Handelaars beter ondersteund tijdens werken

Gewest wil Brusselse handelaars beter ondersteunen tijdens werken

1819.brussels

Het Gewest wil de handelaars die hinder ondervinden van langdurige openbare werken, beter ondersteunen. Daartoe vaardigt het een nieuw vergoedingssysteem uit, dat beter rekening houdt met de echte noden.

Er zullen de komende jaren tal van grote werven in het Brussels Gewest zijn, waaronder de uitbreiding van de metro om maar één voorbeeld te noemen. Werven met soms zware gevolgen voor de omliggende handelszaken. Tot voor kort, werd de overlast voor handelaars nog maar weinig in overweging genomen. Het Gewest wil daar nu een mouw aanpassen.

Het bestaande  begeleidings- en vergoedingssysteem, overgeërfd van het federale niveau in het kader van de zesde staatshervorming, is niet inzetbaar en niet doeltreffend om tegemoet te komen aan de echte noden van de handelaars, aldus Brussels minister van Economie Gosuin (Défi). Vroeger kregen handelaars een vergoeding van amper 75 euro per dag. En dan nog alleen als ze minstens een week hun deuren hadden moeten sluiten."

Om komaf te maken met dit systeem, heeft de Brusselse Regering eind december 2016 een ongezien begeleidings-en ondersteuningsmodel goedgekeurd in geval van werven op de openbare weg.  

Twee categorieën van maatregelen

De gezamenlijke aanbevelingen van Brussel Mobiliteit, Atrium.Brussels en KPMG hebben geleid tot de identificatie van twee categorieën uit te voeren maatregelen:

  • De eerste categorie is bedoeld om in alle fasen van de werven beter rekening te houden met het commercieel karakter van de wijk : autoverkeer, leveringen, voetgangersstromen, van de werf, netheid, bewegwijzering en mededeling aan de gebruikers en handelaars. Deze elementen moeten zo vlug mogelijk geïntegreerd worden in het proces van wervenplanning.

  • De tweede categorie heeft als doel de handelaars financieel te steunen en de investeringen in de handelszaken te bevorderen tijdens de mutatieperiode dat een werf met zich meebrengen.

4 categorieën van werven

In functie van nog te bepalen parameters (zoals de duur van de werf, de periode van uitvoering, de moeilijkheden in verband op het vlak van toegang, het aantal en de soort  handelszaken die beïnvloed worden, enz.) zal een werf in één van de volgende categorieën gerangschikt worden:

  • Categorie 0 : de werf heeft geen directe en betekenisvolle weerslag op de naburige handelszaak.
  • Categorie 1 : de werf heeft een beperkte weerslag op de naburige handelszaak (zoals herstelwerken aan een voetpad in een handelswijk)
  • Categorie 2 : de werf heeft een matige weerslag op de naburige handelszaak.
  • Categorie 3 : de werf heeft een grote en uitzonderlijke weerslag op de naburige handelszaak.

Een    werkgroep    samengesteld    uit    Brussel    Economie    en    Werkgelegenheid,    Atrium, Finance.Brussel, Brussel Mobiliteit en de Commissie voor de coördinatie van de werven werd al  gemachtigd  om  een  voorstel  van  ordonnantie  op  te  stellen  die,  na  overleg  met  de  belangrijkste betrokken openbare bouwheren en sociale partners, goedgekeurd zou moeten worden in 2017.

Doel is dat alle maatregelen tegen eind 2017 in werking zullen treden.

Meer details over het ondersteunings-en vergoedingsmechanisme voor de handelaars vindt u in het persbericht van de Brusselse Minister van Economie.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.