een doeltreffend wapen in tijden van economisch herstel

Goed opgeleide werknemers: een doeltreffend wapen in tijden van economisch herstel!

1819.brussels

In een moeilijke en wankele economische context is het voor elke werkgever een onmiskenbare troef te kunnen rekenen op personeel dat originele, doeltreffende en innovatieve beslissingen kan nemen in een complexe omgeving. Profiteer van de economische vertraging om uw personeel op te leiden, te begeleiden of hun competenties bij te schaven. Zo bent u optimaal voorbereid wanneer de economie zich herstelt. Wist u dat het Gewest u hierbij kan helpen?

In deze wat sombere tijden van economische crisis moeten ondernemingen meer dan ooit strategische keuzes maken op het vlak van uitgaven. Vele overwegen bezuinigingen, stellen investeringen uit, knippen in de kosten, doeken bepaalde bedrijfstakken op of ontslaan zelfs personeel …

Uitgaven durven te doen voor zaken die op het eerste zicht minder belangrijk lijken dan de productie, is echter voor menige onderneming een vruchtbare keuze. Voortgezette opleidingen mogen niet worden uitgesteld voor “wanneer men de tijd en het geld heeft”: ze vormen een essentiële groeifactor, een overlevingskans voor ondernemingen in tijden van crisis.

Het Gewest wil Brusselse kmo’s op verschillende manieren een helpende hand toesteken. We werpen een blik op de voornaamste spelers en instellingen wat betreft opleidingen:

 • Leid uw personeel op en profiteer van de opleidingspremie van het Gewest!

Elke Brusselse kmo die een beroep doet op een externe instelling voor de opleiding van haar personeel om haar competitiviteit te verhogen of haar werking te verbeteren, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een premie van het Brussels Gewest.

Zo moet de onderneming tot een toegestane sector behoren en moet de opleidingsinstelling onafhankelijk zijn en gespecialiseerd in de betrokken materie.

De tussenkomst van het Gewest bedraagt 50 % van het inschrijvingsgeld, met een minimum van € 500 en een maximum van € 5000. Elke onderneming heeft binnen een kalenderjaar driemaal recht op deze premie.

 • Vul de opleiding van een nieuw personeelslid aan tijdens de eerste tewerkstellingsmaanden, via ACTIRIS!

Het betreft een financiële tussenkomst in de opleidingskosten van werkzoekenden die net aangeworven zijn, maar enkele leemtes willen dichten om hun functie beter te vervullen.

 • Werkgevers, doe een beroep op uw sector!

Een deel van de werkgeversbijdragen die ondernemingen betalen aan de RSZ, gaat naar sectorfondsen, fondsen voor bestaanszekerheid of opleidingscentra. Deze worden georganiseerd door de sociale partners van de verschillende sectoren (collectieve arbeidsovereenkomsten) om de opleiding van werknemers in ondernemingen en risicogroepen (zoals werkzoekenden) binnen de sector te stimuleren.

De sectorale opleidingsfondsen worden gefinancierd met de bijdragen van de ondernemingen in de sector, volgens een bepaald percentage van hun loonmassa. Dat percentage is vastgelegd in de sectorale overeenkomsten en wordt in principe om de twee jaar herzien. De bijdrage wordt direct geïnd door het fonds of overgemaakt aan de RSZ, die ervoor zorgt dat het geld bij het opleidingsfonds van de sector terechtkomt.

Er bestaan twee soorten bijdragen:

  1. Een verplichte bijdrage van 0,10 % voor de opleiding van risicogroepen. Deze bijdrage is universeel en verplicht voor alle ondernemingen.
  2. Een bijkomende bijdrage voor de opleiding van werknemers, die in elke sector afzonderlijk wordt vastgelegd op basis van de cao’s.

Er bestaan heel wat sectorale opleidingsfondsen en -centra. Ze zijn allemaal autonoom en bieden andere opleidingen en mogelijkheden naargelang de sector. In dit artikel kunnen we onmogelijk al deze structuren beschrijven, maar ze hebben een gemeenschappelijke opdracht: de opleiding van werknemers bevorderen om een hoog scholingsniveau te behouden in de ondernemingen, door de opleidingskosten binnen de sector te spreiden (de bijdrage van elke onderneming is evenredig aan haar omvang). Daarnaast helpen deze structuren de werkgevers om hun opleidingsbehoeften te detecteren. Ze geven raad bij het organiseren van opleidingsprogramma's binnen de onderneming en komen ten slotte financieel tussenbeide in de opleidingskosten.

Sommige zijn zelf dienstverleners en hebben hun eigen opleidingsstructuren. Andere werken dan weer samen met bestaande organismen (bv. Bruxelles Formation).

Het opleidingenaanbod kan specifieke technische vaardigheden voor de sector betreffen ofwel eerder algemene competenties (taalcursussen, communicatie, informatica …).

Er bestaat op dit moment geen exhaustieve lijst van alle sectorfondsen.

We willen hier niettemin de voornaamste opsommen.

 • CEVORA: voor bedienden (PC 218)
 • OCS: schoonmaaksector (PC 152)
 • EDUCAM: autosector (PC 112, 142.01, 149.09, 149.09, 149.03, 149.04)
 • IPV: voedingsnijverheid (PC 118, 220)
 • FVB: bouwbedrijf (PC 124)
 • Fonds Horecavorming (PC 302)
 • Fopas: verzekeringswezen (PC 306)
 • Fondschem: scheikundige nijverheid (PC 116 – PC 207)
 • Vormelec: elektriciteit (PC 149.01)
 • Ivoc: textiel- en confectiebedrijf (PC 109, 215, 110)
 • Cefograf: grafische nijverheid (PC 130)
 • SFTL: transport en logistiek (PC 140.04 en 140.09)
 • OCH: houtsector
 • SFD: dienstencheques
 • MEDIARTE: audiovisuele sector

Tot slot kunnen we het in dit artikel niet nalaten om ook even ook de voornaamste spelers in de professionele opleidingssector van Brussel te vermelden.

 • Het openbare opleidingenaanbod voor Brusselse kmo’s: Bruxelles-Formation & de VDAB

Bruxelles Formation is de openbare opleidingsdienst voor Franstalige Brusselaars. De VDAB is de Vlaamse opleidingsdienst, die ook bevoegd is voor Nederlandstaligen in Brussel.

Bruxelles Formation en de VDAB leiden zowel werknemers als werkzoekenden op in functies of sectoren die met tekorten kampen. Samen met hun partners bevorderen ze ook het contact tussen werkgevers en kandidaten.

Het opleidingenaanbod wordt aangepast aan de behoeften van elke sector, die worden opgespoord in samenwerking met de actieve spelers op vlak van tewerkstelling, maar ook met de sectorale spelers en de ondernemingen (sectorale opleidingsfondsen en referentiecentra).

 • Opleidingen voor de middenstand: SYNTRA en EFPME

SYNTRA en EFPME worden georganiseerd door de middenstand en spelen eveneens een grote rol in de opleiding van de Brusselaars.

Hun opleidingenaanbod voor zowel werkzoekenden als voor bedrijfsleiders en werknemers van kmo’s is uitgebreid en afgesteld op de behoeften van elk beoogd beroep.

 

Wil u meer inlichtingen?

Aarzel dan niet contact op te nemen met de dienst 1819! Zij zullen u met plezier verder helpen.

 

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.