flash crédit

Het flash krediet, een gebundeld financierings- en begeleidingsaanbod voor micro-onderne(e)m(st)ers.

Naar aanleiding van de Covid-19 crisis heeft het Brusselse Gewest fondsen vrijgemaakt om micro-onderne(e)m(st)ers te steunen. Crédal is een van de organisaties die op de offerteaanvraag heeft gereageerd en deze subsidies heeft gewonnen. Met het Flash krediet biedt Crédal naar aanleiding van de Covid-19 gezondheidscrisis een gebundeld financierings- en begeleidingsaanbod voor micro- onderne(e)m(st)ers.

Crédal is een pluralistische organisatie die de sociale cohesie wil versterken en een duurzame samenleving wil ontwikkelen door middel van solidaire financiën, evenals door begeleiding van de daarmee verbonden klanten.

CRÉDAL stelt je een ethische en solidaire financiering voor

 • Een krediet dat beantwoordt aan je behoeften en je waarden
 • Een soepele formule die samen met jou en op basis van jouw project is opgebouwd
 • Een persoonlijke begeleiding en op maat
 • Een snel antwoord en een voortdurende, dynamische opvolging
 • Een transparant analysedossier
 • Meer dan 35 jaar in de kredietsector en altijd ideeën die de regels door elkaar schudden

Voor wie?

 • Brusselse micro-onderne(e)m(st)ers, dit wil zeggen, alle onderne(e)m(st)ers wiens maatschappelijke zetel, vestigingseenheid of woonplaats gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Startende of groeiende onderne(e)m(st)ers in Brussel die ten gevolge van de Covid-19-crisis genoodzaakt zijn om een aanvullende financiering te zoeken;
 • Onderne(e)m(st)ers die in bankuitsluiting verkeren of die geen gepaste banktoegang hebben;
 • Ook voor bestaande Crédal klanten, via een analyse uitgevoerd met het oog op een uitstel van maandelijkse kapitaalaflossingen, om de druk voor hen te verlichten in de huidige context

In de praktijk

Begeleiding

 • Pre-krediet begeleidingsprogramma: balans van de financiële situatie, herstelscenario, financiële montage met het oog op een kredietverlening, algemene begeleiding naar de finalisatie van de maturiteitsgraad van het project
 • Post-krediet begeleidingsprogramma (Flash+): versterking door middel van een actieplan (korte-middellange termijn), hulp bij positioneringsbeoordeling, model, enz. voor meer veerkracht (middellange termijn)

Kenmerken van het Flash krediet

 • Bedrag: maximum € 25.000
 • Krediettypes: Investering (INV), Werkkapitaal (WK) of Kasmiddelen
 • Duur: maximum 60 maand
 • Waarborg: Crédal stelt alles in het werk om  je te helpen de waarborgen te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de aanvaarding van je krediet.
 • Rente: Investeringskredieten blijven op 6 %. Daling van de huidige rente van kredieten voor werkkapitaal en kasmiddelen van 8 naar 6 % en Bijkomende daling op alle kredieten van 6 naar 4 % als de “Flash+” post-krediet begeleiding met succes wordt gevolgd.
 • Dossierkosten: Alle aan het krediet gekoppelde kosten en voorwaarden worden duidelijk en op transparante wijze vermeld in de algemene voorwaarden. De dossierkosten variëren van € 200 tot € 550 volgens het geleende bedrag. Ze dekken de verwerking en het beheer van je aanvraag tijdens de gehele duur van je krediet.

Hoe kan je een aanvraag voor een Flash krediet indienen?

Het krediet wordt ofwel aangevraagd op basis een telefoongesprek met een van de kredietadviseurs van Crédal: contacteer hen tijdens hun telefoonpermanenties op 010 48 34.75, van maandag tot donderdag van 09.30 u tot 12.30 u, ofwel per e-mail microcredit@credal.be

Bron: Crédal

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.