Actiris : De nieuwe doelgroepvermindering voor mentors

Focus: de doelgroepvermindering voor mentors

1819.brussels

De “doelgroepvermindering voor mentors” is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten. Doel van deze lastenverlaging: werkgevers aanmoedigen om hun ondernemingen of instellingen open te stellen voor opleidingen op de werkvloer

Welke werkgevers ?

Heel algemeen komen alle soorten werkgevers in aanmerking (private commerciële of industriële sector, non-profitsector, overheid).

Om recht te hebben op de doelgroepvermindering voor “mentors” moet een werkgever

 • stages of opleidingen in zijn onderneming of instelling laten doorgaan voor leerlingen/cursisten/stagiairs die tot de beoogde doelgroepen behoren en 
 • een of meer van zijn werknemers belasten met de begeleiding van deze stages of opleidingen; dit zijn de “mentors”.

Welke voordelen voor de werkgevers?

Werkgevers die opleidingen binnen hun muren organiseren, kiezen hiervoor vaak ervaren medewerkers als opleiders (mentors). Voor deze medewerkers geniet het bedrijf dan van een korting op de socialezekerheidsbijdragen.

De werkgever bekomt een vermindering van 800 euro per kwartaal op de sociale zekerheidsbijdragen en dit gedurende maximum 4 kwartalen. Indien de mentor halftijds of viervijfde werkt, of niet werkt gedurende het volledige trimester, wordt dit bedrag proportioneel verminderd.

Er moeten echter wel een aantal voorwaarden gerespecteerd worden betreffende :

 • de mentors zelf (aantal jaren beroepservaring, ervaringsbewijs van mentor)
 • het aantal jongeren in opleiding
 • het aantal opleidingsuren

Welke leerlingen ?

 • Studenten of leerkrachten uit het secundair technisch onderwijs, voltijds of alternerend ;
 • Jongeren van minder dan 26 jaar uit het volwassenonderwijs ;
 • Werkzoekenden van minder dan 30 jaar in een instapstage ;
 • Werkzoekenden van minder dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de VDAB, Bruxelles Formation of de Forem.
 • Jongeren van minder dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door een gewestelijke tewerkstellingsdienst (IBO, FPI enz…)

Welke mentors ?

 • Mentors met minstens 5 jaar beroepservaring in het beroep dat de jongere aangeleerd word;
 • In het bezit zijn van :
  • ofwel een getuigschrift van mentoropleiding;
  • ofwel een getuigschrift van de erkende mentoropleiding
  • ofwel een getuigschrift dat aantoont geslaagd te zijn in een beoordeling ter validatie van hun competenties als mentor ;
  • ofwel een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep/functie.

Meer info ?

Actiris – centrale zetel
Doelgroepvermindering voor mentors
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
mentor@actiris.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.