Flexijobs – de contract(en)

Flexijobs – de contract(en)

1819.brussels

Flexijobs zijn gekoppeld aan een aantal strikte formaliteiten, waaronder twee types van overeenkomst tussen werkgever en (kandidaat-)werknemer. We leggen het u in detail uit...

Twee overeenkomsten

Elke tewerkstelling in een flexijob moet gedekt zijn door twee overeenkomsten:

1. Een raamovereenkomst

De raamovereenkomst drukt de intentie van partijen uit om over te gaan tot een tewerkstelling in een flexijob en regelt de basisvoorwaarden waaronder dat zal gebeuren

2. Een arbeidsovereenkomst

De effectieve tewerkstelling in een flexijob wordt geregeld via een arbeidsovereenkomst

Elke afzonderlijke arbeidsovereenkomst moet gedekt zijn door een raamovereenkomst.

Eenzelfde raamovereenkomst kan meerdere arbeidsovereenkomsten dekken.

Zowel de raam- als de arbeidsovereenkomst(en) worden door de werkgever bijgehouden op de plaats van tewerkstelling van de flexijob-werknemer.

De raamovereenkomst

Wanneer de werkgever en de kandidaat-flexijobber besluiten samen te werken, sluiten ze vooraf een raamovereenkomst waarin ze een aantal basisvoorwaarden afspreken.

De reglementering koppelt geen formele voorwaarden aan de raamovereenkomst, maar wegens de strikte inhoudelijke verplichtingen wordt ze noodzakelijkerwijs schriftelijk opgesteld.

De raamovereenkomst bevat ten minste volgende vermeldingen:

1. Identiteit van de partijen;

2. De minimale modaliteiten van uitvoering:

  • de wijze waarop de werkgever een flexijob-arbeidsovereenkomst zal voorstellen aan de werknemer;
  • de te respecteren termijn tussen dit voorstel en het begin van de effectieve tewerkstelling

3. Een beknopte omschrijving van de functies die de flexijob-werknemer zal uitvoeren;

4. Het basis-flexiloon;

5. De reglementaire tekst die de flexijob koppelt aan 4/5e hoofdactiviteit in het derde voorafgaande kwartaal (vanaf 2018 geldt dit niet meer voor gepensioneerden).

De raamovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst.

Geen van beide partijen kan er de rechten uit putten eigen aan een arbeidsovereenkomst (dus geen recht op tewerkstelling, geen loongaranties, geen opzegging…).

De arbeidsovereenkomst

Als de flexijob-werknemer effectief prestaties levert, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten.

In combinatie met een geldige raamovereenkomst (zie hierboven) gaat het om een specifieke arbeidsovereenkomst voor uitvoering van een flexijob, met volgende bijzonderheden:

  1. De flexijob-arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur kan mondeling zijn – desgevallend wordt de tewerkstelling dag per dag gerealiseerd via de dagdimona’s;

  2. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur zijn toegelaten omdat de aard van de arbeid verricht in een flexijob dat rechtvaardigt;

  3. De arbeidstijden in een flexijob zijn niet onderworpen aan de klassieke verplichtingen inzake bekendmaking van variabele werkroosters, registratie van afwijkingen bij deeltijdse werkroosters en uitvoering binnen de arbeidstijden van het arbeidsreglement.

Pro memorie: de arbeidsovereenkomst voor een flexijob is bij dezelfde werkgever niet toegestaan in combinatie met een gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5 van een voltijdse tewerkstelling.

De arbeidsovereenkomst voor een flexijob wordt opgesteld voor een bepaalde duur of een bepaald werk. Een overeenkomst voor onbepaalde duur is niet toegestaan in het kader van een flexijob.

De overeenkomst is mondeling of schriftelijk.

Een mondelinge overeenkomst wordt per definitie beschouwd als een dagcontract.

Een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld voorafgaand aan de tewerkstelling en kan elke willekeurige periode dekken die valt binnen de raamovereenkomst, maar het is aangeraden de duurtijd te beperken tot één kwartaal per contract omdat een flexijob sowieso op kwartaalbasis wordt toegestaan.

Impact op Dimona

De vorm van de arbeidsovereenkomst heeft een belangrijke impact op de dimona. In de praktijk gebeurt een tewerkstelling in een flexijob volgens één van beide scenario’s:

  1. ofwel is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst en dan volstaat een specifieke dimona flexijob per periode gedekt door een afgescheiden contract (maar minstens op kwartaalbasis);

  2. ofwel is er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst en dan gebeurt er een specifieke dimona flexijob op dagbasis, met aanduiding begin- en einduur.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.