businessmen on a bike

Fietsvergoeding voor elektrische fiets: opgelet !

1819.brussels

Er zijn 2 varianten van de electrische fiets op de markt en daar ligt het verschil voor de fiscus !

De elektrische fiets of e-bike zit stevig in de lift. Niet enkel voor recreatief gebruik, maar ook voor het afleggen van de woon-werkverplaatsingen.

Goed voor het milieu en de gezondheid van de werkende mens….maar hoe kijken RSZ en fiscus naar deze e-bikes en de eventueel bijhorende fietsvergoeding?Zeg niet zomaar fiets tegen een "Speed Pedelec"Er zijn momenteel 2 varianten van de e-bike op de markt :

  1. de "gewone" e-bike waarmee men tot 25 km/uur kan rijden
  2. de snelle e-bike (of speed pedelec) waarmee men 45 km/uur haalt;

De elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/uur is volgens onze Belgische wegcode echter geen fiets, maar wel een bromfiets klasse B. Dit werd in een parlementair antwoord bevestigd door de minister van Financiën.En dat heeft zo zijn gevolgen voor de fiscale behandeling van deze snelle e-bike:

  • de vrijgestelde fietsvergoeding van 0,22 EUR per effectief getrapte kilometer is niet van toepassing voor de woon-werkverplaatsingen met de snelle e-bike;

  • bij terbeschikkingstelling door de werkgever geldt geen volledige vrijstelling van het voordeel, ook niet indien de fiets effectief gebruikt wordt voor de woon-werkverplaatsingen. In de mate dat de snelle e-bike gebruikt wordt voor de woon-werkverplaatsingen en de zuivere privéverplaatsingen, is er sprake van een belastbaar voordeel waarop enkel de beperkte BV-vrijstelling van 31,70 EUR per maand (380 EUR op jaarbasis) van toepassing is.

De "gewone" e-bike voldoet wél aan de definitie van fiets. Bijgevolg kunnen de gunstige modaliteiten die gelden inzake fietsvergoeding en bij terbeschikkingstelling hiervoor wél toegepast worden.

Gevolgen voor de werkgever

De kosten die de werkgever maakt om zijn werknemers aan te moedigen met de fiets naar het werk te komen, genieten in principe van een verhoogde kostenaftrek tot 120%.
Het betreft de kosten gedaan of gedragen om fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen.

Vermits de snelle e-bike geen fiets is, zijn de kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling voor 100% aftrekbaar, uiteraard op voorwaarde dat het voordeel belast wordt in hoofde van de werknemer.

Wat betekent dit voor de publieke sector?

Dit standpunt van RSZ en fiscus geldt eveneens in de publieke sector, ook voor de werkgevers die aangesloten zijn bij DIBISS.

Let wel: de regels inzake aftrekbaarheid gelden enkel voor werkgevers onderworpen aan de vennootschaps- of personenbelasting en niet voor werkgevers onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Veel overheidsinstellingen vallen dus buiten dit toepassingsgebied. Zij trekken geen beroepskosten af, dus ook niet aan 120%.

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.