Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de Oxygen lening ter ondersteuning van de ZKO's getroffen door de Covid-19 crisis

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de Oxygen lening ter ondersteuning van de Brusselse ondernemingen getroffen door de Covid-19 crisis

De Oxygen-lening biedt een antwoord op cashflow-problemen en heeft tot doel de bedrijfsactiviteiten die lijden onder de huidige Covid-crisis te herstellen en te ontwikkelen.


De OXYGEN-lening is niet meer verkrijgbaar. Lees meer


kenmerken van het krediet

 • Een lening gaande van 10.000€ tot maximaal 100.000€
 • Maximale looptijd van 7 jaar inclusief een kapitaalfranchise van minimaal 12 maanden
 • Een rentevoet van 1,75%
 • Bestemming van de lening: aanvulling van het bedrijfskapitaal, aankoop van voorraden, Investeringen, achterstallige betalingen (leveranciers, ...)

begunstigden

Elke handelsonderneming die vóór 15/03/20 werd ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, met een maatschappelijke zetel/ bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die werd getroffen door de Coronacrisis en een financiering nodig heeft om haar activiteiten te hervatten.

Het betreft hier dus :

 • ondernemingen als natuurlijke persoon: zelfstandigen in hoofd- of bijberoep.

 • ondernemingen van alle rechtsvormen van handelsvennootschappen.

NB : vzw's komen niet in aanmerking, met uitzondering van ondernemingen die als ‘ondernemingen van de sociale economie’ zijn erkend

voorwaarden om in aanmerking te komen

Zodra de subsidiabiliteitscontrole is voltooid, wordt je dossier naar Brusoc gezonden voor analyse, zodat zij kunnen beslissen of de lening al dan niet wordt toegekend.

1. Als je onderneming minder dan 2 jaar oud is:  je komt per definitie in aanmerking

2. Als je bedrijf al langer dan 2 jaar bestaat : 

2.1. Ben je een handelsmaatschappij, dan moet je minstens één bedrijfszetel in Brussel hebben en aan minstens twee van de onderstaande voorwaarden voldoen : 

 • Maximale omzetdaling van 10% tussen 2018 en 2019 (groeibedrijven voldoen bijgevolg aan deze voorwaarde);
 • Omzetdaling in 2020 beperkt tot maximaal 75% van de omzet in 2019;
 • Positief eigen vermogen per 31/12/2019
 • Geen negatief nettoresultaat 2 jaar op rij in 2018 en 2019 (behalve indien EBITDA 2018 > 0)

2.2  Als zelfstandige natuurlijke persoon, moet je tenminste één bedrijfszetel in Brussel hebben en aan minstens twee van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Maximale omzetdaling van 10% tussen 2018 en 2019 (zelfstandigen waarvan de omzet toeneemt, voldoen bijgevolg aan deze voorwaarde)
 • Omzetdaling in 2020 beperkt tot maximaal 75% van de omzet in 2019;    
 • Geen negatief nettoresultaat 2 jaar op rij in 2018 en 2019 (behalve indien EBITDA 2018 > 0).

uitsluitingscriteria

Ondernemingen worden uitgesloten op basis van de volgende criteria:       

 • kredietopzegging door een financiële instelling;  
 • lopende gerechtelijke procedure (btw, RSZ, RSVZ, leveranciers ...);       
 • niet-gepubliceerde jaarrekening van 2019.          

aanvraagprocedure

Stuur een e-mail naar oxygen.brusoc@hub.brussels. Je krijgt vervolgens een link naar een invulformulier. Hieronder vind je de lijst van documenten die aan het formulier moeten worden toegevoegd:

Voor zelfstandige natuurlijke personen:

 • je btw-aangiftes van 2020 en 2021;
 • het aanslagbiljet van de natuurlijke persoon van 2019 (inkomsten 2018) en van 2020 (inkomsten 2019);
 • een gedetailleerde boekhoudkundige situatie per 31/12/2020, ondertekend door je boekhouder;
 • een verklaring op eer over je fiscale, RSZ- en btw-schulden (met het eventuele afbetalingsplan);
 • een verklaring op eer dat er geen juridische geschillen zijn rond de RSZ, btw, INASTI of leveranciers;
 • een attest van de NBB;
 • een recto-versokopie van je identiteitskaart.

Voor handelsondernemingen:

 • je btw-aangiftes van 2020 en 2021;
 • de gedetailleerde balansen en resultatenrekeningen (interne rekeningen) voor 2018 en 2019; 
 • een boekhoudkundige situatie per 31/12/2020, ondertekend door je boekhouder;
 • een verklaring op eer over je fiscale, RSZ- en btw-schulden (met het eventuele voorgestelde afbetalingsplan);
 • een verklaring op eer over de afwezigheid van een kredietopzegging door een financiële instelling vóór 13/03/2020;
 • een verklaring op eer dat er geen juridische geschillen zijn rond de RSZ, btw, INASTI of leveranciers;
 • als je onderneming minder dan twee jaar oud is, het financieel plan dat bij de oprichting van de onderneming is opgesteld;
 • een recto-versokopie van je identiteitskaart;
 • een kopie van de volledige statuten van de onderneming.

Opgelet: enkel aanvragen met alle nodige bijgevoegde documenten worden geanalyseerd.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.