelijke kwetsbare situatie van de persoon.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?
De winkel dient gesloten te worden en mag klanten enkel verhelpen bij noodgevallen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?
Gezondheidszorgberoepen, zoals tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen beoefend blijven worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Mogen schoonheidscentra (beautysalons, zonnecentra, …) openblijven?
Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

Mogen tattooshops open zijn?
Neen, ze moeten sluiten.

Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?
Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

Zijn psychologen essentieel?
Ja.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

 4. Dierenverzorging

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?
Ja.

Mogen dierenasielen openen?
Dierenasielen zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak en mits innachtneming van social distancing maatregelen. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Mogen dierenhotels openblijven?
Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …).

Mogen dierencrematoria openblijven?
Ja, enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Zijn dierenkapsalons geopend?
Neen, zij zijn gesloten.

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken en voederen?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

5. Financiën & verzekeringen

Mag de Nationale Bank openblijven?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De loketten zijn gesloten, maar de Nationale Bank blijft functioneren.

Mogen verzekeringskantoren openblijven?
Ja, maar ze worden aangemoedigd internet en telefonie te gebruiken om hun activiteiten voort te zetten.

Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven?
Enkel om dringende schadevaststellingen te doen en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat met banken en postkantoren?
Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen wisselkantoren en kantoren voor internationale geldtransferts openblijven?
Deze diensten mogen openblijven, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het internationaal betaalverkeer moet gegarandeerd blijven.

6. Bouw

Algemeen

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?
Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

 

7. Landbouwsector

Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien van fytoproducten, meststoffen, veevoer, … openblijven?
Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren, blijven werken mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Ze passen waar mogelijk telewerken toe.

Mogen groothandelsmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

8. Varia (diensten aan huis, inspecties, verhuis,...)

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?
Ja, als het noodzakelijk is, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, …) nog plaatsvinden?
Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopsprocedures mogen momenteel niet worden georganiseerd.

Wat met dringende herstellings- en onderhoudswerken voor veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur ?
Die kunnen nog steeds plaatsvinden.

Alle andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, vallen onder de algemene verplichtingen zoals het behoud van de sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen fiscale controles aan huis doorgaan?
Voor meer info hieromtrent, zie deze link.

Wat met technische controles van installaties? Idem voor onderhoudsnazichten.
Een keuring is van belang in het kader van de algemene veiligheid en moeten dus blijven doorgaan mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen verhuizen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?
Ja, een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizen uit te stellen.

Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Kunnen er bewakingsdiensten worden voorzien voor de bewaking en verzekering van voedselketen, bevoorrading en retail?
Ja. De diensten van private en bijzondere veiligheid maken deel uit van de cruciale sectoren en essentiële diensten, zoals opgesomd in de bijlage bij het MB van 23 maart 2020.

Wat met wassalons?
De wassalons blijven open tijdens hun gebruikelijke openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en hygiënemaatregelen.

Kunnen er voor brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn soepele regelingen toegestaan worden voor taken die ze mogen doen?
Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden. 
Mogen werkgevers weigeren dat vrijwillige brandweermannen die thuis telewerken reageren op oproepen?
Neen, als de vrijwillige brandweerman toestemming kreeg om vanaf zijn werkplaats te reageren op een oproep, mag hij dat ook vanuit telewerk.

Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?
Die activiteiten worden strikt verboden.

Mag private verhuur van springkastelen plaatsvinden?
Neen.

Bron Federale Faq : Bijgewerkt op 30 maart -  11:00

Wat met de administratieve en publieke dienstverlening ?

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?
De administraties moeten blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen mits inachtneming van de social distancing maatregelen en/of telewerken waar mogelijk.
De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moeten de voorkeur geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.

Mogen de gemeente- en provincieraden, raden van bestuur en algemene vergaderingen van openbare instellingen, intercommunales, etc. doorgaan?
Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en waar de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.

Vallen de OCMW’s onder ‘de instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen’?
Ja. Een OCMW verleent essentiële diensten.

Moet de OCMW-dienst voedselbedeling blijven organiseren of niet?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen, behoort dit tot de gezondheidszorg.

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?
Zij mogen blijven werken voor zover hun werkgever, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen bibliotheken openblijven?
De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd openblijven met afhaalfunctie en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat deze dienstverlening gegarandeerd blijft.

Mag men van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken (diensten kadaster) nog een controle doen in en rond een woning in functie van een verkoop?
Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkopen mogen momenteel niet worden georganiseerd.

Mogen ondernemingsloketten openblijven?
Ze organiseren zich zoveel mogelijk vanop afstand en indien absoluut nodig zijn ze geopend mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Zijn er specifieke bepalingen met openbare toiletten en hygiëne?
In kader van de openbare orde en hygiëne raden we aan deze open te laten of een alternatief te voorzien. De gemeente dient nodige hygiënische maatregelen te nemen.

Kunnen wegenwerken en nutsvoorzieningen in het algemeen nog doorgaan?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Vallen de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) onder de ‘asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer’?
Ja.

EREDIENSTEN

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten.

Mogen religieuze diensten doorgaan?
Neen, religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen en crematies.

Wat met begrafenissen en crematies?
Begrafenissen mogen bijgewoond worden door maximaal vijftien personen. Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld.

Wat met huwelijken? 
Een huwelijksakte op het gemeente- of stadhuis mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden. Huwelijken kunnen bovendien enkel nog in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Ouders kunnen dus niet meer het huwelijk van hun kinderen bijwonen.

Mogen begraafplaatsen openblijven?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?
Neen, die moeten uitgesteld worden.

AFVAL

Zijn de containerparken gesloten?
De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten. De regeling voor Brussel is te vinden op: https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html 

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD?
Ja, dat mag.

Mag de deur-aan-deur ophaling van huishoudelijk afval blijven doorgaan?
Ja, de verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier en karton en PMD) worden voortgezet.

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?
Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan.

Valt het detecteren en opruimen van explosieven aan de kust onder het verbod?
Dit is toegestaan want dit valt onder het vrijwaren van de publieke veiligheid.

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?
Nee, we stimuleren mensen om geen vuil op straat te gooien. Weliswaar vallen zwerfvuilacties niet onder essentiële verplaatsingen.

GEVANGENISSEN

Wordt bezoek in de gevangenissen toegelaten?
Alle vormen van bezoek zijn geannuleerd om het risico op infectie te beperken. Dat betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas.

Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds toegelaten tot de gevangenis. Het gaat hier vooral om medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en hulpverleners.

 DIVERSE

Kunnen er voor brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn soepele regelingen toegestaan worden voor taken die ze mogen doen?
Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.
Mogen werkgevers weigeren dat vrijwillige brandweermannen die thuis telewerken reageren op oproepen?
Neen, als de vrijwillige brandweerman toestemming kreeg om vanaf zijn werkplaats te reageren op een oproep, mag hij dat ook vanuit telewerk.

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 4 april 2020

Wat zijn de voorschriften voor de bedrijven?

ALGEMEEN

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

Is telewerk verplicht?
Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?
Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een sociale afstand van 1,5m tussen elke persoon.

Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidive in het niet in acht nemen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.

Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?
Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten.Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren.

De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Mogen uitbesteders en nevendiensten van essentiële sectoren hun activiteiten uitoefenen?
Voor zover zij de essentiële sectoren in staat stellen om hun diensten aan de bevolking te blijven leveren, mogen ze hun diensten blijven aanbieden, maar enkel B2B, in het kader van hun bestaande commerciële relaties.
Zo mogen bijvoorbeeld vrachtwagens die voedingszaken bevoorraden nog gereinigd worden, en is het reinigen van ruiten toegestaan.
De andere voorbeelden moeten geval per geval worden beoordeeld.

Wat als een werkgever telewerk verbiedt omwille van ‘organisatorische redenen’?
De werknemer kan klacht indienen via de website van de FOD Werkgelegenheid.

Wat met een bedrijf dat werknemers uit verschillende landen van de Europese Unie tewerkstelt?
Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 schrijft voor dat bedrijven - ongeacht hun omvang - verplicht zijn om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, en dit zonder uitzondering. Deze verplichting geldt evenwel niet voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten, die worden opgesomd in de bijlage bij het ministerieel besluit (zie ). Deze sectoren moeten er wel voor zorgen dat social distancing maatregelen in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Tijdens het weekend heeft de regering bijkomend beslist dat de grenzen worden gesloten voor alle verkeer dat niet strikt noodzakelijk is. Dat betekent dus dat in het buitenland gevestigde werknemers enkel de Belgische grenzen nog kunnen oversteken voor zover zij worden tewerkgesteld in de cruciale sectoren en essentiële diensten. Voor de andere sectoren geldt dat de buitenlandse werknemers verplicht moeten telewerken. Indien dat niet mogelijk is, wordt de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht.

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 25 maart 14:00

Hoe zit het met het vervoer en verplaatsingen in het algemeen?

TRANSPORT EN VERPLAATSINGEN

Mag men zich verplaatsen?
De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?
Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

 • Woon- werkverkeer;
 • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.);
 • Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wandelen, fietsen en joggen zijn toegestaan. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
Het openbaar vervoer is nog steeds actief mits inachtneming van de social distancing maatregelen zoals het houden van 1.5m afstand.
Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Wat met taxichauffeurs (en andere on-demand transportdiensten)?
Chauffeurs mogen verder personen vervoeren maar één persoon per rit in de wagen. Het gezin mag in één wagen. Het is aangeraden de taxi regelmatig te verluchten.

Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?
Zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden. Een gezin mag in één auto meerijden. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten. Verplaatsingen met de auto moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
Is het nog mogelijk om deelauto’s, deelsteps en deelfietsen te gebruiken?
Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden behalve voor recreatief gebruik. Gocarts voor één of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Vallen de sector van autoverhuur en hun bedrijven onder de essentiële diensten?
Ja, maar enkel voor noodzakelijke verplaatsingen en voor de essentiële diensten, en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Je moet verplaatsingen met de auto zoveel mogelijk vermijden.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?
Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?
Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slechts één persoon bovenop de chauffeur per traject.

Wat met de carwash voor trucks (reiniging van vrachtwagens die voedsel vervoeren)? Kunnen er voor dergelijke omstandigheden uitzonderingen worden gemaakt?
Dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening, als de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.

Mogen herstellingsdiensten hun activiteiten voortzetten?
Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs kunnen alleen op afspraak en onder voorbehoud van voorzorgsmaatregelen openblijven voor dringende reparaties.
Fietsherstellers kunnen ook alleen op afspraak werken en mits inachtneming van de social distancing maatregelen voor dringende reparaties.
Dringende herstelling/interventie aan huis kan op verzoek van de consument of het bedrijf, op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Kan ik mijn rijbewijs halen?
De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kan worden nageleefd, zal aan de betrokkene een uitstel worden verleend.

Worden specifieke maatregelen genomen voor boten en cruiseschepen?
Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden.
Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

Bron: federale faq - bijgewerkt 25 maart 14u

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

ZIEKENHUIZEN

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?
De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan werd geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties werden geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden.
Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, …) mogen voortgezet worden.

Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?
De bezoeken worden allemaal verboden behalve voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?
Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, eventueel anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen openblijven?
Ja.

Mogen thuiszorgwinkels openblijven?
Ja, indien de zorg niet uitgesteld kan worden.

MEDISCH

Kunnen bloeddonatiecentra openblijven?
Ja, bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits inachtneming van de social distancing en de hygiënische maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten. Bloed geven is en blijft noodzakelijk en moet worden gestimuleerd maar weliswaar is het van belang dat de donor zich bewust blijft van de eigen gezondheidstoestand.

Is het vervoer van bloed, bloedproducten en medicijnen nog steeds toegelaten?
Ja, dit valt onder een essentiële verplaatsing.

Wie wordt momenteel getest?
De staalafnames zijn op dit moment voorzien voor twee categorieën van personen:

 • Alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelende geneesheer een vermoeden heeft van Covid-19.
 • Elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van “mogelijk geval”, en die koorts heeft.

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?
Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.
Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.
Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

WOONZORGCENTRA

Een 'babbelbox' in een inkomhal van het WZC? (een tijdelijk lokaal met een eigen buitendeur, waar in de wand een grote glasplaat is verwerkt en waarin een intercom-systeem is geïnstalleerd).
Valt een verplaatsing van 1 of maximum 2 familieleden naar die babbelbox onder de noemer 'verplaatsing om mensen in nood te helpen’?
Dit kan mits het desinfecteren van het glas na elk bezoek. Weliswaar is communicatie op afstand (telefonisch, video-oproep, …) meer aangeraden omwille van hygiënische redenen.

NIET-RESIDENTIËLE ZORG

Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan?

Ja de diensten voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, … mogen doorgaan.

Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?
Ja, absoluut.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?
Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?
Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slechts één persoon bovenop de chauffeur per traject.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld mindervalide personen met co-morbiditeit verzorgen?
Essentieel bezoek (mantelzorgers, …) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal te isoleren.

Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?
Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

Zijn psychologen essentieel?
Ja.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

Wat met niet-dringende medische opsporingsonderzoeken?
Informeer u bij de organiserende instellingen en volg hun richtlijnen.

Moeten vaccinaties nog worden voortgezet?
Ja, absoluut. De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Deze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

ZORG

Mogen thuiszorgwinkels openblijven ?
Ze mogen openen op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. In dit verband, wordt er rekening gehouden van de mogelijke kwetsbare situatie van de persoon.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?
De winkel dient gesloten te worden en mag klanten enkel verhelpen bij noodgevallen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Gezondheidszorgberoepen, zoals tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen beoefend blijven worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Mogen schoonheidscentra (beautysalons, zonnecentra, …) openblijven?
Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

Mogen tattooshops open zijn?
Neen, ze moeten sluiten.

Hoe verloopt de medische opvang van zieke daklozen en personen die illegaal op openbaar domein samenhokken?
Zij zullen verzorgd worden via het OCMW.
De opvangstructuren maken geen onderscheid tussen daklozen. Sommige mensen kunnen illegaal in het land verblijven.
In Brussel is er een federaal centrum met 250 opvang- en verblijfplaatsen. Die structuur wordt beheerd door het Belgische Rode Kruis. Er is medische permanentie en sociale dienstverlening, de hygiëne wordt verzekerd en er worden maaltijden aangeboden.
Daar worden indien nodig 15 insluitingsruimten voorzien.

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 25 maart 14u00

 

Mogen er nog activiteiten worden georganiseerd?

ALGEMENE BEPALINGEN

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend (afstand van 1,5 meter).

Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten volgens bovenstaande modaliteiten en in de onmiddellijke omgeving van de woonplaats. Men moet autoverplaatsingen hiervoor absoluut vermijden.

ACTIVITEITEN

Mag men nog samenkomen?
Neen, alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden.

Mag men zich verplaatsen?
De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?
Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

 • Woon-werkverkeer;
 • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, etc.);
 • Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?
Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen in individueel verband. Groepstrainingen zijn verboden.

Mag men elektrische steps gebruiken om te wandelen?
Nee, ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.

Zijn er water- en brandingsporten toegelaten?
Neen. Mag ik mijn drone nog gebruiken? Recreatief gebruik van uw drone is enkel toegelaten op uw eigen privéterrein, gelegen aan uw woning. Meer informatie vindt u hier.

SOCIALE CONTACTEN

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?
Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner?
De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Wat met studenten die op kot verblijven?
Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

OPENBARE DOMEINEN

Moeten provinciale en gemeentelijke domeinen, parken en bossen gesloten worden?
De recreatieve delen van deze domeinen moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen mogen openblijven mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Hierop moet worden toegezien.

TOERISME

Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ...)?
Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

Mag ik naar mijn buitenverblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?
Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van social distancing maatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Wat met de verschillende types van logement? 
Hotels mogen open blijven maar ZONDER TOEGANG tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet.
De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.

Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden essentiële verplaatsingen, individuele fiets- en joggingactiviteiten enkel in de buurt van de woonplaats toegelaten.

Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van Electrabel voor essentiële diensten (windmolenparken zee, Doel, Tihange, …). Kan er hiervoor uitzondering komen?
Vaste bewoners die daar hun vaste woning hebben, mogen blijven.

Wat met woonwagenterreinen?
Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om hun verblijf te faciliteren tot het einde van de crisis.

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 25 maart 14u00

Wat met internationale aspecten : reizen, transport, werk,...

Wat met betrekking tot de ferry’s naar buurlanden?
In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als een recreatieve activiteit, maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden in het kader van essentiële verplaatsingen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?
Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en de luchthavenuitbater dient deze te faciliteren.

Mag goederentransport doorgaan?
Internationaal goederenvervoer is toegelaten.

Blijven de restaurants en de taxfreeshops aan luchthavens open?
Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mag men nog reizen naar het buitenland?
Elke niet-essentiële reis naar het buitenland is verboden.
De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:

 • Zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer
 • Voortzetting van de medische zorg
 • Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • De zorg voor dieren

Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden.
Men moet de richtlijnen van het land in kwestie opvolgen.

Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?
Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?
Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland) kan zich blijven verderzetten.

Welke regels gelden er voor Belgen en andere inwoners van ons land die via een luchthaven terugkeren?
Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land dienen deze personen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen.

Welke regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen van de luchthaven?  
Dezelfde regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

Sommige personen hebben familie in het buitenland wonen en willen naar hen toegaan om hen bij te staan. Toegelaten?
Indien mogelijk bekijken of er een alternatieve oplossing bestaat. Indien niet, is dit is enkel mogelijk wanneer het familielid hulpbehoevend is, maar men dient na te gaan of het land in kwestie dit ook toelaat.

Wat met mensen die vastzitten in het buitenland?
U vindt de nodige informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Wordt er een attestatiesysteem om rond te rijden in werking gesteld zoals in Frankrijk?
Er is een certificaat- en vignetsysteem opgezet voor de grensovergang België/Nederland.

 • Het vignet wordt online beschikbaar gesteld op de website van het NCCN over het coronavirus )
 • Mensen die de grens moeten oversteken vullen het formulier volledig in;
 • De politie zal dit formulier aan de grens controleren en toegang tot een buurland zal pas mogelijk zijn als alle gegevens van de persoon ingevuld zijn;
 • Er wordt één document per persoon opgesteld;
 • Er wordt aangeraden de maatregelen van social distancing te respecteren tijdens het transport, dus bij voorkeur maximaal twee personen in een personenwagen;
 • Als de opgehaalde persoon niet dezelfde persoon is als de persoon vermeld op het document zal de Belgische politie de toegang tot het Belgisch grondgebied voor deze opgehaalde persoon ontzeggen;
 • Het certificaat wordt ter beschikking gesteld in vier talen (NL, FR, DE, EN);
 • Buitenlandse ambassades en diplomatieke posten in België worden op de hoogte gebracht van deze procedure;
 • Belgische ambassades en diplomatieke posten in de buurlanden worden op de hoogte gesteld van deze procedure via Corona-Protocol@diplobel.fed.be.

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 25 maart 14u00

2. De steunmaatregelen voor ondernemingen, zelfstandigen en handelaars

Welke steun kan ik als bedrijf aanvragen?

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiging

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad E1 Coronavirus – Werkgevers.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA. 
  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad T2 Coronavirus – Werknemers.

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

Neem vooral contact op met uw sociaal secretariaat die bepaalde formaliteiten voor u kan vervullen !

!! Update 19 maart: 

 • Werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (PC 327) kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
 • Werknemers uit de non-profitsector die vallen onder de regels van de privé-sector kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.  
 • Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht. Bedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, ook tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien ze voor een volledige dag niet kunnen werken.

!! Update 18 maart :

Door de coronavirusepidemie en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken, is er een groot aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen. Daarom heeft de regering besloten om iedereen die voor het eerst gebruikt maakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid onmiddellijk een vast bedrag toe te kennen van 1.450 euro per maand. Sommigen zullen wel het volledig bedrag uitbetaald krijgen omdat ze in het systeem al zitten maar voor alle andere wordt gewerkt met forfait en nadien krijgt men het saldo. 

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) : tijdelijke crisismaatregel !

Update 25 maart:

In het kader van de Coronacrisis versoepelt men de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht).

In volgende situaties kan je als zelfstandige in aanmerking komen voor het tijdelijk Corona-overbruggingsrecht:

 • de overheid heeft je verplicht om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun handelszaak (zoals restaurants, cafés en niet-voedingszaken) verplicht moeten sluiten. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hier onder.
 • de overheid heeft je niet verplicht je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de Coronacrisis je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Als voorwaarden gelden dat je:

 • zelfstandige in hoofdberoep bent (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters); of een zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep ;
 • als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België;
 • geen vervangingsinkomen geniet.

Opgelet: in tegenstelling tot sommige pijlers van het klassieke overbruggingsrecht is voor het Corona-overbruggingsrecht geen attest van de RVA vereist om te bewijzen dat je niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Het Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart en april, nl. :

 • 1.291,69 EUR indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.614,10 EUR indien je wel gezinslast hebt.

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april en voor april, begin mei.

Het overbruggingsrecht is belastbaar tegen de progressieve tarieven van het gewone belastingstelsel (d.w.z. in de personenbelasting). Zij wordt echter niet meegenomen in de berekening van de bijdragen voor zelfstandigen.

Het genot van een vervangingsinkomen (vb voor ziekte) is een obstakel om dit recht te genieten. Wanneer een zelfstandige evenwel tijdens de maand maart of april 2020 recht heeft op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verliest hij het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

Het recht wordt toegekend zelfs indien de zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

In geval van verlenging van de maatregel van gedwongen sluiting of in geval van een volledige lock-down is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen verlengd worden.

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen. 
Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. 
Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.
Meer informatie.

Betalingsplan btw

Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.
!! Update 18 maart: u krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen
Meer informatie.

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.
!! Update 18 maart: u krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen
Meer informatie.

Betalingsplan personenbelasting / vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

!! Update 18 maart : Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Meer informatie.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.
Meer informatie.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.
Meer informatie.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

Bron: Fod Economie - Update 2 april 

Welke maatregelen zijn voorzien voor zelfstandigen?

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op de volgende maatregelen.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) : tijdelijke crisismaatregel !

!! Update 25 maart:

In het kader van de Coronacrisis versoepelt men de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht).

In volgende situaties kan je als zelfstandige in aanmerking komen voor het tijdelijk Corona-overbruggingsrecht:

 • de overheid heeft je verplicht om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun handelszaak (zoals restaurants, cafés en niet-voedingszaken) verplicht moeten sluiten. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hier onder.
 • de overheid heeft je niet verplicht je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de Coronacrisis je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Als voorwaarden gelden dat je:

 • zelfstandige in hoofdberoep bent (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters); of een zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep ;
 • als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België;
 • geen vervangingsinkomen geniet.

Opgelet: in tegenstelling tot sommige pijlers van het klassieke overbruggingsrecht is voor het Corona-overbruggingsrecht geen attest van de RVA vereist om te bewijzen dat je niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Het Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart en april, nl. :

 • 1.291,69 EUR indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.614,10 EUR indien je wel gezinslast hebt.

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april en voor april, begin mei.

Het overbruggingsrecht is belastbaar tegen de progressieve tarieven van het gewone belastingstelsel (d.w.z. in de personenbelasting). Zij wordt echter niet meegenomen in de berekening van de bijdragen voor zelfstandigen.

Het genot van een vervangingsinkomen (vb voor ziekte) is een obstakel om dit recht te genieten. Wanneer een zelfstandige evenwel tijdens de maand maart of april 2020 recht heeft op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verliest hij het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

Het recht wordt toegekend zelfs indien de zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

In geval van verlenging van de maatregel van gedwongen sluiting of in geval van een volledige lock-down is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen verlengd worden.

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen. 
Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag moet gebeuren:

 • vóór 31/3/2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
 • vóór 15/6/2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten? Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Meer weten? Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten? 

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)
Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be. Bel ons op +32 2 546 45 65.

Vrijstelling van bijdragen (DVR) 
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be. Bel ons op +32 2 546 60 19.
Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Bron: RSVZ - update 2 april

Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen?

In het kader van het coronavirus, heeft de Brusselse regering op 19 maart laatstleden verscheidene beslissingen genomen om de Brusselse ondernemingen en handelszaken te ondersteunen die te lijden hebben onder de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

1. De eenmalige premie van 4.000 EUR.

Wie kan van de premie genieten ?

 • handelszaken, winkels en inrichtingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, met inbegrip van de restaurants die maaltijden om mee te nemen aanbieden en de hotels ;
 • die minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen (Noteer: de limiet van 50 ETP is per bedrijf, niet per vestigingseenheid) ; 
 • en die actief zijn in een van de sectoren die zijn opgesomd in debijlage bij het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020, op basis van de NACE BTW-codes die op 18 maart 2020 in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingevoerd (de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan de bijlage wijzigen in functie van de evoluties in de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken).
  Noteer: de erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen tevens de eenmalige premie van 4.000 euro per vestigingseenheid krijgen. Lees meer.

Deze ondernemingen kunnen genieten van een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest, zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met een maximum van vijf vestigingseenheden.

Noteer :

 • U dient minstens over een geregistreerde vestigingseenheid te  beschikken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om van de premie te kunnen genieten.
 • Het is de vestigingseenheid die telt en niet de maatschappelijke zetel.

Overheidsbedrijven of ondernemingen die als zodanig worden beschouwd, komen niet in aanmerking voor deze premie.

Wie wordt uitgesloten ?

Zijn uitgesloten van de steun of moeten deze in voorkomend geval terugbetalen, de begunstigden die :

Hoe een aanvraag indienen ?

U dient uw aanvraag online in te dienen – ten laatste tegen 18 mei 2020 - bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), via het formulier dat BEW ter beschikking zal stellen op dit adres : www.premiecovid.brusselsNaar verluidt, zal het formulier op 7 april beschikbaar zijn.

Wenst u verwittigd te worden wanneer het aanvraagformulier beschikbaar zal zijn? Laat dan uw e-mail adres hier achter. Dit zou a priori op 7 april beschikbaar moeten zijn.

 

U dient 2 documenten toe te voegen bij uw aanvraag :

 • uw laatste driemaandelijkse (of maandelijkse) BTW-aangifte ;
 • een attest van uw bank met betrekking tot de bedrijfsrekening : dat attest vermeldt de naam van de bank, de naam van het bedrijf en zijn contactgegevens, het rekeningnummer van het bedrijf. Sommige banken bieden de mogelijkheid om dit attest online aan te vragen.
  Noteer: u mag geen rekeninguittreksel opsturen in de plaats van het attest want dat is vaak onleesbaar.

U mag slechts 1 aanvraag aangeven voor maximum 5 Brusselse vestigingseenheden (vestigingseenheden ingeschreven in de KBO).

Uw bedrijf kan slechts maximaal 200.000 euro aan "de minimis"-steun ontvangen tijdens het lopende en de twee voorgaande boekjaren, overeenkomstig de Europese richtlijn (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013.

Wanneer krijgt u antwoord?

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) betekent de beslissing binnen de drie maanden na de ontvangst van uw steunaanvraag. De minister kan de beslissingstermijn verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn.

Indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het moment van de ontvangst van de steunaanvraag.

2. Opschorting City Tax

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in eerste lezing, op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, een ontwerpdecreet goedgekeurd van bijzondere bevoegdheden inzake de belasting op toeristische logies als gevolg van de gezondheidscrisis van COVID 19.
Het ontwerpdecreet bepaalt dat de belasting op de toeristische accommodatie (de stadsbelasting) niet verschuldigd is voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020. De verplichtingen van de belastingplichtigen en de administratie met betrekking tot deze belasting worden voor deze periode gedesactiveerd.
Met deze maatregel wil de regering de exploitanten van toeristische accommodaties, die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis, ondersteunen.

3. Ondersteuning cashflow

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;

4. op financieel vlak

Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:

 • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
 • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.
 • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;

Wenst u verwittigd te worden wanneer het aanvraagformulier beschikbaar zal zijn? Laat dan uw e-mail adres hier achter.

 

Aanvullend op de maatregelen van de Brusselse regering, heeft de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles (FR) een noodlening goedgekeurd van het St'art investeringsfonds waarmee de cashflow van culturele en creatieve ondernemingen kan worden ondersteund.  Deze noodlening is bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen in sectoren die de creatie, ontwikkeling, productie, reproductie, promotie, verspreiding of verkoop van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische inhoud tot doel hebben.
Dit product zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te verlengen met 6 maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 euro tegen een vast tarief van 2%. Meer info over dit product vindt u hier (FR).
Daarnaast is ook voorzien om uitstel van betaling te verlenen voor uitstaande leningen (rente en kapitaal) mits aanvraag van de betrokken ondernemingen. Deze maatregel zal worden uitgevoerd vanaf 31 maart 2020. Elke verlenging van het moratorium, of elk verzoek om een moratorium van meer dan een maand, zal per geval worden behandeld.

5. Versnelde verwerking economische expansiesteun

Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector;

6. inzake begeleiding

Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.

7. Voor de taxisector 

Voor 2020 wordt afgezien van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur.

8. Voor de sociale economie en voor de dienstencheques

De Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen. 

In een geharmoniseerd federaal kader blijft de storting van de gewestelijke tussenkomst behouden, hetzij 14,60€ per uur, al dan niet gepresteerd. Hiermee kan het loon van de huishoudhulpen worden betaald voor zover de ondernemingen niet tot economische werkloosheid zijn overgegaan en wordt de sector ondersteund. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen euro besteed. Ze is echter alleen haalbaar als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen. 

9. Voor de buitenlandse handel

hub.brussels krijgt de opdracht om de gevolgen van het Covid19-virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op te volgen. Er wordt nauw samengewerkt met de private actoren. Naar aanleiding van de afgelasting van buitenlandse missies (grote beurzen, missies in risicogebieden) neemt hub.brussels individueel contact op met de bedrijven om hen duidelijke uitleg te verschaffen over de technische details (informatie over de afgelasting, uitleg over de manier waarop hun kosten terugbetaald kunnen worden, enz.). Afhankelijk van de evolutie van de toestand zal hub.brussels alternatieve voorstellen voor de afgelaste missies formuleren.

10. onroerende voorheffing

Op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, keurde de regering een ontwerpbesluit goed dat voorziet in een verlenging met twee maanden van de termijnen voor de betaling van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020, om de belastingbetaler meer financiële armslag te geven in de huidige context van de gezondheidscrisis van Covid-19. Ook de betalingsvoorwaarden worden versoepeld. Lees meer.

11. Voor het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen

Om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen en Sociale Cohesie :

 • Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
  • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
  • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.
    
 • Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
  • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
  • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.

12. Opschorting van de LEZ-boetes 

Ten slotte heeft de Brusselse Regering beslist de datum te wijzigen waarop de verzending van de boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) en de verzending van de boetes tijdelijk op te schorten voor de sinds 2018 betrokken voertuigen.   
De inwerkingtreding van de boetes wordt uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de maatregelen die de federale overheid neemt ter bestrijding van de Covid-19 pandemie.  
Brussel beschikt sinds 1 januari 2018 over een lage emissiezone die het gebruik van de meest vervuilende voertuigen beperkt om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bevolking te verbeteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Gezien de crisis die wij momenteel doormaken, moeten alle getroffen burgers de kans krijgen om naar het ziekenhuis te gaan en dienen alle andere verplaatsingen mogelijk gemaakt te worden die essentieel zijn als gevolg van deze pandemie.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die op Europees en federaal niveau zijn genomen om de economische crisis het hoofd te bieden die ons land hard treft.

Op 4 maart 2020 nam de Brusselse regering de eerste maatregelen :

 • Een task force van overheidsadministraties en -organisaties werd opgezet, uitgebreid met visit.brussels. De taskforce zal een beroep kunnen doen op de expertise van de verschillende economische sectoren om de realiteit in het veld te leren kennen.
   
 • Qua informatie en communicatie centraliseert en verspreidt 1819 alle officiële informatie die de Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen inzake de impact van Covid-19 op hun bedrijf. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.brussels of, rechtstreeks per telefoon, door te bellen naar 1819.
 • De impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de bedreigde sectoren zal wekelijks gemonitord door door IBSA, in samenwerking met Hub.brussels, Visit.brussels en alle leden van de Task Force.
 • De creatie van een tweetalige website met alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus: coronavirus.brussels. Op de website kunnen ook posters gedownload worden in 10 verschillende talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Turks, klassiek Arabisch).  Er zal ook een meertalige postercampagne worden gelanceerd.

Bijgewerkt op 3 april 2020 - 13u00

Wat zijn de fiscale maatregelen?

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

!! Update 18 maart : De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 • Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020. 
  U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.  
  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
   
 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
  De nieuwe termijnen voor de BTW aangiften, de intracommunautaire opgaven en de jaarlijkse klantenlisting worden vermeld op de site van de FOD Financiën.
   
 • Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing 
  U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. De nieuwe termijnen worden aangegeven op de site van de FOD Financiën
  Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan u voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
   
 • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hieronder.

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                      

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 1. Klik hier om onze kantorengids te openen
 2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
 3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

Bron: FOD Financiën

Tijdelijke werkloosheid: voor wie? Tot wanneer? Welke formaliteiten?

Indien u uw personeel omwille van het Coronavirus niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen. Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiging

 

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad E1 Coronavirus – Werkgevers.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
   
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA. 
  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad E1 Coronavirus – Werkgevers.

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

!! Update 19 maart: 

 • Werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (PC 327) kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
 • Werknemers uit de non-profitsector die vallen onder de regels van de privé-sector kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.  
 • Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht. Bedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, ook tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien ze voor een volledige dag niet kunnen werken.

!! Update 18 maart :

Door de coronavirusepidemie en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken, is er een groot aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen. Daarom heeft de regering besloten om iedereen die voor het eerst gebruikt maakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid onmiddellijk een vast bedrag toe te kennen van 1.450 euro per maand. Sommigen zullen wel het volledig bedrag uitbetaald krijgen omdat ze in het systeem al zitten maar voor alle andere wordt gewerkt met forfait en nadien krijgt men het saldo. 

Bron: RVA - update 20 maart

Welke initiatieven nemen de gemeenten?

Verschillende Brusselse gemeenten voorzien op hun sites specifieke pagina's om burgers, handelaars en bedrijven te informeren over de getroffen maatregelen.

De meeste gemeenten hebben hun belastingen op terrassen, publiciteitsborden, kantoren, parkeerplaatsen (soms), vergoeding voor de marktstandplaats, commerciële huurprijzen enz. opgeschort of geannuleerd. Ze hebben whatsapp-groepen opgericht, brieven gestuurd met de maatregelen, speciale telefoonnummers ingesteld, hun commerciële diensten elke dag toegankelijk gemaakt, ook in het weekend, apotheken en andere bedrijven geholpen om afscheidingen in plexiglas te bekomen, een lijst gemaakt van de bedrijven die nog open zijn, take-aways, ... Sommigen overwegen om de regionale premie aan te vullen met een gemeentelijke premie of cadeaubonnen. 

Hieronder vindt u de de telefoonnummers en webpagina's van de Brusselse gemeenten :

Anderlecht

Site gemeente Anderlecht
Tel02 559 71 01 (van 9u tot 16u)
Tel : 02 558 08 00, nummer waar u terecht kan met vragen over de beperkende maatregelen.

Oudergem

Site gemeente Oudergem
Tel: 0800 35 179, mensen kunnen bellen met vragen over de toegang tot de boeken in de bibliotheek of als hun kinderen hulp nodig hebben met hun huiswerk. Ook mensen met vragen aan het OCMW kunnen die via dat nummer stellen

Sint-Agatha-Berchem

Site gemeente Berchem
Tel : 0800 35 160, gratis nummer waarmee u de administratie kan bereiken met vragen over de specifieke maatregelen van de gemeente.
Tel :  02 482 16 16 : voor geïsoleerde personen die hulp nodig hebben qua sociale- en thuiszorgdiensten. 

Etterbeek

Site gemeente Etterbeek
Tel: 0800 399 32 voor OCMW en sociale assistentie
Tel : 02 627 27 37, steun voor in quarantaine geplaatste en/of geïsoleerde personen ouder dan 60 jaar

Evere

Site gemeente Evere
Tel 0499 867 356 tussen 9 en 18.00 uur (OCMW) : om raad te vragen, maaltijden aan huis te krijgen of een doktersbezoek te regelen

Vorst

Site gemeente Vorst
Tel: 02 370 22 11

Ganshoren

Site gemeente Ganshoren
Tel: 02 464 05 36 (9u tot 16u)
Tel: 02 563 46 15 (9u tot 16u)

Elsene

Site gemeente Elsene
Tel: zie site voor de verschillende diensten.

Jette

Site gemeente Jette
Tel : zie site voor de verschillende diensten

Koekelberg

Site gemeente Koekelberg
Tel: 02 600 15 20 voor vragen met betrekking tot de scholen, crèches en gesloten ruimtes. Ook mensen die geïsoleerd zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden kunnen bellen

Molenbeek Site gemeente Molenbeek
Tel : zie site gemeente
Sint-Gilles

Site gemeente Sint-Gillis

Tel : 0800 35 176 : gratis nummer om geïsoleerde mensen te helpen met het winkelen. Van 9u tot 17u

Sint-Joost-ten-Noode

Site gemeente Sint-Joost-ten-Noode
Tel : 0800 35 446 (gratis nummer van 9 tot 13u)
 

Schaarbeek

Site gemeente Schaarbeek
Tel : 02 244 75 11 (sociale dienst van Schaarbeek van 09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur) 

Ukkel

Site gemeente Ukkel
Tel : 02 348 65 51 of 02 348 66 69 of economie-coronavirus@ukkel.brussels : een werknemer van de gemeente staat ter beschikking van de handelaars en bedrijven om hen te informeren over de bestaande premies en specifieke bijstand (federaal en gewestelijk).

Stad Brussel

Site gemeente Stad Brussel
Tel : 02 279 22 11, het algemene nummer van de gemeente
Tel : 0800 20 035, gratis nummer voor de handelaars

Watermaal-Bosvoorde

Site gemeente Watermaal-Bosvoorde
Tel : 0800 352 42 (voor persoonsgebonden hulp)

Sint-Lambrechts-Woluwe

Site gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel :  02 761 27 07 - telefoonnummer is speciaal bestemd voor hulp aan senioren of kwetsbare personen die thuis moeten blijven

Sint-Pieters-Woluwe

Site gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Tel : 0800 35 190 : gratis nummer indien u vragen heeft over de maatregelen (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u)

 

Bijgewerkt 25 maart 2020 - 17:30

Is er steun voorzien vanwege de banken?

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Daartoe hebben zij een charter opgesteld: het charter betalingsuitstel ondernemingskredieten dat hun engagement concreet invult.

Het charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
 • wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen. 

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij

 

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

1) Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

2) Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

3) Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

4) Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

In de praktijk

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

Bron: Febelfin - 1 april 2020

3. De relatie werkgever- werknemer

Wat moet ik doen als een van mijn werknemers symptomen vertoont? Wat als ik zelf ziek ben als zelfstandige?

uw medewerker is ziek

Als werkgever mag u uw werknemers niet testen.

Adviseer de werknemer om telefonisch contact op te nemen met zijn arts wanneer hij volgende verschijnselen of symptomen vertoont:

 • Koorts,
 • Hoest,
 • Kortademigheid,
 • Vroegtijdige symptomen: rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een loopneus. 

De arts zal bepalen wat de te volgen stappen zijn. Indien de werknemer daadwerkelijk aan het coronavirus lijdt, waardoor hij de arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren, gelden de normale regels in het kader van arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon, voor zover de arbeidsongeschiktheid gestaafd wordt door een medisch attest.

ik ben zelfstandig ondernemer en ben zelf ziek? Wat nu?

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Bron: Agoria & Liantis

Welke preventiemaatregelen kan de werkgever nemen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van thuiswerk;
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus: lees ook: Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO.

Nuttige documenten:

Bron:  Fod Gezondheid

Hoe zit het met de uitbetaling van het loon als een werknemer besmet geraakt?

Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je hem gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Is de medewerker langer buiten strijd, dan krijgt hij een ziekte-uitkering na die eerste maand.

Bron: SD Worx

Stel: mijn werknemer raakt door overmacht niet op het werk. Mag ik hem ontslaan?

Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. Een werknemer kan zijn ontslag aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

Als de huidige situatie daarentegen aanhoudt of nog zou verergeren – lees: je onderneming kan over een lange periode haar activiteiten niet normaal voortzetten en ziet de orders dalen – zou je als bedrijf de betrokken werknemers kunnen ontslaan om economische redenen

Bron: SD Worx

Mijn werknemer weigert zijn woning te verlaten. Hij besluit om vakantie op te nemen. Kan dit?

De jaarlijkse vakantie moet worden opgenomen in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Dat betekent dat de werknemer niet eenzijdig kan beslissen over zijn vakantiedagen. Hij moet steeds wachten op het akkoord van de werkgever.

Als de werknemer onverwacht afwezig is en vakantie heeft genomen zonder jouw akkoord en als de organisatorische omstandigheden binnen je bedrijf dit niet toestaan, kan je weigeren om je werknemer te betalen voor de dagen waarop hij afwezig was. Deze afwezigheid kan namelijk worden beschouwd als ongewettigde afwezigheid.

Heb je nog andere vragen met betrekking tot het coronavirus op de werkplek? Aarzel niet om contact op te nemen met je dossierbeheerder bij Acerta of om de officiële website van de FOD WASO raadplegen, die ook een register bijhoudt van de vragen die door de werkgevers in dit domein worden gesteld.

Bron: Acerta

Ten gevolge van het coronavirus heb ik niet meer voldoende werk voor mijn werknemer, wat moet ik doen?

Het coronavirus en de paniekgolf die ermee gepaard gaat, heeft een rechtstreekse impact op de economie. Merk je al een afname van je economische activiteiten en weet je niet meer wat je moet doen met je teveel aan werkkrachten tijdens deze dalperiode? Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiginG

Indien u uw personeel omwille van het Coronavirus niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen. Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA.

Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

Meer info op de site van de RVA

Flexibiliteit

Hebt u minder werk voor uw werknemers of net meer werk door de gevolgen van het coronavirus dan heeft u slechts een beperkt aantal mogelijkheden om hierop in te spelen bij de planning van de uurroosters van uw werknemers.

 • Kleine flexibiliteit
  U zou gebruik kunnen maken van kleine flexibiliteit. Daarmee kan u uw werknemers piekroosters laten werken als het drukker is of dalroosters als er minder werk is. Dit vereist wel dat het systeem van kleine flexibiliteit voorzien is in uw arbeidsreglement en ook alle verschillende roosters daarin opgenomen zijn. Wil u van rooster wisselen en bijvoorbeeld overschakelen naar een dalrooster omdat het minder druk is door het coronavirus, dan moet u dit ten minste 7 dagen voorafgaand kenbaar maken aan uw werknemers.

  Met de roosters in het kader van kleine flexibiliteit kan u een afwijkend rooster opnemen in uw  arbeidsreglement dat maximaal 2 uur (+ of -) afwijkt van het basisrooster tot maximaal 9 uur. Het weekrooster kan maximaal 5 uur (+ of -) afwijken van het basisrooster tot maximaal 45 uur. Werkt uw werknemer in principe dagelijks 8 uur en 40 uur op weekbasis? Dan zou u uw werknemer elke dag een uur minder kunnen laten werken zodat hij dagelijks 7 uur werkt en 35 uur op weekbasis.

  Het is wel de bedoeling dat de werknemer over een jaar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur respecteert. Als u nu dalroosters laat presteren, dan zullen deze op een ander moment gecompenseerd moeten worden door piekroosters.
  Naast kleine flexibiliteit bestaan er nog andere mogelijkheden om werknemers flexibel te laten werken. Deze mogelijkheden zijn sectoraal bepaald. 
   

 • Deeltijdse werknemers
  Voor werknemers die deeltijds werken met een variabel werkrooster kondig je 5 werkdagen vooraf aan volgens welk werkrooster de werknemer zal moeten presteren. Voor dergelijke werknemers kan u makkelijk zelf bepalen wanneer hij meer of minder uren werkt. Hierbij mag wel niet uit het oog verloren worden dat de werkelijkse arbeidsduur moet gerespecteerd worden over een referteperiode van maximum een trimester (verlengbaar tot maximum een jaar via cao of arbeidsreglement).
   
 • Opnemen inhaalrust
  Hebben uw werknemers overuren, bijvoorbeeld in het kader van buitengewone vermeerdering van werk, gemaakt, dan moet u hen doorgaans ook inhaalrust toekennen. Is er minder werk, of wil u liever dat uw werknemer thuisblijft, dan zouu uw werknemer kunnen vragen om de opgebouwde inhaalrust op te nemen. Strikt juridisch is er niet bepaald dat er een akkoord vereist is tussen werknemer en werkgever over het tijdstip waarop de inhaalrust wordt genomen. Al is het uiteraard aangeraden om de opname van de inhaalrust in onderling overleg te bepalen. Bekijk ook zeker uw arbeidsreglement. Het is mogelijk dat daarin regels opgenomen zijn over het moment waarop de inhaalrust kan genomen worden.

Ik zet mijn activiteiten tijdelijk volledig stop. Wat moet ik doen met mijn werknemers?

Wat is het lot van je werknemers als je activiteit sterke hinder ondervindt en je beslist om je volledige bedrijfsactiviteiten te onderbreken voor een bepaalde periode?

Je kan je werknemers niet verplichten om verlof op te nemen tijdens de sluiting van je bedrijf.

Je kan echter kiezen voor een collectieve sluiting. Opgelet, de beslissing om een collectieve sluiting in te voeren kan niet zomaar eenzijdig worden genomen. Deze beslissing is namelijk onderworpen aan een sociaal overleg binnen je bedrijf. Dit overleg vindt plaats tijdens de ondernemingsraad, in aanwezigheid van de vakbondsafvaardiging of een meerderheid van de werknemers, afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf. Er is geen sprake van een bepaalde datum waarop je deze collectieve sluiting moet hebben vastgelegd; in principe is dit het hele jaar mogelijk.

Van zodra er een beslissing wordt genomen, moet je de werknemers hiervan op de hoogte brengen door een bericht uit te hangen. Deze sluitingsdagen zullen vervolgens worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Als de sluiting een rechtstreeks verband heeft met je economische situatie of overmacht, kan je eventueel een volledige onderbreking voorzien in de vorm van een tijdelijke werkloosheid.

Tot slot, als je geen van voornoemde opties kunt aanwenden en je werknemers weigeren om vakantie te nemen, zal je geen andere keuze hebben dan het loon van deze werknemers ook gedurende de periode van werkonderbreking te blijven uitbetalen.

Bron: Acerta

Een familielid van je medewerker ligt met het coronvirus in het ziekenhuis en hij blijft thuis. Wat nu?

Hier hangt alles af van de voorkeur van de medewerker. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld verlof vragen. Maar hij zou ook, in de mate dat hij daar recht op heeft, ook inhaalrustdagen voor gerecupereerde overuren of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen. Rode draad hierbij is wel dat jij telkens akkoord gaat met de aanvraag, zoniet is de medewerker juridisch gezien ongewettigd afwezig (met alle gevolgen van dien).

Het gebeurt echter vaak dat een medewerker in zo’n situatie verlof om dwingende redenen aanvraagt. Iedere medewerker heeft jaarlijks recht op 10 dagen dergelijk onbetaald verlof (in bepaalde ondernemingen of sectoren kan de opname van een hoger aantal dergelijke dagen toegelaten zijn of kan er een al dan niet gedeeltelijke betaling van de dagen afgesproken zijn). Hier heb je niet het recht om de afwezigheid te weigeren. Als het maximum aantal verlofdagen om dwingende redenen opgesoupeerd zijn, kan je nog altijd toestaan dat de medewerker onbetaald afwezig blijft. Je sluit daaromtrent dan best een overeenkomst.    

Bron: Unizo

Als de FOD Volksgezondheid wil weten welke mensen in contact kwamen met een besmette werknemer, mag ik die gegevens meedelen ?

Ja, de gevraagde gegevens worden door de GDRP niet als "gevoelige gegevens" geclassificeerd. Bovendien staat de GDPR de verwerking toe op de volgende gronden:

 • Bescherming van vitale belangen
 • Uitvoering van een missie van algemeen belang
 • Het legitieme belang

Source: 1890 

Coronacrisis en thuiswerk : moet ik als werkgever een vergoeding geven aan mijn werknemers?

Vele werkgevers vragen zich af welke vergoeding ze mogen toekennen aan hun werknemers die ingevolge de regeringsmaatregelen voor Covid-19, een tijdlang hun werk bijna volledig van thuis uit zullen doen.

De zogenaamde bureauvergoeding van 126,94 EUR per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, …., kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken, dus ook aan werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten, en dus ook zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Voor meer uitleg over deze bureauvergoeding wordt verwezen naar de administratieve instructies van de RSZ.

Bovenop deze vergoeding mag de werkgever volgende kosten terugbetalen:

 • Gebruik van de eigen PC – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard
 • Gebruik van de eigen internetverbinding – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard

Als de werknemer andere kosten moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, …) mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.

Werkgevers die voorafgaand aan de Covid-19 maatregelen de kosten van hun telewerkers terugbetaalden op basis van de 10 % van het brutoloon dat betrekking heeft op de in de telewerkovereenkomst voorziene thuisprestaties (zie de administratieve instructies – zelfde link als hierboven) kunnen deze vergoeding verder betalen volgens hetzelfde principe voor het in de telewerkovereenkomst voorziene pro rata (bijvoorbeeld 10 % op 2/5de van het maandloon als in de overeenkomst 2 dagen telewerk was voorzien).

Een vergoeding van 10 % van het volledige brutoloon kan dus niet aanvaard worden. De werknemers die tijdelijk in de kader van de Covid-19 maatregelen volledig van thuis uit werken bevinden zich immers niet in een situatie van thuisarbeid zoals voorzien in Titel VI de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en evenmin in een situatie van telewerk in de eigenlijke zin van het woord.

Een vergoeding van 126,94 EUR mag alleszins wel uitgekeerd worden in de plaats van de 10 % van het pro rata van het maandloon, als dit laatste lager zou zijn.

Uitzonderlijk

Omwille van het coronavirus kunt u uitzonderlijk ook vragen om het RSZ-forfait van 126,94 euro ook fiscaal toe te passen voor elke persoon die door de coronamaatregelen thuis moet werken.

Als de werkgever deze bureauvergoeding voor al zijn werknemers tijdelijk wil toekennen en wenst dat deze beschouwd wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, dan moet hij een voorafgaangde beslissing (ruling) aanvragen bij de FOD Financiën.

De FOD Financiën heeft een aanvraagmodel gepubliceerd (klik hier). U moet dit invullen mailen naar dvbsda@minfin.fed.be (via de post is momenteel niet mogelijk).

Bron : RSZ & Securex

4. De werking van het bedrijf garanderen

Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading

Fabrieken in China zijn stilgelegd om de uitbraak van het virus in te dammen, en dat voelen we tot bij ons. In een aantal bedrijven kunnen werknemers momenteel hun job niet uitoefenen omdat levering tijdelijk niet meer gegarandeerd is.

De federale Minister van Werkgelegenheid bevestigde dat dit als overmacht wordt beschouwd. Je hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats.

Bron: SD Worx

Ik heb precieze vragen over de sector waarin ik actief ben. Wie kan me informeren?

Heel wat sectorale werkgeversorganisaties stellen specifieke sectorale informatie ter beschikking (bv. AgoriaFeviaFebelfin, …). Hou als werkgever zeker hun websites in de gaten. 

Ook BECI, de Kamer van Koophandel van Brussel, heeft een website opgezet waar u terecht kan.

De site van Unizo is aan te bevelen want die biedt duidelijke antwoorden op het vlak van hygiëne, personeel, steunmaatregelen, import/export en tracht ook een aantal misverstanden uit de wereld te helpen.

Bron: 1819

Kan ik contracten met leveranciers stopzetten, zonder kosten, als ze niet meer tijdig kunnen leveren?

Dat is niet steeds het geval. Het is aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken, bijvoorbeeld in de contracten of de algemene voorwaarden. De vraag is of u de overeenkomst definitief wilt beëindigen of tijdelijk wilt opschorten. 

Voor de beëindiging geldt het volgende. In principe is de laattijdige levering een fout, al rechtvaardigt niet elke fout de beëindiging van het contract, enkel de zwaarwichtige fout. Ten eerste kan het contract bepalen dat een (beperkte) overschrijding niet wordt beschouwd als zwaarwichtige fout of niet volstaat als beëindigingsgrond. Ten tweede kan het contract bepaalde situaties aanduiden als overmacht.

Op basis van de wet kunt u overmacht enkel inroepen indien u het volgende kunt bewijzen:

i) onvoorzienbare omstandigheden;
ii) die buiten de wil van de partij plaatsvinden en
iii) de uitvoering van de verplichting onmogelijk maken (moeilijker, duurder etc. volstaat niet).

In het contract kan men dit uitbreiden en bijkomende situaties aanduiden als overmacht, ook al voldoen die niet strikt aan deze voorwaarden. Ten derde gelden er vaak procedures om fouten aan te kaarten (bv. een voorafgaande ingebrekestelling en een respijttermijn). De beëindiging is slechts gerechtvaardigd indien die procedures worden gerespecteerd. Indien u die stappen niet volgt, is de beëindiging op uw risico en kan dit resulteren in aansprakelijkheid. 

De opschorting ligt eenvoudiger. Indien de leverancier tijdelijk niet kan leveren, bent ook u tijdelijk niet gehouden om uw contractuele verplichtingen na te komen. We raden wel aan om de tegenpartij zo snel mogelijk en schriftelijk (voor bewijsredenen) te informeren, om discussie te vermijden. Daarbij kunt u uitdrukkelijk vermelden dat u de overeenkomst als opgeschort beschouwt en aangeven welke verplichtingen u niet meer zult nakomen tot nader order (bv. betaling of exclusieve levering).

In beide gevallen is er ook een schadebeperkingsplicht voor de getroffen partijen. Zelfs indien de andere partij aansprakelijk is en uw schade moet vergoeden, moet u redelijke inspanningen leveren om die schade zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Agoria

Kan ik leveranciers of transporteurs in gebreke stellen ?

U kunt uw leveranciers of transporteurs in gebreke stellen indien de tijdige levering in het gedrang komt. Wederom is het aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken. Enerzijds kan het contract deze situatie regelen, met rechtvaardigingen voor bepaalde contractuele fouten, bijvoorbeeld beperkte vertragingen, of door dit als overmacht aan te duiden. Anderzijds kan die ingebrekestelling ook contractueel geregeld zijn.

Zo kunnen er respijttermijnen gelden (ingebrekestelling pas na een bepaalde periode van vertraging) of vormvereisten (per aangetekend schrijven, e-mail, taal, geadresseerden,…). Om latere discussie te vermijden, kunt u in de ingebrekestelling ook al aankondigen welke stappen u overweegt indien de leverancier of transporteur alsnog de verplichtingen niet nakomt. Ook op dat vlak kan het contract regels bevatten.

Bron: Agoria

Als mijn bedrijf niet (of nauwelijks) kan functioneren door gebrek aan onderdelen, werknemers enz, kan ik de schade verhalen op een verzekeraar?

Het is aangewezen om dit na te kijken in uw verzekeringspolis en uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar te contacteren. Het is onmogelijk om hierover algemeen geldende uitspraken te doen.

Hierbij het overzicht van verzekeringen die eventueel kunnen ingeroepen worden volgens Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Telewerk en arbeidsongevallen

Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Hij moet dus onder het gezag van zijn werkgever staan en zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren zijn op het moment van het ongeval. Er is een schriftelijk document vereist (in gelijk welke vorm) dat de werknemer toestaat om telewerk te verrichten; dit moet ook de plaats vermelden waar het telewerk wordt verricht (wordt er geen plaats vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval voor de woonplaats of voor de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd), evenals het uurrooster van het telewerk (wordt dit niet vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld). Ook zonder schriftelijk document geldt de dekking, maar dan moet de telewerker aantonen dat het ongeval zich voordeed tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

De telewerker is ook gedekt op de weg van zijn woonplaats naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd, alsook op de weg van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft en omgekeerd (dezelfde regels als voor de werknemer in de onderneming). Een arbeidsongeval moet, om als dusdanig te worden beschouwd, zich voordoen in het kader van de arbeidsovereenkomst. Een medewerker die op zijn dak klimt, is dus niet gedekt.

Een ongeval moet bij voorkeur onmiddellijk bij de werkgever worden aangegeven.

Annulatieverzekering

Annuleringsverzoeken van een reis naar aanleiding van het coronavirus dat zich heeft verspreid in het gebied waarnaar je op reis wou gaan, vallen niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering. Sommige verzekeraars bieden wel uitgebreidere polissen aan waarbij de dekking van de annulatie toch mogelijk is, soms afhankelijk van een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het betreffende gebied. Als je reeds getroffen bent door het coronavirus voorafgaand aan je vertrek, dan val je wel onder de standaarddekking van de annulatieverzekering zoals voor andere ziektes.

Let wel dat annulaties omwille van het coronavirus niet meer gedekt zijn in de annulatieverzekeringen die afgesloten werden sinds het negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken/het uitbreken van de epidemie wereldwijd. 

Bijstand

De meeste reisbijstandsverzekeraars dekken medische kosten, zoals hospitalisatie of doktersbezoeken, ingevolge een besmetting met het coronavirus die je op reis hebt opgelopen. Je bent gedekt zoals voor iedere andere ziekte of ongeval. Dit gebeurt meestal tot een bepaald maximumbedrag vermeld in de polis.

De kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland zijn bij sommige bijstandsverzekeraars in de standaarddekking begrepen, bij anderen enkel in meer uitgebreide polissen en dit meestal tot een bepaald maximumbedrag.

Repatriëringskosten worden door de meeste reisbijstandsverzekeraars gedekt in het standaardproduct, bij sommige andere enkel in de meer uitgebreide polissen.

Hospitalisatieverzekering

Als je gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting kan je een beroep doen op je hospitalisatieverzekering. Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden. Sommige verzekeringen dekken enkel hospitalisaties in België, anderen dekken ook hospitalisaties in Europa of zelfs in de hele wereld. Indien je verzekering voorziet in een dekking in het buitenland, en je ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, zal bij een hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting de verzekeraar tussenkomen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

Levensverzekering

Als je levensverzekering een overlijdensdekking bevat (wat vaak het geval is in een klassieke levensverzekering, in een schuldsaldoverzekering, een uitvaartverzekering, een groepsverzekering, enz.), dan ben je gedekt indien je overlijdt als gevolg van het coronavirus.

Een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie is in principe niet uitgesloten van de dekking. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied (zoals Noord-Italië) en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is doorgaans gedekt.

Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt bent als gevolg van een coronabesmetting, dan ben je gedekt in je verzekering gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

Evenementen

Organisatoren van evenementen die over een annulatieverzekering beschikken kunnen hierop een beroep doen voor zover het contract dekking biedt voor de situatie die zich voordoet.

Meestal dekt zo’n polis de verliezen die de verzekerde/organisator lijdt wanneer een evenement wordt geannuleerd omwille van een oorzaak die optreedt onafhankelijk van de wil van de verzekerde/organisator (bij voorbeeld een samenkomstverbod).

Welke verliezen in aanmerking komen voor vergoeding en binnen welke limieten wordt gespecifieerd in de algemene en de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.

Goede raad

Lees altijd aandachtig je verzekeringspolis.

Bron: Assuralia - bijgewerkt 27 maart

Mijn grondstofprijzen zijn gestegen als gevolg van corona. Mag ik mijn prijzen aanpassen?

In principe bepaal je als ondernemer zelf welke prijzen je aan uw klanten aanrekent. Als je grondstofprijzen stijgen, kan je dus in principe beslissen om de prijzen te verhogen (al hoort hier natuurlijk ook een commerciële afweging bij).

Let wel op: je kan uw prijzen enkel aanpassen voor nieuwe contracten. Voor lopende overeenkomsten en bestellingen is het niet toegelaten prijzen zomaar te verhogen. Alleen wanneer je een mogelijke prijswijziging heeft voorzien in de contractvoorwaarden, en daar ook duidelijk in staat op welke manier prijzen kunnen stijgen op basis van een stijging in de grondstofkosten, kan je de prijzen aanpassen. En ook dan moet je natuurlijk bekijken hoe sterk de stijging van de prijzen is, en opnieuw een commerciële afwegingen maken tussen het doorrekenen van prijsstijgingen en de relatie met de klant.

Bron: Unizo

Een bestelling wordt geannuleerd. Mag ik al betaalde voorschotten behouden?

et antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of je ‘overmacht’ kan inroepen en van de situatie. 

jij of je klant annuleren uit voorzorg

Annuleren jij of je klant uit voorzorg (en dus niet uit echte noodzaak), dan draagt diegene die annuleert hier de kosten voor.

We illustreren het met een voorbeeld. Stel, je organiseert een festival en: 

 • Je beslist dat het beter is om het festival te annuleren, zonder dat de overheid je hiertoe dwingt. In dat geval draag jij de kosten. Je zal dus de al betaalde tickets moeten terugbetalen. Tenzij je in de verkoopsvoorwaarden een specifieke regeling hebt opgenomen voor overmacht (soms bepalen algemene voorwaarden dat zelfs bij overmacht reeds betaalde bedragen niet moeten worden terugbetaald).
 • Je beslist om het festival te laten plaatsvinden, maar enkele klanten annuleren omdat ze het niet veilig vinden. In dat geval dragen die klanten de kosten. Ze kunnen geen terugbetaling van hun tickets eisen (tenzij je een andere regeling zou hebben voorzien in de verkoopvoorwaarden).

jij of je klant annuleren omdat het moet

Als de overheid je verplicht om een bestelling te annuleren, dan liggen de zaken iets anders. Bij een verplichting tot annulatie, is er sprake van overmacht. We blijven bij het voorbeeld van het festival.

 • Klanten die nog niet betaalden: Jijzelf kan je verplichtingen niet meer nakomen. Je mag dus geen betalingen meer vragen van je klanten
 • Klanten die wel al betaalden (voorschot of integraal): Mogen ook geen terugbetaling vragen

Uiteraard moet je ook hier steeds nagaan of je in je verkoopvoorwaarden geen andere regeling hebt opgenomen.

Bron: Unizo

Source: UNIZO

5. De gezondheidsvoorschriften

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn mee kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Source: Info Coronavirus

Wat moet ik doen als een werknemer besmet raakt op het werk?

 • Wanneer een personeelslid ziek wordt op de werkplek vanwege een vermoeden van VIDOC- 19, is het noodzakelijk om hem/haar naar een andere plaats te brengen om het contact met collega’s te verminderen of te vermijden. 

 • Een mondmasker voor de zieke kan de verspreiding van virusdeeltjes door hoesten of niezen beperken. 

 • Breng de lokale gezondheidsautoriteiten op de hoogte.

 • Als iemand contact heeft gehad met een ziek persoon, moet hij of zij in afzondering thuisblijven zodra hij of zij een milde hoest of koorts ( >37,3°C) heeft. 

 • Werknemers die dagelijks of nauw contact hebben gehad met de zieke werknemer kunnen contact opnemen met hun huisarts. Telewerken kan worden overwogen.

M.b.t de werkplek van de zieke werknemer die ervan verdacht wordt besmet te zijn met VIDOC19 :

 • Die kan tijdelijk worden gesloten of buiten dienst worden gesteld (minimaal 1 week).
 • Perimeter: drie meter rond het hoofdkantoor/werkplek van de zieke werknemer.
 • De gebruikte contactpunten en sanitaire voorzieningen moeten goed gereinigd worden en indien mogelijk gedesinfecteerd of buiten gebruik gesteld.
 • Alcohol (60-90% ethanol) of chloor kan worden gebruikt als desinfectiemiddel.

Bron : BECI

Wat zijn de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die in uw kantoor moeten worden genomen?

aanbevelingen voor het reinigen van de werkplek

Zorg voor een goede ventilatie van het pand. Open ramen en deuren. We weten nog niet hoe lang het coronavirus kan overleven op oppervlaktes, maar ventilasie zal de verspreiding in de binnenlucht verminderen.

Reinig regelmatig voorwerpen die vaak door meerdere mensen worden aangeraakt.

Maak gedeelde arbeidsmiddelen schoon na gebruik (toetsenbord, computermuis, telefoon, tafel- en armleuningen van bureaustoelen) of beperk het delen van apparatuur op de werkplek.

Zet een preventieposter op om het personeel te informeren over de te nemen barrièremaatregelen.

Reinig gladde oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt:

 • Deurklinken
 • Trapleuningen
 • Bureau’s, tafels, toetsenborden, telefoons voor algemeen gebruik
 • Toiletten

Met welke producten?

De reinigingsmiddelen die u gewoonlijk gebruikt, werken voldoende. Voor het reinigen van toetsenborden en telefoons kunnen wegwerp- of reinigingsdoekjes voor individueel gebruik worden verstrekt.

 • Was de vaat grondig met water en afwasmiddel na elk gebruik.
 • Vermijd het gebruik van gewone vaatdoeken
 • Geef duidelijke instructies aan het schoonmaakpersoneel en bescherm ze.
 • Zorg voor een duidelijk schoonmaakplan
 • Zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen en reinigingsdoeken.
 • Was gebruikte reinigingsdoeken regelmatig op de hoogst mogelijke wastemperatuur.
 • Leer het schoonmaakpersoneel hoe het virus zich verspreidt en hoe je een infectie kunt voorkomen.

Bron: BECI

Hoe kan ik voorkomen dat ik mijn dierbaren besmet? Hoe kan ik voorkomen dat ik geïnfecteerd raak als iemand in mijn buurt het coronavirus heeft?

Op info-coronavirus.be, vindt u enkele adviezen voor personen in isolatie en hun omgeving.  Je vindt ze in deze brochure.

6. Nuttige sites en telefoonnummers

Waar kan ik meer informatie bekomen?

Voor het grote publiek

 • Voor algemene informatie in verband met het coronavirus, verwijzen we naar de volgende website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be/nl
 • de tweetalige website coronavirus.brussels met alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus. Op de website kunnen ook posters gedownload worden in 10 verschillende talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Turks, klassiek Arabisch).  
 • Het federale algemene nummer:  0800 14689.

Tewerkstelling

Economisch

Gezondheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.