Florent Hainaut van Bridgewater: de voordelen van opportunisme

Florent Hainaut van Bridgewater: de voordelen van opportunisme

1819.brussels

In 2009 aarzelde Florent Hainaut niet om voordeel te halen uit de mogelijkheden die gecreëerd werden door de toenmalige financiële onrust en om - met succes - zijn bedrijf op te richten. “Ik ben nu eenmaal een opportunist en ondernemer in hart en nieren”, glimlacht hij.

Vertel ons wat meer over de omstandigheden die hebben geleid tot de oprichting van Bridgewater, je eerste bedrijf.

Florent Hainaut: “Na het behalen van mijn diploma economische wetenschappen aan de ULB ging ik op 15 september 2008, de dag van het faillissement van de bank Lehman Brothers, aan de slag bij een headhunter. Geen slechter moment om je professionele loopbaan te starten! Maar door mijn opportunistisch temperament was ik van mening dat deze weinig gunstige economische situatie mogelijkheden in zich droeg die moesten benut worden. Kostenvermindering was een echt leidmotiv binnen de bedrijven die ik begeleidde. Waarom hen dan geen advies verlenen over de beste manier om hun uitgaven te optimaliseren? Uit die gedachte ontstond in 2009 Bridgewater met de ambitie bedrijven te ondersteunen bij het optimaliseren van hun uitgaven op het vlak van kosten, d.w.z. alles wat niet direct gekoppeld is aan de strategie van het bedrijf.”

Het ondernemerschap was dus iets wat je aantrok…

F.H.: Al sinds ik op de middelbare school de kans kreeg om mee te werken aan de oprichting van een minibedrijf groeide in mij het verlangen om een eigen bedrijf op te richten. Aan de universiteit kreeg ik het advies om even te wachten, om wat ervaring op te doen alvorens zelf van start te gaan. Maar waarom zou ik wachten?

bridgewaterHoe is Bridgewater ontstaan?

F.H: “De idee is in feite ontstaan uit de noodzaak aan een dergelijke dienstverlening, en uit de overtuiging dat dit een nuttige meerwaarde zou kunnen bieden. Bij de opstelling van een businessplan bleek dat dit type aanbod reeds bestond, maar slechts in zeer beperkte mate omdat de belangrijkste concurrenten voor dit type dienstverlening bedrijven zijn waar de interne aankoopdiensten ervoor terugdeinzen om deze taak uit te besteden uit vrees dat de kwaliteit van de resultaten geleverd door de externe dienst hun legitimiteit in het gedrang zou kunnen brengen. Aan ons dus om via lobbying aan te tonen dat we geen concurrenten zijn, maar een aanvulling.

Een andere factor die duidelijk heeft bijgedragen tot ons succes: we werken volgens het model ‘no cure no pay’, d.w.z. dat we vergoed worden op basis van resultaten. Klanten hebben dus niets te verliezen wanneer ze met ons samenwerken. Dankzij dit model zijn we er, ondanks onze jonge leeftijd en ons ‘gebrek aan ervaring’, in geslaagd om de bedrijven te overtuigen en om te groeien aan de hand van opeenvolgende projecten.”

Hoe is Bridgewater geëvolueerd?

F.H. : “In het begin legden we vooral de nadruk op kleine kmo’s met 50-100 medewerkers, maar deze projecten waren niet altijd rendabel, en we hebben daarom onze horizon verruimd naar steeds grotere bedrijven. We concentreren ons voortaan op de Top 500 van Belgische bedrijven.”

En wat zijn jullie projecten?

F.H. : “Ons land is slechts een hele kleine markt. Sinds 2016 werken we aan meer grootschalige internationale, Europese projecten voor grote industriële bedrijven zoals onze klanten ArcelorMittal, SABCA, SONACA en andere klanten van hetzelfde type.

We ontwikkelden ook het project Cuustomer om tegemoet te komen aan de behoeften van zelfstandigen, kmo’s, vzw’s, waaraan we niet konden voldoen omwille van het model van Bridgewater. Na rijp beraad leek het ons aangewezen om ons toe te spitsen op het afstemmen van de aard van de dienstverlening op de vraag van de klant, en om gebruik te maken van de huidige digitale revolutie om een platform voor te stellen dat grotendeels geïnspireerd is op Tripadvisor en waar onze gesprekspartners zelf leveranciers konden vinden.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de klant de verkoper 2.0. is, dat de mening van een klant vandaag de dag meer vertrouwen geeft dan een boodschap aangestuurd door het bedrijf zelf, hebben we een soort van gids samengesteld van mogelijke leveranciers, die door hun klanten kunnen beoordeeld worden zoals op Tripadvisor. Om de betrouwbaarheid van deze feedback te waarborgen, kunnen klanten zich enkel verbinden via een Linkedin-account. Op die manier kunnen de andere gebruikers meer te weten komen over de schrijver van de post en over de leverancier en er zeker van zijn dat het om een echte klant gaat. Dit is dus een instrument om de gebruikers te helpen bij hun keuze en beslissing en een stimulans voor verbetering en kwaliteitsgarantie bij de leveranciers, zoals geïllustreerd door onze slogan ‘Better Decisions, Better Suppliers’.”

Hoe staat het met de ontwikkeling van Cuustomer?

F.H.: “De ontwikkeling van de toepassing Cuustomer ging van start in juni 2018, de testfase begon in december 2018 en het platform werd officieel gelanceerd in februari 2019. De eerste feedback is positief. Zowel de gebruikers als de leveranciers zijn enthousiast. Ze zijn verbaasd dat een dergelijk concept nog niet bestond en de aanmelding via Linkedin stelt hen gerust. Maar we zijn er nog niet. Vandaag slaagt slechts 1% van de webplatforms en bereikt het maturiteitsniveau dat we als succes kunnen kwalificeren, en slechts 1% van de gebruikers laat een mening achter. Een platform moet twee soorten klanten aantrekken: enerzijds de gebruikers en anderzijds de leveranciers. Als er geen inhoud is, is er ook geen interesse. De kritieke massa bereiken om mensen relevante informatie te bieden via ons platform is dus een grote uitdaging!

En hoe zie je de toekomst van het platform?

F.H. : “Eén ding was altijd duidelijk: we zitten in fail fast-modus. Dit wil zeggen dat een project ofwel snel succes kent, ofwel even snel aan zijn einde komt. België is onze testmarkt. Een platform als het onze kan enkel werken indien het geografisch aanwezig is op Europees, zelfs wereldvlak. Daarom plannen we een fondsenwerving. In april worden reeds twee landen toegevoegd aan België. Het is onze ambitie om tegen het einde van het jaar aanwezig te zijn in zeven landen en zo 2/3 van de Europese markt te beslaan.”

Op welke ondersteuning kon je rekenen?

F.H. : “Bij de start van ons Bridgewater-avontuur hebben we ons businessplan voorgelegd aan BECI en we namen contact op met de voormalige GIMB, inmiddels Finance.brussels, dat ons een krediet heeft toegekend en ons ook heeft ondersteund bij de lancering van Cuustomer met de toekenning van een krediet van € 100.000 in juli 2018. Voor Bridgewater hebben we regelmatig een beroep gedaan op steunmaatregelen op het vlak van consultancy, opleiding. Bridgewater nam ook deel aan het programma ‘Groei’, het versnellingsprogramma van het Netwerk Ondernemen voor startups en scale-ups. Dit heeft geleid tot het project Cuustomer. De software die we hadden ontwikkeld voor Bridgewater liet ons toe om de cluster software te integreren en we deden onlangs hetzelfde voor Cuustomer.»

Wat is je persoonlijke balans na tien jaar activiteit?

F.H. : “Toen ik begon, was ik nog een groentje op heel wat vlakken, maar de tijd heeft me laten leren, me het inzicht gegeven wat ik moest ondernemen met wie, hoe mijn netwerk te ontwikkelen. Alles verliep heel wat gemakkelijker bij het lanceren van Cuustomer. Ik werk nu samen met een team van tien medewerkers, onder wie programmeurs afkomstig van de school voor programmeurs BeCode. Dit kernteam zal zich nog verder ontwikkelen naargelang onze volgende fondsenwerving en de resultaten van Cuustomer. »

Wat is jouw advies aan kandidaat-ondernemers?

F.H. : “Toen ik startte, was ik jong en ik was bang dat door teveel te praten over mijn idee, iemand anders, met meer ervaring ermee aan de haal zou gaan. Ik denk dat je net het tegenovergestelde moet doen: je moet over je project praten met zoveel mogelijk verschillende mensen, je idee en je angst delen en toelichten en niet bang zijn om hulp of advies te vragen. Openheid is erg belangrijk.”

Meer weten over Bridgewater.

Artikel geschreven door Catherine Aerts

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.