FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen

1819.brussels

De FOD Financiën publiceerde begin januari 2016 een aangepaste FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) op www.fisconet.be. De wijzigingen in deze FAQ kwamen er naar aanleiding van de invoering van het nieuwe art. 14526, WIB 92.

Hieronder vindt u de integrale weergave van de vragen en antwoorden.

1. Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)?
2. Wie heeft recht op de belastingvermindering?
3. De maatregel heeft betrekking op startende vennootschappen. Wat betekent 'startende'?
4. Welke vennootschappen worden beoogd?
5. Welke datum bepaalt of de kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvindt?
6. Op welke manier kan ik in die vennootschappen investeren?
7. Welke aandelen van startende vennootschappen worden beoogd?
8. Kan ik bestaande aandelen kopen?
9. Wat gebeurt er wanneer ik de betrokken aandelen geen 48 maanden behoud?
10. Wat gebeurt er in geval van overlijden binnen de 48 maanden na de investering?
11. De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?
12. Welke grenzen zijn bepaald voor de investeringen?
13. Wat zijn de percentages van de belastingvermindering?
14. Wat zijn de beoogde micro-vennootschappen?
15. Kan de belastingvermindering worden terugbetaald of overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk als ze niet volledig kan worden aangerekend bij gebrek aan voldoende belastingen?
16. Wat zijn de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)?
17. Vanaf wanneer is deze nieuwe belastingvermindering in werking getreden?

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.