GiveActions, de (made in Brussels) app om de wereld te veranderen vanop je smartphone

GiveActions, de (made in Brussels) app om de wereld te veranderen vanop je smartphone

Dit is een mooi Belgisch en zelfs Brussels verhaal, een nobele innovatie die in 2017 ontstaan is tijdens videogesprekken tussen Maxime Van der Meerschen, vertrokken op Erasmus naar Tokyo, en Elias Printz, hier gebleven en ingeschreven aan de Solvay Business School. Samen maar op een afstand hebben ze de basis gelegd van GiveActions, de app waarmee je de wereld kan veranderen vanop je smartphone, en die zijn invloed vanuit Brussel over Franstalig België en Frankrijk verspreidt.

“In die periode schonk de pers veel aandacht aan de klimaaturgentie en aan het rapport van het IPCC dat zonet was verschenen, herinnert Maxime zich. Dat was voor ons de aanzet om een tool te lanceren die aan iedereen de mogelijkheid bood om zich kosteloos voor onze planeet in te zetten, en om een concrete impact te hebben dankzij gemakkelijk meetbare doelstellingen.”

Een nobele innovatie

De twee toekomstige handelsingenieurs hebben gedurende verschillende maanden informatie verzameld, deskundigen geraadpleegd en hun businessplan ontwikkeld.  Ze vonden inspiratie bij Ecosia en Lilo, twee Franse, maatschappelijk verantwoordelijke zoekmachines die een deel van hun winst terugstorten. De eerste om bomen te planten, en de tweede om de associatieve projecten te steunen die door de gebruikers gekozen werden. “Wij hadden veel geweldige ideeën die we ooit wilden ontwikkelen, zoals gesponsorde minispelletjes of betaalde enquêtes” preciseert Maxime. Uiteindelijk leken advertenties ons het meest praktische instrument. Het principe is eenvoudig. Onze app brengt drie soorten van actoren samen: burgers die onze app gebruiken om gesponsorde content te bekijken, dat wil zeggen advertenties die aangeboden worden door ondernemingen, om gratis geld te verzamelen dat bestemd is voor de ondersteuning van associatieve projecten. De adverteerders betalen naar rato van het aantal views.” We moesten echter wel rekening houden met drie negatieve kanttekeningen: het opdringerige karakter van ongewenste reclame, de overconsumptie die door sommige adverteerders wordt aangemoedigd en het wantrouwen tegenover het gebruik van de verzamelde fondsen door de verenigingen.

Lees verder onder afbeelding

giveactions

Een oplossing voor elk probleem

Maxime en Elias zochten en vonden een oplossing. Maxime: “Het is onze bedoeling om enkel met ondernemingen te werken die een positieve ecologische, sociale of culturele activiteit ontwikkelen. Wij hebben daarvoor een online charter opgesteld. Door de gebruikers anderzijds voor te stellen om vrijwillig naar reclame te kijken, willen we ook de negatieve vooringenomenheid over opdringerige reclame afzwakken.” Tot slot moeten ook de begunstigde verenigingen aan een aantal principes voldoen: “We vragen hen om concrete projecten voor te stellen met een meetbare doelstelling zodat elke gebruiker kan weten hoeveel bomen er geplant werden, hoeveel maaltijden aan daklozen werden aangeboden etc. Dat zegt meer dan financiële resultaten.»

Uitvoering

Zo’n avontuur heeft een IT-profiel nodig. Vervolgens komt Gaspard Merten, een jonge talentvolle informaticus die zijn sporen reeds had verdiend met de ontwikkeling van een carpooling app aan de universiteit van Luik, vervolledigde het team en in september 2018 lanceerden we de alfaversie van de app. Tijdens de maanden die daarop volgen, werd het concept door honderden internetgebruikers en enkele ondernemers uitgetest. De reacties waren positief. Halfweg 2019 kon de applicatie officieel van start gaan en in september van datzelfde jaar werd onze vennootschap opgericht. Maxime, die zijn studies net had voltooid, wijdde zich voltijds aan dit project en begon met het testen van diverse marketingacties om een zo groot mogelijke community aan te spreken. “De uitdaging voor ons zit in het feit dat het om een ‘business community’ gaat, voegt hij daaraan toe. Dat betekent dat we heel veel mensen tegelijk nodig hebben om grote bedragen bijeen te brengen en om de ondernemingen aan te zetten om met ons samen te werken. De ondernemingen zullen geen moeite doen om zich bij ons aan te sluiten als het om slechts een duizendtal personen gaat.”

Een duwtje in de rug… vanuit Australië

Dat was dus geen gemakkelijke opdracht… totdat in de media de buzz losbarstte na de hevige branden in Australië begin 2020. De gebruikers van GiveActions vragen dringend een project rond deze milieuramp. Het team komt in actie, wekt de belangstelling van Tarmac, de zender van de RTBF, en genereert 2.000 extra downloads in twee dagen tijd. “We dachten zelfs dat we gehackt waren, glimlacht Maxime. Op die manier hebben we in ieder geval begrepen dat influence marketing op Youtube goed werkt. Vanaf dat ogenblik hebben we ook meer werk gemaakt van onze communicatie om gebruikers te werven.  Dat plotse enthousiasme voor Australië blijft wel een uitzondering. Wij concentreren ons doorgaans op lokale acties. Dat is trouwens ook wat onze community vraagt.”

de crisis als opportuniteit

Op de vooravond van de eerste lockdown draaide GiveActions op volle toeren. Hoewel de uitbraak van de COVID-19 crisis niet geleid heeft tot een daling van het aantal gebruikers, heeft die toch een impact gehad op het omzetcijfer van de partnerships met ondernemingen. Doordat die zelf in grote problemen zijn geraakt of, net omgekeerd, overmand zijn door hun succes,  zijn ze zich terughoudend gaan opstellen tegenover deze onzekerheid en de innovatieve vormen van reclame. “Ik wil me echter niet verstoppen achter dat excuus, voegt Maxime daar meteen aan toe. Wij moeten onze communicatie, ons aanbod, etc. verbeteren. Wij hebben van deze periode gebruik gemaakt om nog meer tests uit te voeren en veel wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.”

Zich goed omringen, een cruciale factor voor succes

Deze jonge bedrijfsleiders, die hun project hebben opgestart nog voordat ze zijn afgestudeerd, hebben zich tijdens de hele ontwikkeling daarvan goed weten te omringen en gebruik gemaakt van alle instrumenten die ter beschikking staan van de nieuwbakken ondernemers.  Zij werden gedurende twee jaar begeleid in het Start LAB, een incubator van startups op de campus van de ULB. “Dat heeft ons veel geholpen, preciseert Maxime. Wij mochten daar gratis beschikken over een coworking ruimte, met de mogelijkheid om er superinteressante opleidingen te volgen, om opgevolgd te worden door een coach, om er kosteloos experts te ontmoeten, bijvoorbeeld op het ogenblik van de oprichting van onze vennootschap, en een netwerk uit te bouwen, etc. Dat is echt cruciaal gebleken. Die omkadering heeft gezorgd voor structurering.” Dat is trouwens ook de tip die hij wil meegeven aan al wie zich aan het ondernemerschap wenst te wagen.

In november 2020 hebben ze ook fondsen kunnen verzamelen met het Change fonds, een investeringsfonds met impact dat beheerd wordt door Credal en zich richt tot ondernemingen die een positieve impact hebben op de maatschappij, Digital Attraxion, een accelerator van digitale startups, en Funds For Good, een klein fonds dat kleine tickets biedt voor projecten met een impact.

Toekomstige projecten

Maxime, Elias en Gaspard hebben ambitieuze plannen voor de toekomst, niet enkel in termen van omzetcijfers en community, maar ook van fondsen die aan verenigingen worden geschonken. Wij tellen vandaag meer dan 30.000 gebruikers en willen er tegen eind dit jaar nog 100.000 meer, verspreid over Franstalig België maar vooral in Frankrijk, dat een ruimere doelgroep heeft en ook beter vertrouwd is met de markt van de ‘gratis donaties’. “Alles hangt aan elkaar, voegt Maxime daaraan toe. Meer omzet, meer verkeer, betekent logischerwijze ook meer fondsen voor de verenigingen! Zichzelf blijven uitdagen is ook belangrijk in een business community, waar het snel moet vooruitgaan!”

En wat als het allemaal te herdoen was?

“Dan zouden we het zeker opnieuw doen, verzekert Maxime. Het is een buitengewoon avontuur en ik denk dat mijn profiel voortaan interessanter is dan dat van iemand die zich na het afstuderen tevredenstelt met een job in een grote onderneming. Wij deden alles zelf: verkoop, marketing, ik ben op de radio geweest, ik heb ervaring met het praten voor een groot publiek. Wij hebben bewezen dat we de wil hebben om dingen in beweging te brengen en om onze doelstellingen te bereiken. Uiteraard, mochten we kunnen herbeginnen, dan zou ik zeker een en ander veranderen om sneller vooruit te gaan.  Al doende leert men.”

Interview: Catherine Aerts

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.