Financiering nodig? Hier kun je aankloppen

Financiering nodig? Hier kun je aankloppen

Start-up of zelfstandige? Kmo of sociale onderneming? Financiering is ontzettend belangrijk voor alle soorten ondernemingsprojecten. Ontdek finance&invest.brussels, de “financieringspartner” van het Brusselse Gewest.

Zonder financiële middelen is het quasi onmogelijk om een project te starten of een bedrijf te doen groeien. Je hebt wel een idee, maar niet de middelen om er een economische activiteit van te maken? Je bedrijf loopt goed, maar je bent op zoek naar een partner om verder te groeien of te exporteren? Ben je een creatieve ondernemer die op zoek is naar investering om je innovatie te ontwikkelen? Heeft corona alles in de war gestuurd en heb je nu een duwtje in de rug nodig om je cashflow te ondersteunen? Er bestaan zo veel mogelijke situaties die allemaal naar dezelfde vraag leiden: waar kun je terecht als je financiële middelen nodig hebt?

Hoewel de bank een essentiële partner is, is het niet zo eenvoudig om een financiering te verkrijgen. Idem dito wanneer je bij een fonds of privé-investeerders moet aankloppen. Soms ontbreekt er echter niet "veel": een garantie om je bankier gerust te stellen; een lening die als hefboom kan dienen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen; een participatie die je kapitaal versterkt. Het Brusselse Gewest heeft zo'n “financieringsfacilitator”: finance&invest.brussels.

FINANCE&INVEST.BRUSSELS, JOUW PARTNER

Invest Brussels valt sinds 2018 onder de leiding van Pierre Hermant en is een overheidsorganisatie die ondernemingen in al hun bestaansfases ondersteunt: van de oprichting, via de ontwikkeling, innovatie, internationalisering of milieutransitie, tot zelfs de overname en overdracht.

Concreet? Haar missie is het vergemakkelijken en vervolledigen van de financieringsketen voor ondernemingen die bijdragen tot de ontwikkeling van het Brusselse Gewest. Ze is dus een belangrijke partner ... die je kan helpen om de juiste financieringsoplossing voor je project te vinden én te verkrijgen, én die je ook kan helpen om ze samen met andere financiers op te bouwen: van banken tot fondsen en andere investeerders. Om deze rol te vervullen heeft finance&invest een breed aanbod voor de meest uiteenlopende situaties en verschillende doelgroepen.

WAAROM OOK JIJ NIET?

Finance&invest richt zich tot een heel uiteenlopend publiek. Van restaurants tot tech-start-ups, van mini-ondernemingen tot internationale eenhoorns (scale-up). En niet te vergeten ook zelfstandigen, sociale ondernemingen en coöperatieven. Natuurlijk heeft elk publiek zijn eigen bijzonderheden en behoeften. Daarom is het aanbod van invest.brussels onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: 

A) Start-up, scale-up en kmo

Het Brusselse ecosysteem heeft een groot aantal start-ups en scale-ups (meer dan 700 in het Brusselse Gewest). Ze dragen bij aan de uitstraling van de hoofdstad en hebben vaak de ambitie om internationale eenhoorns te worden. De kmo's (meer dan 2.000) zijn even onmisbaar voor het creëren van waarde en werkgelegenheid in Brussel.

De hulp van finance&invest komt in verschillende vormen, afzonderlijk of als medefinanciering, en varieert van 100.000 tot 5 miljoen euro.

B) Mini-ondernemingen, sociale ondernemingen en coöperaties 

Mini-ondernemingen zijn structuren met minder dan 10 personen. Ze vormen het hart van het sociaal-economisch weefsel van Brussel, aangezien het Gewest er op zijn grondgebied wel zo’n 130.000 telt. In het geval van sociale en coöperatieve ondernemingen krijgt waardecreatie de vorm van collectief belang: van de strijd tegen werkloosheid en uitsluiting tot sociaal nut en ecologische transitie. Gezien de moeilijkheden die de actoren ondervinden om financiering te verkrijgen van de banksector, speelt finance&invest dus een sleutelrol.

De investeringen van finance&invest komen in verschillende vormen, afzonderlijk of als medefinanciering, en variëren van 5.000 tot 150.000 euro.

EEN SCALA AAN FINANCIERINGen

Het aanbod van finance&invest:

a) Voor start-ups, scale-ups en kmo's

 • Participatie of deelname in het kapitaal
  Deze investering houdt vaak een kapitaalsverhoging van de onderneming in. In de meeste gevallen treedt finance&invest dan op als minderheidsaandeelhouder, naast andere familiale, industriële of financiële aandeelhouders. De aandelen worden over het algemeen voor een lange termijn aangehouden: 5 tot 7 jaar (of zelfs langer).

 • Achtergestelde lening of “mezzanineschuld" om de groei te financieren
  Je hebt een grote behoefte aan financiering, maar je hebt het moeilijk om alle nodige middelen te vinden? Je wilt voorkomen dat je de controle over je bedrijf “verliest” door je kapitaal open te stellen? Een mezzanineschuld (3 tot 5 jaar) is risicovol, maar kan wel het geschikte instrument zijn. Dit is een enigszins technische regeling die bestaat uit enerzijds een “achtergestelde” schuld - de inbreng van finance&invest - en anderzijds de zogenaamde “seniorschuld” die door een financiële instelling wordt toegekend dankzij een hefboomeffect. De bank beschouwt het “achtergestelde” krediet over het algemeen namelijk als een inbreng in quasi-kapitaal. Concreet? Pas nadat de “senior” volledig is afgelost, begint je de tweede lening af te betalen (of zet je ze om in aandelen).

 • De converteerbare lening voor een instap in het kapitaal in fine
  Dit is een van de mogelijke uitkomsten van mezzanineschuld. De overeenkomst met finance&invest kan (na terugbetaling van de “seniorschuld”) immers voorzien in de omzetting van het nog verschuldigde saldo in aandelen, volgens vooraf bepaalde voorwaarden en duur.

 • De meer “klassieke” lening en cofinanciering
  Finance&invest biedt ook meer traditionele leningen aan. Alleen of als aanvulling op bankkredieten, soms door garanties te delen met de bank. De looptijd van deze leningen varieert van 3 tot 20 jaar en betreft vooral bedrijfsovernames en -overdrachten. 

 • De “proxi-lening”, een oproep voor het spaargeld van de burger
  Het opzet: je familie en vrienden kunnen je onderneming financieren en tegelijkertijd profiteren van een interessant belastingvoordeel. Een lening tegen gereduceerd tarief met een looptijd van 5 tot 8 jaar en met een maximum totaalbedrag van 300.000 euro.

 • Garanties als hefboom bij de bank
  Vraagt je bank garanties om een investerings- of kaskrediet af te kunnen sluiten? Dankzij de tussenkomst van finance&invest, via het Brussels Waarborgfonds, beschik je over een dekking die de lening kan vrijmaken. Deze garanties, met een maximale looptijd van 10 jaar en een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro, worden uitgebreid naar alle actoren: zelfstandigen, mini-ondernemingen en verenigingen.

b) Voor mini-ondernemingen, sociale ondernemingen en coöperatieven

 • De “rise up”-lening om mini-ondernemingen te helpen groeien
  Deze financiële steun tot maximaal 100.000 euro stimuleert de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen. Je moet minstens 6.200 euro aan eigen vermogen hebben en de terugbetalingstermijn varieert van 1 tot 5 jaar.

 • De “open up”-lening voor zelfstandigen
  Dit krediet heeft tot doel de vestiging van zelfstandigen als natuurlijke persoon te stimuleren met een subsidie tot 25.000 euro over een periode van 1 tot 5 jaar en met een minimale eigen investering van 3% van het bedrag. Als je 20.000 euro wilt lenen, moet je eigen bijdrage dus minimaal 600 euro bedragen. De “open up”-lening kan ook worden gecombineerd met een bijkomende 5.000 euro, toegekend door Funds For Good.

 • De “coop us”-participatie in coöperatieven
  Finance&invest helpt ook coöperatieven via deelnemingen voor een periode van 5 tot 10 jaar. De kapitaalverhoging is geplafonneerd tot het dubbele van de investering van alle leden van de coöperatie. Bij de kapitaalexit van invest.brussels kan de coöperatie een deel van de waarde die door finance&invest werd gegenereerd, terugkrijgen.

 • De “citiz us”-lening voor sociale ondernemingen en verenigingen
  Een financiering speciaal voor actoren voor wie economische winstgevendheid niet het hoogste doel is, tot maximaal 100.000 euro over een periode van 1 tot 5 jaar.

 • De “Oxygen”-lening om de impact van de coronacrisis te beperken
  De Oxygen-lening biedt een antwoord op cashflow-problemen en heeft tot doel de bedrijfsactiviteiten die lijden onder de huidige Covid-crisis te herstellen en te ontwikkelen. 

JOUW BEHOEFTE? EEN OPLOSSING OP MAAT!

Je ziet, het aanbod van finance&invest is zodanig breed dat je je er haast in zou verliezen. invest.brussels koos daarom voor een behulpzame en pedagogische aanpak. Elke onderneming is namelijk uniek en verdient een aangepast antwoord. Je hoeft je niet blind te staren op de bovengenoemde producten, in plaats daarvan mag je ons je project, je financieringsbehoeften of je moeilijkheden voorleggen. De oplossing bestaat vaak uit een financiële regeling waar je zelf misschien niet meteen aan had gedacht. Laat je door het team van finance&invest-experts begeleiden in een duurzaam en constructief partnerschap.

VOORBEREIDING

Tot zover de theorie. Nu komt de praktijk! Op de website van finance&invest vul je eerst een online vragenlijst in. Je krijgt binnen 10 dagen antwoord, voordat er een eventuele eerste afspraak wordt vastgelegd. Afhankelijk van je project en de financiële constructie kan het 3 weken tot enkele maanden duren om je dossier op te stellen.

Je kunt je aanvraag alvast voorbereiden. Enkele belangrijke elementen:

 • Wie ben je?
  Veel hangt af van het verhaal dat je vertelt. Verspreid je enthousiasme en overtuig partners om mee in je avontuur te stappen. Maak gebruik van de gelegenheid om zo veel mogelijk te vertellen over je structuur (start-up, scale-up, mini-onderneming, zelfstandige, coöperatieve enz.) en wat er zo bijzonder aan is. Stel je team en zijn troeven voor, vermeld je aandeelhouders of leg uit wat jou zo bijzonder maakt en wat je toegevoegde waarde is voor het Gewest. Vergeet niet te vermelden welke behoefte je producten of diensten dekken, of hoe groot je doelmarkt is.

 • In welke fase zit je project?
  Ben je nog aan het opstarten of zit je in de groeifase? Gaat het om een innovatie of een internationalisering? Of een overgangsfase? Elke levensfase van je project vereist een andere aanpak. Daarom is het zo belangrijk om nauwkeurig te zijn en de beschikbare cijfers te verstrekken. Maak van de gelegenheid gebruik om je bronnen van inkomsten, belangrijke uitgaven of essentiële investeringen te vermelden, evenals je financieel plan. Je kunt ook je sterke en zwakke punten en potentiële risico's voor je onderneming op een rijtje zetten. Tot slot kun je een blik op de toekomst werpen door de grote mijlpalen op korte termijn en je vooruitzichten voor over 5 jaar te bespreken.

 • Welk bedrag heb je nodig en waarom?
  Communiceer duidelijk wat je reële behoefte is. Met andere woorden: wat wil je financieren? Oprichtings- en marketingkosten; de aankoop van materialen of apparatuur; inrichting; werkkapitaal om grondstoffen of voorraad te financieren; een vastgoedinvestering; de ontwikkeling van een innovatie; de overname van een ander bedrijf; enz. Je kunt ook vermelden met wie je al contact hebt gehad en hoe de bank of andere investeerders op je project hebben gereageerd. Hoe nauwkeuriger je bent, hoe beter finance&invest jouw verwachtingen kan begrijpen en de meest geschikte financiële constructie kan voorstellen.

Vind je het moeilijk om op deze vragen te antwoorden? 1819 kan je hierbij helpen.

SUCCESVERHALEN

In 2019 had finance&invest bijna 430 ondernemingen in de portefeuille en meer dan 40 miljoen euro vrijgemaakt. Achter die cijfers gaan talloze verhalen, ondernemers en projecten schuil. Elke onderneming heeft haar eigen aangepaste financieringsoplossing ... Enkele voorbeelden:

 • Repti'shop is een unieke dierenwinkel in Brussel. De winkel is gespecialiseerd in de verkoop van reptielen en spinnen en kreeg ondersteuning voor de opstartfase.  
 • Ahooga werd zelfs bekroond voor zijn fietsen, die zowel elektrisch, vederlicht als opvouwbaar zijn en bovendien sterk presteren. Het industriële Brusselse project kreeg dubbele steun, zowel een 3-jarige lening als een bankgarantie.
 • Kazidomi is een e-commerceplatform dat bijna 2.000 referenties in gezondheidsproducten aanbiedt en snel kon rekenen op de steun van finance&invest via een eerste cofinanciering van 100.000 euro. De online biowinkel kent inmiddels een ontzettend groot succes. 
 • Le Relais du triporteur is een plek met een restaurant, een kruidenierswinkel en een atelier, die tot doel heeft gezonde en duurzame voeding te promoten. De onderneming kreeg een financiering van 30.000 euro om het werkkapitaal opnieuw aan te vullen.
 • Look&Fin is een voorbeeld van een succesvolle scale-up. Het bedrijf, een pionier en leider op het vlak van crowdlending in België, heeft 70 miljoen euro aan leningen gestructureerd voor meer dan 230 nationale, maar ook Franse en Luxemburgse kmo's. Finance&invest verwierf een belang van 4 miljoen euro in de onderneming.
 • Kinkajou is een ethische speelgoedwinkel in de marollenwijk met voornamelijk houten speelgoed uit de eerlijke handel met een voorkeur voor lokale makelij. Dankzij een krediet van 65.000 euro, samen met een lening op eer van 5.000 euro, kon de mini-onderneming haar handelsfonds overnemen.
 • LiLiCAST lanceerde een SaaS-platform waarmee radiozenders of bedrijven audio-inhoud kunnen bewerken en podcasts creëren tegen aantrekkelijke prijzen. Voor de start-up was een investering van 200.000 euro nodig voor de financiering van het werkkapitaal in de fase van vermarkting.
 • Pépite Blues is een boekhandel die is gespecialiseerd in Afrikaanse literatuur en die een lening verkreeg van 25.000 euro voor de financiering van zijn eerste voorraad en een deel van de installatiekosten.
 • Spentys is een start-up die een interactief platform ontwikkelde voor het 3D-ontwerp en 3D-printen van orthopedische hulpmiddelen op maat. De steun van finance&invest kwam in de vorm van een converteerbare lening van 200.000 euro.
 • Trakks is een keten van loopwinkels. Ze verzamelden onlangs nog 800.000 euro, waarvan de helft bij finance&invest. Die lening diende als hefboom bij de bank.
 • Stoomlink is een Brusselse start-up die is gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van digitale mobiliteitsgegevens. Het bedrijf haalde 300.000 euro op, waarvan een deel bij finance&invest.

Als conclusie

 • Wil jij financiering krijgen van finance&invest.brussels? Heb je je dossier voorbereid door op de bovenstaande vragen te antwoorden?  Vul de online vragenlijst in om je aanvraag in te dienen. Binnen tien dagen krijg je een antwoord. 
 • Heb je een helpende hand nodig om je financieringsaanvraag voor te bereiden? Wil je je project eerst verder uitwerken? 1819 kan je daarbij helpen.
 • Ook de Lokale Economieloketten (LEL) kunnen ondersteuning bieden om je businessplan uit te werken voor je zoektocht naar financiering.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.