Grijp de mogelijkheden aan van de Silver Economy!

1819.brussels

Het is geen geheim: onze levensverwachting neemt voortdurend toe. De geboortecijfers dalen en de babyboomgeneratie bereikt stilletjes aan de pensioengerechtigde leeftijd. De conclusie is dan ook duidelijk: de bevolking vergrijst! Het is zelfs zo dat in 2060 29,5% van de Europese bevolking uit 65-plussers zal bestaan. Een duidelijke groeimarkt met andere woorden, en dat biedt perspectieven op ondernemingsvlak!

Dat is ook het concept van de Silver Economy, die verwijst naar alle economische activiteiten die verband houden met senioren. Doordat hun aantal toeneemt, is er een directe impact op het economisch belang van deze groep gebruikers in domeinen zoals welzijn, autonomie en vrijetijdsbesteding. Dit is dan ook het ideale moment om te kiezen voor een zilvergrijs economisch avontuur, mits inachtneming van een aantal belangrijke regels.

1. Dé 'senior' bestaat niet

'Senioren' is een begrip dat net zo specifiek is als 'volwassenen'. Uw oplossing mikt op een specifiek publiek. Is uw ideale gebruiker 65 of 85 jaar oud? Gaat het om iemand die thuis woont, in een serviceflat of in een zorginstelling? Focust u op autonome personen of niet? Zijn het vereenzaamde personen of mensen met een druk sociaal leven? Al deze vragen bepalen uw specifieke seniorendoelgroep. Hieruit vloeien heel wat essentiële parameters voort, niet alleen de verkoop- en communicatiekanalen, maar vooral ook de bepaling van de oplossing zelf, de klant en de prijs.

2. Wie is uw klant?

Als uw oplossing verplegend personeel helpt om senioren vlotter te tillen, lijken zorginstellingen logischerwijs uw klanten te zijn. Hebt u echter al aan thuisverplegers gedacht? De wereld van senioren is complex en telt bijzonder veel verschillende actoren. Zorg er dus voor dat u er bij uw marktanalyse geen enkele over het hoofd ziet.

Als senioren uw eindgebruikers zijn, betekent dit niet noodzakelijk dat het ook uw klanten zijn. Niet alle senioren beschikken over dezelfde financiële middelen. Het Belgische gemiddelde bedraagt ongeveer € 1100, maar het bedrag loopt uiteen van € 750 voor zelfstandigen tot € 2300 voor ambtenaars. En natuurlijk bepalen de inkomsten de mogelijke uitgaven. Bovendien liggen de kosten voor senioren in zorginstellingen vaak hoger dan de inkomsten. Soms is het dan ook zaak om creatief te werk te gaan om de klant (de betaler) te vinden. Ziekenhuizen, rusthuizen, familieleden, ziekenfondsen, verzekeringen of zelfs het RIZIV: de lijst is lang…

Het spreekt voor zich dat de identificatie van uw klant uw bedrijfsmodel en de lengte van de verkoopcyclus zal bepalen. Bovendien zal uw waardepropositie moeten evolueren. Bijvoorbeeld, bij de aankoop van een nieuw soort zitstoel. Zo zal het comfort van de oudere heel belangrijk zijn voor de familie maar zal de veiligheid een veel grotere toegevoegde waarde hebben voor een verzekering.

3. Ontwikkelen = testen

Over senioren doen heel wat clichés de ronde. Om een specifieke oplossing uit te werken is het echter belangrijk hier afstand van te nemen en de reële behoeften te analyseren. Ga hiervoor het gesprek aan met uw doelpubliek (vandaar het belang om dit vooraf te bepalen). Ga na wat hun problemen en verwachtingen zijn, in welke mate ze om kunnen met nieuwe oplossingen, analyseer hun levenswijze…  Vergeet ideeën als "Senioren kunnen niet met een smartphone werken" of "Ze zullen zeker willen dat hun boodschappen thuis geleverd worden", want vaak kloppen ze gewoon niet.  Het is cruciaal dat u uw oplossing tijdens de ontwikkeling toetst met de beoogde senioren, want vaak zijn het details die bepalen of de oplossing een succes wordt.

Zo gebeurt het regelmatig dat de technologische aspecten de bovenhand nemen bij de ontwikkeling waardoor de finale oplossing wel doeltreffend lijkt op papier maar geen kopers vindt omwille van het design bijvoorbeeld (te moeilijk om te gebruiken, gebaseerd op tools die een senior niet onder de knie heeft,....).

Een van de moeilijkheden die u wellicht zult ervaren, is om in contact te komen met uw doelgroep. U richten tot actieve senioren is relatief eenvoudig, maar dat geldt niet voor personen in zorginstellingen of het verplegend personeel. Probeer in dat geval een samenwerking aan te gaan met een rusthuis of een geriatrische dienst bijvoorbeeld. Heel wat ervan staan te springen om innoverende oplossingen. Is uw waardepropositie interessant, dan is de kans groot dat ze bereid zijn om uw oplossing te testen bij het personeel of de bewoners.

4. Niemand wil als 'oud' worden bestempeld.

We willen niet geconfronteerd worden met het feit dat onze capaciteiten afnemen. Dit is een belangrijk aspect om rekening mee te houden indien u een oplossing uitwerkt die direct gericht is op senioren. Denk bijvoorbeeld aan gsm's met grote toetsen. Hoewel senioren een aangepaste oplossing nodig hebben, willen ze niet gestigmatiseerd worden. Een oplossing die aan al hun behoeften beantwoordt, maar hen oud doet lijken in de ogen van anderen (en van zichzelf), zal dan ook snel van het boodschappenlijstje worden geschrapt. Dit is dan ook een cruciaal element om te testen tijdens de ontwikkeling.

Naast deze vier punten zijn er uiteraard nog heel wat andere zaken waaraan ondernemers aandacht moeten besteden. Maar met een markt die geschat wordt op 7000 miljard dollar, loont het absoluut de moeite om op zoek te gaan naar de vernieuwende oplossingen van morgen!

Wenst u meer info?

De cluster lifetech.brussels kan u informeren en begeleiden bij de lancering van innovatieve projecten in de Silver Economy.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.