Hogere toelagen of een financiering voor ondernemingen met een sociaal oogmerk

Hogere toelagen of een financiering voor ondernemingen met een sociaal oogmerk

1819.brussels

Bent u zaakvoerder van een publiek- of privaatrechtelijke onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Als uw onderneming of vzw een sociaal doel nastreeft, denk er dan eens over na om u bij Brussel Economie en Werkgelegenheid te laten erkennen.

Brusselse ondernemingen en vzw's die een sociaal doel hebben en een democratisch bestuur voeren, kunnen zich bij Brussel Economie en Werkgelegenheid laten erkennen. Deze erkenning geeft je immers het recht op financiële ondersteuning van het Gewest:

  • Erkende sociale ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden hogere premies krijgen.
  • Erkende sociale ondernemingen die de herinschakeling op de arbeidsmarkt beogen zullen zich kunnen laten mandateren opdat zij in 2020 een financiering ontvangen.

Voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat je initiatief als sociale onderneming wordt erkend, moet je een economisch project uitvoeren, een sociaal doel hebben en een democratisch bestuur voeren.
In de praktijk betekent dit dus dat je de herverdeling van de winsten moet beperken en bepaalde principes moet naleven. Je statuten moeten ook een bepaald aantal vermeldingen omvatten.

Modaliteiten

Het aanvraagformulier voor de erkenning voor sociale ondernemingen staat op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Opmerking: ondernemingen die in 2018 in het oude systeem werden erkend moeten een nieuwe erkenning aanvragen vóór 31.12.2019.

Premies

Erkende sociale ondernemingen die deel uitmaken van bepaalde activiteitensectoren kunnen premies aanvragen. Wat betreft de premies voor materiaal, werken, handelsfondsen, websites, consultancyopdrachten of opleidingen is er een toeslag beschikbaar voor sociale ondernemingen die erkend zijn op het moment dat de premie wordt aangevraagd.

Meer weten?

Alle details, formulieren en voorwaarden vind je op www.socialeonderneming.brussels. Je kan ook Brussel Economie en Werkgelegenheid contacteren via werkgelegenheid@gob.brussels of 02 204 17 40

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.