Gebruik e-box van RSZ binnenkort verplicht voor bedrijven !

Gebruik van e-box van RSZ binnenkort verplicht voor bedrijven !

1819.brussels

De RSZ wil de nadruk leggen op de digitalisering van haar documentenstroom, door meer en meer gebruik te maken van de e-box als communicatiemiddel met de ondernemingen.  Hoogstwaarschijnlijk zal het gebruik van de e-box verplicht worden vanaf 1 januari 2017.

In het kader van de veralgemening van het gebruik van het dwangbevel door de RSZ werd recent bepaald dat alle communicatie van de RSZ met de onderneming verplicht via de e-box moet gebeuren.  De datum van inwerkingtreding van deze nieuwigheid moet wel nog bij koninklijk besluit vastgesteld worden.

Verplicht gebruik van de e-box

De e-box is de elektronische en beveiligde postbus via dewelke de RSZ met de ondernemingen communiceert.  Deze wordt nu al door de RSZ gebruikt voor de versturen van een heleboel documenten (bijvoorbeeld de jaarlijkse communicatie over de tewerkstellingsmaatregelen).  Heeft de onderneming haar e-box evenwel niet geactiveerd, dan verstuurt de RSZ de benodigde documenten nog via de post.

Omdat de veralgemening van het gebruik van het dwangbevel vanaf 1 januari 2017 echter een enorme impact zal hebben op de verhouding van de RSZ met de ondernemingen opteert de regering er nu voor om het gebruik van de e-box verplicht te maken, zodat de communicatie tussen de RSZ en de onderneming via een duidelijk gereglementeerd kanaal kan verlopen.  Daarom voorziet het wetsontwerp dat, vanaf een door de regering te bepalen datum, alle communicatie vanwege de instellingen van sociale zekerheid aan een onderneming of mandataris of aan een curator moet gebeuren via deze beveiligde mailbox.

Datum van inwerkingtreding

De datum waarop het gebruik van de e-box verplicht wordt, moet nog via koninklijk besluit vastgesteld moet worden, en het wetsontwerp voorziet dat hierbij verschillende data kunnen vastgesteld worden per instelling van de sociale zekerheid en/of per soort communicatie.

Aangezien de veralgemening van het dwangbevel een feit wordt vanaf 1 januari 2017, lijkt het ons echter waarschijnlijk dat het gebruik van de e-box alvast voor de communicaties in dat verband verplicht zal worden vanaf dezelfde datum.

Hebt u nog geen actieve e-box?

Op dit moment maakt nog maar goed de helft van de werkgevers gebruik van de e-box. Daarom voorziet de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat de RSZ tijdens een overgangsperiode bepaalde documenten op papier zal blijven versturen naar de werkgevers die hun e-box nog niet geactiveerd hebben, vergezeld van een uitnodiging om deze met spoed te activeren.

Onze tip: wees pro-actief en activeer uw e-box voor het verplicht wordt.  Zo hebt u al de tijd om aan de werking ervan te wennen.  Alle informatie over de e-Box voor ondernemingen, inclusief een handleiding, vindt u op de portaalpagina’s van e-Box.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.