Investeringsaftrek: percentages 2018

Investeringsaftrek: percentages 2018

1819.brussels

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden "een investeringsaftrek" bekomen. Via deze incentive kunnen ondernemingen hun belastbare winst verminderen met een bepaald percentage van de waarde van de investering. Bovendien wordt de investeringsaftrek toegepast bovenop de afschrijving van de investering.

De percentages van de investeringsaftrek worden jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) gelden de volgende percentages :

1. Natuurlijke personen

  • 13,5 % voor digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen (20 % voor de activa die worden verkregen of tot stand gebracht in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019)
  • 20,5 % voor investeringen in beveiliging
  • voor andere investeringen: 8 % (20 % voor de activa die worden verkregen of tot stand gebracht in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019).

2. Vennootschappen

  • 13,5 % voor octrooien (*),milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (*), energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
  • 3 % voor investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten
  • 20,5 % voor kleine vennootschappen die investeren in beveiliging
  • 13,5 % voor digitale investeringen door kleine vennootschappen
  • 8 % voor bepaalde investeringen gedaan door kleine vennootschappen die geen gebruik maken van de notionele intrestaftrek (20 % voor de activa die worden verkregen of tot stand gebracht in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019).
  • 30 % voor investeringen in zeeschepen

Gespreide aftrek

In principe wordt de investeringsaftrek eenmalig toegepast. Natuurlijke personen kunnen voor een gespreide investeringsaftrek opteren. In dat geval wordt de aftrek bepaald op 10,5 % van de afschrijving. Voorwaarde is dat de onderneming minder dan 20 werknemers tewerkstelt. Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling mag de gespreide aftrek ook worden toegepast door ondernemingen (*) die 20 of meer werknemers tewerkstellen. Deze vermindering bedraagt 20,5 % van de afschrijving.

(*) Behoudens indien door de vennootschap wordt gekozen voor het “belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling”

Bron: Belgisch Staatsblad, Bericht in verband met de investeringsaftrek.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.