entreprise_partagée

Klaar voor het ondernemerschap? Speel op zeker !

Bij de start van een onderneming komt heel wat kijken. De administratieve en financiële aspecten,  het beheer van de risico's of het feit dat je alles alleen moet doen, schrikt heel wat mensen af. Maar wat als je het nu eens gebruik zou maken van een "gedeelde onderneming"?  We illustreren het concept concreet met SMART, zonder echter de andere alternatieven te vergeten om te ondernemen zonder al te veel risico's.

Wil je als ondernemer een project opzetten, een economische activiteit ontwikkelen of van je passie je beroep maken? Dan heb je ongetwijfeld al nagedacht over de manier waarop je die activiteit en je inkomsten zult aangeven.

In België heb je in elk geval de keuze tussen verschillende statuten:

 • ofwel word je zelfstandige als natuurlijk persoon (in hoofd- of bijberoep);
 • ofwel word je zelfstandige als rechtspersoon (met of zonder winstoogmerk).
 • ...ofwel kies je voor de gedeelde onderneming!

Een gedeelde onderneming, wat is dat?

Iedereen die een ondernemingsproject opstart heeft wel gelijkaardige noden:

 • Beheer: boekhoudkundig en financieel (facturatie, arbeidsovereenkomsten ...)
 • Advies: begeleiding, juridische bijstand, opleiding
 • Risico's: verzekeringen, cashflow, slechte betalers
 • Middelen: materiaal, financiering en investeringen, werkruimten

De gedeelde onderneming brengt tal van personen bijeen die dezelfde behoeften hebben als jij en die besloten hebben om er samen een oplossing voor te vinden, meer bepaald door financiële middelen te mutualiseren en zo toegang te krijgen tot de tools die ze nodig hebben voor de ontwikkeling van hun professionele projecten.

Hoe werkt dat concreet?

Je wordt zowel mede-eigenaar als werknemer van de onderneming. Jij beslist met wie je werkt (klanten, leveranciers, medewerkers ...), je organiseert je werk zoals je wilt en je beslist uiteraard zelf over je prijzen. Maar telkens als je gewerkt hebt, is het de gedeelde onderneming die je facturatie beheert en de klanten vraagt om te betalen. Bovendien zorgt ze voor alle aspecten wat betreft belasting- en andere aangiften die verband houden met je activiteit.

 • Na elke prestatie wordt je nettoloon uitbetaald, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over socialezekerheidsbijdragen, je voorheffing of de btw.
 • Je kan rekenen op de beste sociale bescherming, met name die van het werknemersstatuut.
 • In tegenstelling tot zelfstandigen hoef je geen belastingen en bijdragen vooruit te betalen, je betaalt enkel wanneer je werkt!

Smart is een voorbeeld van het succes van dit sociaal innovatieve en belangrijk economisch model. De onderneming is al meer dan 20 jaar actief en is vandaag een coöperatie met sociaal oogmerk. In België telt ze bijna 25.000 vennoten, ondernemers zoals jij die beslist hebben om samen hun traject veilig te stellen en hun leven als ondernemer te vereenvoudigen.

Door zich op die manier te verenigen, zorgen die duizenden mensen voor een tweede solidariteitsmechanisme (naast de sociale zekerheid) op basis van kwantiteit! Zo kan Smart, naast de loongarantie die een logisch gevolg is van haar statuut als werkgever, tal van tools ter beschikking stellen van haar leden, zoals verzekeringen, juridische hulp of opleidingen.

Omdat dit model vooral het leven wil vereenvoudigen van de mensen die het gebruiken, is het zo opgebouwd dat het een oplossing vindt voor hun behoeften. De vennoten worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het leven van hun onderneming en een bijdrage te leveren aan de grote strategische doelstellingen. Dat kan op verschillende manieren: stemmen tijdens de algemene vergadering, deelnemen aan werkgroepen of zich laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur (om er maar een paar te noemen).

Tenslotte willen we herhalen dat het model van de gedeelde onderneming een manier van ondernemen is zoals de meer traditionele vormen. Het is aan jou om te bepalen wat je behoeften zijn en welke vorm de beste is voor jouw project.

Goed om weten !

Er bestaan nog andere alternatieven om je eigen activiteit op te starten zonder al te veel risico’s te moeten nemen :

 • Tentoo en Merveille+interim treden op als administratieve en financiële tussenpersoon.
 • JobYourself is een activiteitencoöperatie die je in staat stelt een ondernemersproject te ontwikkelen en te testen gedurende 18 maanden.
 • DiES is een tewerkstellingscoöperatieve die ondernemers een innovatieve en veilige oplossing biedt om hun activiteiten te ontwikkelen en te stabiliseren binnen een coöperatief en solidair kader. 

 

FAQ SMART

Ziehier enkele antwoorden op mogelijke vragen:

 • Moet ik een minimaal bedrag factureren om een beroep te kunnen doen op Smart?
  • Neen, je mag de tools van de gedeelde onderneming gebruiken, ongeacht je inkomsten. Smart is jouw onderneming en je mag ze zowel sporadisch gebruiken om bijkomende inkomsten te verdienen als op langere termijn om een activiteit te ontwikkelen.
 • Welke beroepen zijn welkom bij Smart?
  • Smart richt zich tot alle beroepen, behalve enkele uitzonderingen, zoals activiteiten die beschermd zijn door een orde (advocaat, dokter, ...) of bepaalde beroepen uit de bouwsector.
 • En wat als ik personeel wil aannemen?
  • Geen probleem, Smart stelt tools ter beschikking zodat andere personen zich bij je project kunnen voegen als loontrekkende van de gedeelde onderneming.

  Auteur : Virginie Moyersoen voor Smart

   

  Blijf up-to-date

  Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.