Kan ik een kopie krijgen van een stedenbouwkundige of milieuvergunning?

1819.brussels

Velen weten het niet maar elke burger heeft krachtens de verschillende regelgevingen het recht om de stedenbouwkundige en milieuvergunningen die de overheid uitreikt, in te kijken

Dit is het principe van de openbaarheid van bestuur.

De gemeenten en het gewest zijn in principe verplicht om toegang te verlenen tot elk bestuursdocument, zoals vergunningen.

Ze moeten de burger bijstaan bij zijn opzoekingen, hem uitleg geven, een kopie verstrekken van het gevraagde bestuursdocument en hem indien nodig doorverwijzen naar een andere instantie die over de gewenste informatie beschikt.

Voor documenten van persoonlijke aard dient de aanvrager de rechtmatigheid van het verzoek aan te tonen.

Hoe doet u een aanvraag?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, ze moet duidelijk het doel en de gewenste documenten vermelden, en ondertekend zijn.

Kan de instantie in kwestie de aanvraag weigeren?

De gemeente of het gewest kan de toegang tot de informatie met een grondige motivering op elk moment weigeren. Dit is met name van toepassing in de volgende gevallen:

  • Er speelt een groter belang (veiligheid van de bevolking, basisrechten en -vrijheden, openbare orde, …).

  • Het gaat om een geheim document (onderhandeling achter gesloten deuren enz.).

  • De openbaarheid vormt een inbreuk op de private levenssfeer (behalve na goedkeuring van de persoon in kwestie).

  • De aanvraag betreft een document waarvan de onthulling aanleiding kan geven tot misleiding (het document is onvoltooid of onvolledig).

  • De aanvraag betreft een advies dat of een mening die vrijwillig en in vertrouwen aan de overheid werd verstrekt.

  • De aanvraag is kennelijk onredelijk.

  • De aanvraag is te vaag geformuleerd.

Moeten er kosten worden betaald?

De raadpleging of verstrekking van de documenten is niet altijd gratis. Er kan een vergoeding worden gevraagd. Deze vergoeding dekt gewoonlijk de kosten van de kopieën. Bij grotere documenten is het mogelijk dat de documenten alleen ter plaatse kunnen worden ingekeken.

Zijn er beroepsmogelijkheden?

Wanneer u de toegang wordt geweigerd tot een bestuursdocument, hebt u verschillende beroepsmogelijkheden. Deze worden ook vermeld als bijlage bij de beslissing om de toegang te weigeren.

Voor meer informatie, contacteer :

  • de dienst stedenbouw en milieu van uw gemeente

  • het Gewest

  • één van de adviseurs van impulse.brussels (ex-Brussels Agentschap voor de Onderneming). Zij staan tot uw beschikking voor aller vragen. Hun diensten zijn gratis ! (02/422.51.29)

 

Bronnen:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.