Hoe vul ik mijn sociale balans correct in ?

Hoe vul ik mijn sociale balans correct in ?

1819.brussels

Registreer de opleidingsinspanningen van je bedrijf met behulp van de gratis Excel-tool 2019 van het VBO en bereken automatisch de gegevens die nodig zijn voor de sociale balans 2018.

De sociale balans is een instrument waarmee de ondernemingen dienen te rapporteren over de situatie van hun werkgelegenheid en over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers.

De opleidingsinspanningen die de Belgische ondernemingen leveren, worden echter al jarenlang onderschat. Het is dus van cruciaal belang de opleidingen correct te registreren in de sociale balans 2018 (in te vullen in het eerste semester 2019) om aan te tonen dat u bijdraagt aan de collectieve interprofessionele inspanning.

Wat houdt de sociale balans in?

De sociale balans bevat de volgende inlichtingen:

 • een staat van de tewerkgestelde personen;
 • een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar;
 • een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever.

Welke ondernemingen moeten een sociale balans opstellen?

Voornamelijk de volgende ondernemingen zijn verplicht een sociale balans op te stellen:

 • de Belgische ondernemingen die hun jaarrekening en een sociale balans openbaar moeten maken (en die personeel tewerkstellen); de jaarrekening en de sociale balans moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB) binnen 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar;

 • de ondernemingen die, in principe binnen 7 maanden na afsluiting van hun/het boekjaar, een sociale balans moeten bezorgen aan de NBB:
  • ziekenhuizen die niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw;
  • de andere privaatrechtelijke rechtspersonen (bv. vzw, stichting) die minstens 20 werknemers tewerkstellen (in voltijdse equivalenten);
  • de ondernemingen naar buitenlands recht die in België een bijkantoor of centrum van werkzaamheid gevestigd hebben; hun sociale balans bevat enkel de gegevens met betrekking tot de in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden (van de buitenlandse onderneming), waarbij de gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden beschouwd worden als één geheel.

Nieuwe interprofessionele doelstelling sinds 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 wordt het systeem inzake de verhoging van de opleidingsinspanningen, zoals dat bestond sinds 2007, en de hieraan verbonden sancties vervangen door een nieuwe regeling.

De interprofessionele doelstelling van 1,9% van de loonmassa werd omgezet in een interprofessionele doelstelling (alle Belgische ondernemingen samen) van gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent per jaar.

Deze hervorming mag geen aanleiding geven tot een loonkostenverhoging.

Het nieuwe systeem voorziet in de mogelijkheid om opleiding te organiseren op sectoraal vlak of op het niveau van de onderneming door de creatie van een individuele opleidingsrekening. Bij gebrek aan deze twee instrumenten geldt in de onderneming een suppletieve regeling, nl. een gemeenschappelijke pot aan vormingsdagen ten belope van gemiddeld 2 dagen per jaar en per voltijds equivalent.

 • Klik hier om de VBO-tool te downloaden

 • Klik hier om de Toelichtingsnota Balanscentrale NBB te downloaden

Bron: vbo.be - Partena

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.