Hoe financier ik mijn ondernemingsproject op ethische wijze?

Hoe financier ik mijn ondernemingsproject op ethische wijze?

1819.brussels

De financiële crisissen van de afgelopen decennia hebben ertoe geleid dat de publieke opinie kritisch is geworden voor de financiële wereld en zijn afgeleide producten. Ondernemers stellen zich steeds meer vragen over de financiering van hun onderneming: waar komt het geld vandaag? hoe wordt het beheerd?  Een woordje uitleg. 

Is mijn financiering afkomstig van activiteiten die gerelateerd zijn aan fossiele brandstoffen, de verkoop van wapens of voedselspeculatie? Indien er ethische en verantwoorde oplossingen bestaan, waar kan ik dan terecht? Welke spelers zijn actief op dat vlak? Gaat het om betrouwbare en gevestigde waarden? We maken even samen met u de balans op...

Finance Impact

Ethische financiering kan verschillende vormen aannemen. In het geval van bedrijfsfinanciering (participatie, kredieten, converteerbare leningen, crowdfunding) spreken we van finance impact. Het doel van de financiering is hier om projecten voor sociaal ondernemerschap te ondersteunen, dat wil zeggen projecten die een positieve impact hebben op onze samenleving, en dit zowel in sociaal, ecologisch als economische opzicht. 

In België zijn de afgelopen jaren veel initiatieven ontstaan en krijgt de sector van de Finance Impact geleidelijk aan structuur. Deze organen financieren de oprichting en ontwikkeling van sociale ondernemingen op basis van een analyse van hun sociale impact. Uiteraard zullen ook de rentabiliteit en het verwachte financiële rendement van die ondernemingen onderzocht worden. 

Een aantal spelers:

  • Bank: Triodos
  • Kredietinstelling: Credal, Hefboom
  • Crowdfundingplatform: Miimosa, Growfunding, enz.
  • Crowdequityplatform: LITA.co, Socrowd
  • Private Impact Investment Funds: Citizenfund, Scale-Up, Change fund, Fin’Common, Sen’se, Quadia, Trividend, SI2 fund, Oya.
  • Publieke fondsen: Sobru (waarvan CoopUs), Brucircle, Sowecsom (waaronder Brasero)

Het begrip ‘impact’ wordt door elk van deze actoren op een vrij specifieke manier gedefinieerd. Triodos vult dit begrip bijvoorbeeld als volgt in: "Met je spaargeld financiert Triodos Bank enkel organisaties en bedrijven die ondernemen met respect voor mens en milieu. Met financieel én maatschappelijk rendement.” Andere spelers, zoals LITA.co, hebben het eerder over een "positieve impact".

De impact

Tegenwoordig proberen de meeste van deze actoren het verband te leggen met de 17 Sustainable Development Goals, die uitgewerkt werden door de Verenigde Naties en een vrij duidelijk en algemeen gebruikt kader bieden. Impact Investing is er dus op gericht te investeren in een project dat inspeelt op één of meer van deze maatschappelijke uitdagingen.

Maar hoe kunnen ondernemers een beroep doen op deze actoren? Hoe kan het contact tussen sociale ondernemers en impactfinanciers vergemakkelijkt worden? Wie geen deskundige ter zake is, zal niet snel weten bij wie hij/zij moet aankloppen, hoe dit alles werkt en wat de voordelen van een bepaalde oplossing zijn.

logo solifinDe oplossing: een netwerk van impactfinanciers

Om helpen de weg te vinden in het doolhof dat de impactfinanciering is, hebben verschillende spelers (waaronder Citizenfund, LITA.co, Crédal (FR), Triodos, Trivident) besloten samen te werken en het SoliFin-netwerk op te zetten.

De doelstellingen zijn veelvoudig:

  • ondernemers informeren over beschikbare impactfinancieringen en over het hoe en waarom ervan;
  • de networking tussen sociale ondernemers en impactfinanciers vereenvoudigen;
  • afspraken maken over wat de term ‘impact’ precies inhoudt en methodologieën voor het evalueren van sociaal ondernemerschap delen;
  • burgers informeren over welke mogelijkheden er zijn om hun spaargeld zinvol te maken.

Het netwerk wordt gelanceerd in mei aanstaande en zal fungeren als een webplatform waarop, naast educatieve tools voor ondernemers, alle beschikbare financieringsmogelijkheden worden samengebracht. Voor meer informatie over SoliFin kan contact opgenomen worden met Sevan Holemans (sevan@solifin.be)

Meer informatie?

Neem contact op met Sevan Holemans

Auteur: Margaux Burton, Groupe One

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.