overbruggingsrecht, wat is dat

Het overbruggingsrecht

Ter herinnering, sinds 1 oktober 2012 kunnen zelfstandigen een uitkering aanvragen als ze hun activiteit noodgedwongen moeten stopzetten door een natuurramp, brand, vernieling door een derde of een allergie.

Nieuw is dat ook stopzettingen om economische redenen nu recht zouden geven op een vervangingsinkomen.

Het principe van de uitbreiding staat wel vast, maar de concrete invulling en voorwaarden moeten nog vastgelegd worden in een Koninklijk Besluit.

Verschillende situaties, waarvan de oorzaak extern is, zouden hierdoor gedekt kunnen worden. Bijvoorbeeld: een scherpe daling van de inkomsten omdat een grote concurrent zich in uw buurt vestigde , een ernstige daling van het aantal klanten ten gevolge van openbare werken, enz

Om van die rechten te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw hoofdverblijfplaats in België hebben.

  • Verzekeringsplichtig geweest zijn in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen in de loop van het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring, of van de stopzetting van uw activiteit (bij collectieve schuldregeling of gedwongen stopzetting) en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.

  • U in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd was als zelfstandige in hoofdberoep. 

  • U geen activiteit in hoofdberoep meer uitoefent en ook geen vervangingsinkomen geniet vanaf de eerste werkdag na de dag van de uitspraak van het faillissement of, bij gedwongen stopzetting, na de stopzetting.

  • U niet strafrechtelijk veroordeeld werd in het kader van het faillissement of bestempeld werd als fraudeur.

Als zelfstandige kan u gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken op deze rechten. U  kan deze 12 maanden opnemen in verschillende schijven tijdens uw loopbaan.

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang u al dan niet een gezin ten laste heeft.

  • maandelijks zonder gezinslast: 1.092,36 euro
  • maandelijks met gezinslast: 1.431,80 euro

 Bron: Wet van 16/12/2015 houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.