Hebt u parkeerplaatsen nodig voor uw onderneming ?

1819.brussels

U hebt zopas uw onderneming opgericht of wenst uw bestaande onderneming uit te breiden en u denkt na over uw behoeften aan parkeerplaatsen? U stelt zich vragen nadat u hierover recente artikels in de pers gelezen hebt?

Een van de eerste dingen die u moet doen alvorens te beginnen, is na te gaan bij de gemeente welke stappen u dient te ondernemen en welke toelatingen u moet vragen.

Zelfs als u geen werken uitvoert hebt u inderdaad in elk geval een stedenbouwkundige vergunning nodig. U hebt daarentegen pas een milieuvergunning nodig wanneer u een garage, binnen- of buitenparking creëert met 10 of meer plaatsen.

Het gaat om een klasse 2-vergunning indien er minder dan 25 plaatsen zijn i.g.v. een overdekte parking en minder dan 51 plaatsen i.g.v. een openluchtparking. Vanaf respectievelijk 25 en 51 plaatsen is een klasse 1B-vergunning vereist. Hierbij dient een effectenrapport opgemaakt te worden. Dit is ook het geval voor de stedenbouwkundige vergunning vanaf 50 plaatsen.

Indien uw aanvraag over meer dan 200 plaatsen gaat, is een klasse 1A-vergunning vereist en moet een effectenstudie worden uitgevoerd. De procedure hierbij verloopt in 2 fases:

  • De vergunningsaanvraag en voorbereidende nota op het effectenstudie worden aan een eerste openbaar onderzoek onderworpen.
  • Een bestek van de effectenstudie wordt hierna aangenomen en de studie zelf wordt uitgevoerd door een erkend studiebureau. De aanvraag met effectenstudie wordt hierna een tweede keer aan openbaar onderzoek voorgelegd.

Gezien de complexiteit van de procedure duurt het meer dan een jaar voor u uw vergunning van klasse 1A bekomt.

Bij het creëren van uw parking dient u rekening te houden met titel VIII van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Deze bepaalt in functie van uw activiteit en de toegankelijkheid van de onderneming door middel van het openbaar vervoer ofwel een maximumaantal parkeerplaatsen ofwel dat u het aantal gevraagde plaatsen moet met redenen omkleden.

De parkingproblematiek maakt momenteel voorwerp uit van politiek debat. Het is dus belangrijk om de actualiteit te volgen. De regels wijzigen binnenkort waarschijnlijk met het wetboek inzake lucht, klimaat en energie (BWELKE). Dit project zou binnenkort door het parlement worden goedgekeurd. Het zal invloed hebben op de toekomstige aanvragen maar ook op de bestaande parkings. Dit dient dus van dichtbij opgevolgd te worden.

Meer informatie :

  • Lees het artikel De regels inzake parkeerruimten

  • Volg de rubriek Nieuws van deze website voor meer informatie over het BWELKE wanneer dit door het parlement wordt aangenomen. 

  • Titel VIII van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

  • De wetgeving op het vlak van stedenbouwkundige en leefmilieu kan u nagaan op Brucodex

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.