Horizon2020 : goede resultaten voor Brusselse O&O-projecten

Horizon2020 : goede resultaten voor Brusselse O&O-projecten

In het 6de statistische rapport over de deelname aan Horizon 2020, het Europese onderzoeks-en innovatieprogramma, geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Regio een overzicht van de bekomen resultaten sinds de opstart van dat programma in 2014.

  waarover gaat het ?

  Horizon 2020 is het achtste kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Dit programma werkt op basis van oproepen tot het indienen van projectvoorstellen en behandelt diverse thema's zoals ICT, gezondheid, vergrijzing en welzijn van de bevolking, water- en afvalbeheer, grondstoffenschaarste en duurzame productie van grondstoffen, klimaatverandering, duurzame energie, slimme steden, schone voertuigen, duurzame voeding, circulaire economie, civiele veiligheid, lucht- en ruimtevaart...

  Het richt zich zowel tot universiteiten, onderzoekscentra, openbare instellingen, lokale autoriteiten, KMO's en ondernemingen.

  Horizon Europe, het 9de Europese R&D onderzoeksprogramma,  is de opvolger van Horizon 2020, waarvan de laatste oproepen voor projectvoorstellen dit jaar mogen ingediend worden. Horizon Europe bestrijkt de periode van 2021 tot 2027 en beschikt over een budget van 95 miljard euro, een stijging ten opzichte van het vorige programma (80 miljard euro).

  Enkele belangrijke cijfers van horizon 2020 sinds 2014

  Sinds het begin van het Onderzoek en Innovatieprogramma (O&I) Horizon 2020 in januari
  2014 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) :

  • De financiering bekomen van 2.264 projecten voor 716 Brusselse begunstigden
   (=46% van de Belgische begunstigden)
  • Voor een totaal bedrag van 1,161 miljard €, dit is 39 % van het bedrag dat aan
   België werd toegekend
   , terwijl het BHG 14 % van de bruto onderzoeks-en
   ontwikkelingsuitgaven van België vertegenwoordigt
  • Het gemiddelde slaagpercentage van de voorstellen tot O&I projecten met
   Brusselse deelnemers is 21 %, vergeleken met 17% op Belgisch niveau en 12% op
   niveau van het hele programma.
  • De gemiddelde financiering toegekend aan Brusselse begunstigden bedraagt
  • 367.962 €, dat is niet veel minder dan het Belgische gemiddelde (412. 055 €)
  • Aandeel van het KMO's in de financiering toegekend aan de privé-sector : 52% in BHG (56% in België)
  • Bijna de helft van de gefinancierde Brusselse inzendingen (49%) zijn aanvragen van internationale organisaties. De KMO's staan op de tweede plaats met een aandeel van 11% in het totale aantal deelnames, terwijl de overheidssector, universiteiten en onderzoekcentra nadien volgen met een aandeel van 9% in het totale aantal gefinancierde Brusselse inzendingen.
  • De in Brussel gevestigde KMO's nemen een sterke positie in met een aandeel van 31% in het totale aantal Belgische KMO-indieningen die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

  Download het volledige rapport (FR/NL/EN)

  TOT WIE ZICH RICHTEN IN BRUSSEL ?

  Het team van NCP Brussels heeft in grote mate bijgedragen aan de goede resultaten van de Brusselse bedrijven en organisaties die projecten indienden voor Horizon 2020.

  Hoe ?

  • door het uitvoeren van gerichte prospectieacties 
  • door de projectdragers op elk vlak te begeleiden
  • door conferenties en seminars te organiseren: de volgende  workshop over Horizon Europe  vindt trouwens plaats op 6 mei!
  • door deel te nemen aan internationale NCP-netwerkprojecten
   door bij te dragen tot de Brusselse en Belgische standpunten inzake Europees beleid en programmering
  • door deel te nemen aan internationale projecten of NCP-netwerken
  • door input te leveren voor de Brusselse en Belgische standpunten inzake Europees beleid en programmering

  van welke diensten kan je genieten

  Bekijk de video van 2 minuten hieronder...
  En indien je meer wil weten, aarzel dan niet de website van NCP Brussels te raadplegen.

  Blijf up-to-date

  Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.