bedrijfsgeheimen

Hoe bescherm je je geheimen als onderneming?

Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... algemeen wordt aangenomen dat een kwart van de ondernemingen al het slachtoffer is geweest van een poging tot stelen van hun "bedrijfsgeheimen". Daarom zet de FOD Economie een informatiecampagne op touw over het belang voor bedrijven om die informatie te identificeren en te beschermen.

Als bedrijf beschik je over waardevolle knowhow en zakelijke informatie die vertrouwelijk moeten blijven. Zonder die vertrouwelijkheid is je concurrentiepositie en zelfs het voortbestaan van je onderneming in gevaar. Helaas zijn die informatie en knowhow niet octrooieerbaar.

Hoe kan je ze bijgevolg beschermen?

Maak die informatie geheim: je wordt in de hele Europese Unie beschermd. Door bedrijfsgeheimen goed te identificeren en te beschermen, kan je het risico op diefstal, kopiëren en industriële spionage verminderen en zo je concurrentievoordeel vrijwaren.

Hoe identificeer je een bedrijfsgeheim?

  1. Een bedrijfsgeheim is... geheim! De informatie of knowhow is dus niet bekend of toegankelijk binnen je vakgebied. Voorbeeld: een lijst van leveranciers of klanten.

  2. Het heeft een commerciële waarde en geeft je dus een voordeel ten opzichte van je concurrenten. Voorbeeld: een strategie voor het sluiten van grote contracten.

  3. Het moet worden beschermd door fysieke of digitale beschermingsmaatregelen.

Hoe bescherm je een bedrijfsgeheim?

Er zijn verschillende manieren om de geheimen van je onderneming te beschermen. Je kan gebruik maken van traditionele fysieke beveiligingssystemen zoals een kluis, een bewakingscamera, toegangsbadges, ...

Gedematerialiseerde gegevens kunnen ook worden beschermd, bijvoorbeeld door een beleid van effectieve en vernieuwde wachtwoorden, de implementatie van antivirus of firewall, inbraakpreventiesystemen of opslag in een digitale kluis.

Bovendien kan je niet-concurrentiebedingen en vertrouwelijkheidsclausules opnemen in de arbeidsovereenkomsten van je werknemers en je zakenpartners een geheimhoudingsplicht opleggen.

Om je bedrijfsgeheimen goed te identificeren en te beschermen, surf naar: https://www.bedrijfsgeheim.be

Deze campagne is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Economie in samenwerking met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en met de steun van het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.