De beslissing om te gaan exporteren is een belangrijke keuze voor uw onderneming

Gaat u uw geluk beproeven op de buitenlandse markten? Weet u waar u aan begint?

1819.brussels

De beslissing om te gaan exporteren is een belangrijke keuze voor uw onderneming. Maar wat is het juiste moment om deze stap te zetten en hoe pakt u dit concreet aan? In dit artikel leest u hoe u zich het beste op dit avontuur voorbereidt.

De omzet verhogen, voldoen aan de vraag van een buitenlandse klant, de beperktheid van de interne markt aanvullen… Hoewel het gemakkelijk is om goede redenen te vinden om te exporteren, is de manier waarop je dit moet aanpakken niet zo evident. Het zou een grote fout zijn om een enkele handelswijze aan te raden. In werkelijkheid is de situatie van een toekomstige exporteur vergelijkbaar met die van een startende ondernemer die zich waagt aan het opstellen van een businessplan en daarbij de fundamentele vragen moet beantwoorden die elke ondernemingsproject met zich meebrengt: wie? wat? waar? en hoe? De antwoorden op deze vragen zijn immers essentieel voor het goede verloop van uw zaken op de buitenlandse markten.

Want als u weet hoe u de zaken gaat aanpakken, bent u al een heel eind op de goede weg. Hieronder vindt u vijf tips die de overwegingen van elke toekomstige exporteur zullen vereenvoudigen. En als dit niet volstaat, weet dan dat er in Brussel tal van instrumenten bestaan om u hierbij te helpen.

Definieer uw ambities

Bepaal op een heldere wijze welke doelstellingen u zichzelf stelt. Geef antwoord op de vragen over wat u gaat exporteren, de plek die u in gedachten heeft en alle aspecten die ermee verbonden zijn. Definieer wat u gaat exporteren: gaat het om alles wat u hier al aanbiedt of slechts een gedeelte ervan? Beschikt u momenteel over een afdoende productiecapaciteit? Moet u uw product of dienst aanpassen aan de specifieke kenmerken van de beoogde markten?

Weet welke soort exporteur u bent

Beantwoord de 'wie'-vraag. Definieer uw onderneming en de middelen waarover ze beschikt om een dergelijk project te dragen. Maak uiteraard een schatting van de financiële behoeften en onderschat het belang van de menselijke middelen niet (beschikbaarheid van het personeel, openheid voor de internationale markt, taalkundige vaardigheden enz.). Een goede raad: peil uw medewerkers ruim op voorhand over deze kwesties. Mocht u versterking nodig hebben, weet dan dat u een beroep kunt doen op door Brussel Invest & Export voor de internationale handel opgeleide stagiairs.

Licht u goed in 

Verzamel informatie over de markten waar u wilt exporteren. Analyseer deze markten in twee stappen. Het is raadzaam om eerst het potentieel na te gaan om daar uw activiteit te lanceren (marktstudie, concurrentie, prospectie-evenementen, wetgeving enz.). Let ook goed op de culturele en nevenaspecten van deze markten, die minstens even belangrijk zijn voor het goede verloop van uw business (hoe verlopen de onderhandelingen er, wat zijn de gebruikelijke werktijden, wat zijn de betaalgewoontes enz.).

Anticipeer op de logistieke aspecten 

Licht u in functie van de beoogde markten in over de administratieve en douaneformaliteiten. Zorg er met andere woorden voor dat u een duidelijk beeld heeft van de manier waarop u uw product of dienst ter plaatse kan leveren. Wat dit aspect van de zaken betreft, bestaat een eerste stap erin de database van de Europese Commissie te raadplegen waarin u de voornaamste aandachtspunten per land en per product terugvindt.

Ga contacten aan

Prospecteer zo veel mogelijk contacten die de deuren van deze markten voor u zouden kunnen openen. Profiteer hiervoor van de talrijke initiatieven die u zichtbaarheid in het buitenland geven, zoals salons, beurzen en internationale conferenties. Uiteindelijk is het de bedoeling om een vertrouwensrelatie op te bouwen met een plaatselijke bemiddelaar die u kan bijstaan.

En omring u vooral met bekwame Brusselse partners die u kunnen begeleiden bij de opzet van uw project. Zoals u op onze website kunt zien, biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondernemers die zich op buitenlandse markten richten tal van mogelijkheden. De drie grote actoren zijn:

  • Brussel Invest & Export, de strategische partner van Brusselse exporteurs die zich internationaal ontwikkelen. Hun 88 economische en handelsattachés, verspreid over alle continenten, begeleiden KMO’s gratis op de markten, door potentiële klanten of lokale partners aan te wijzen en door de toegang tot de lokale overheden te vergemakkelijken;

  • BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) dat beschikt over een dienst die geheel gewijd is aan exportformaliteiten en exporteurs tevens met raad bijstaat;

  • Het netwerk EEN (Enterprise Europe Network) dat ondernemingen helpt bij het zoeken van Europese partners. De NCP (National Contact Points), die ook van de Europese Commissie afhangen, adviseren ondernemingen en bieden hun gepersonaliseerde bijstand om in aanmerking te komen voor Europese financieringen in het kader van RDI-projecten.

De diensten en initiatieven van deze instellingen zijn talrijk. We nodigen u uit om een kijkje te nemen op hun websites om meer in detail te weten te komen wat ze voor u kunnen betekenen. Bovendien hebben BIE, BECI en het netwerk EEN samen een uitstekende Exportgids uitgegeven die u gratis kunt downloaden.

Ook zijn er in Brussel tal van financiële steunmaatregelen voor exporteurs! In deze brochure worden vijf subsidies in detail besproken: deelname aan internationale beurzen, commerciële prospectie buiten de Europese Unie, verwezenlijking van informatiedragers voor buitenlandse markten … Deze initiatieven komen over het algemeen in aanmerking voor een vergoeding van 50%.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent tevens een aanwervingssteun toe om een persoon in dienst te nemen die instaat voor de prospectie van markten buiten de EU. 

Voor financiering aan bedrijven die met export willen beginnen of zich in het buitenland willen vestigen, merken we tot slot het bestaan van Exportbru op die kmo's steunt die langer dan twee jaar bestaan en ten minste drie personen in dienst hebben.

Aangezien de aandachtspunten voor toekomstige exporteurs ontelbaar zijn, is het dus van groot belang dat u gebruik weet te maken van de bestaande instrumenten en de juiste partners weet te vinden om u bij uw overwegingen te begeleiden.

 
 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.