Laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale

Laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale

1819.brussels

Wanneer u de jaarrekening van uw onderneming laattijdig neerlegt, bent u een tarieftoeslag verschuldigd aan de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) (artikel 101 van het Wetboek van vennootschappen). Deze tarieftoeslag is een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden.

Bedragen van de tarieftoeslagen bij laattijdige neerlegging

Als u uw balansen laattijdig neerlegt, worden u volgende tarieftoeslagen aangerekend:

 • 400 euro, wanneer de jaarrekening of, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening neergelegd wordt in de negende maand na de afsluiting van het boekjaar,
 • 600 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar,
 • 1.200 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Kleine vennootschappen die gebruikmaken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar te maken, betalen respectievelijk 120, 180 en 360 euro.

De Nationale Bank van België int de bijdragen samen met de kosten voor de openbaarmaking van de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en stort ze door aan de FOD Financiën.

Terugbetaling om reden van overmacht

Wanneer u de jaarrekening van uw vennootschap niet tijdig heeft neergelegd om redenen van overmacht, kunt u de terugbetaling van de tarieftoeslag vragen.

De aanvraag tot terugbetaling moet worden ingediend binnen een termijn van 18 maanden na de afsluitingsdatum van de jaarrekening.

U moet het bewijs van de elementen van overmacht leveren en u kunt voor dit bewijs alle rechtsmiddelen inroepen.

Procedure

De procedure voor de aanvraag om terugbetaling wordt toegelicht in artikel 178, §5, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

De aanvraag om terugbetaling moet, om in aanmerking te komen, voor de aanvrager en voor elke betrokken vennootschap aanduiden:

 • de benaming van de vennootschap;
 • het adres en het ondernemingsnummer;
 • de juiste datum van afsluiting;
 • de bevestiging van de neerlegging bij de NBB (mededeling van de neerlegging van de jaarrekening);
 • het nummer van de bankrekening en de naam van de titularis waarop de terugbetaling kan worden uitgevoerd, alsmede
 • de omstandigheden van overmacht die het verzoek tot terugbetaling motiveren.
  Als de mededeling van de neerlegging bij de Balanscentrale ontbreekt, wordt de aanvraag automatisch geweigerd.

Verzending van de aanvragen om terugbetaling

U kunt uw aanvraag om terugbetaling richten aan:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
Financiële en Boekhoudkundige Reglementeringen
Jaarrekening
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

U vindt bijkomende informatie op de website van de Nationale Bank van België, rubriek Balanscentraleimage.

Veelgestelde vragen

1. Neerleggen van de jaarrekening

Hoe moet ik de jaarrekening van mijn onderneming neerleggen?

De neerlegging langs elektronische weg is de regel (art. 101 van het Wetboek van vennootschappen). Diegenen die jaarrekeningen neerleggen, moeten alle maatregelen nemen zodat de jaarrekeningen conform de wettelijke bepalingen over deze materie zijn.

Wanneer moet ik mijn jaarrekening neerleggen?

U moet de jaarrekening neerleggen:

 • binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar waarop de rekeningen betrekking hebben, en
 • binnen de 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering.

Mijn onderneming is inactief of in vereffening. Moet ik dan een jaarrekening neerleggen?

Ja.
Zolang de vereffening niet werd afgesloten en in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt uw onderneming juridisch nog als bestaande beschouwd en moet u de jaarrekening neerleggen.

Hetzelfde geldt voor ondernemingen zonder activiteit.

Heeft een verandering van juridische vorm een invloed op de neerleggingsplicht?

Dat kan effectief het geval zijn. Met alle rechtsmiddelen (meer bepaald een volledige balans) moet u dan bewijzen dat de onderneming effectief een andere juridische vorm heeft aangenomen.

2. Overmacht en terugbetaling van de tarieftoeslag

Wat is een reden van overmacht die de terugbetaling rechtvaardigt van de tarieftoeslag?

Een reden van overmacht is een onvoorziene gebeurtenis (een plots, zeldzaam of abnormaal voorval), waaraan u niet kunt ontkomen (onvermijdelijk) en die buiten uw wil plaatsvindt.

Hoe kan ik de overmacht bewijzen die me heeft belet om mijn jaarrekening neer te leggen binnen de gestelde termijn?

U moet het bewijs leveren met alle rechtsmiddelen, en niet door eenvoudige beweringen. Uw briefwisseling moet dus vergezeld gaan van bewijsstukken (eventueel afschriften ervan).

Voor meer informatie over de verplichte neerlegging van de jaarrekening, kunt u terecht in de rubriek Balanscentraleimage op de website van de Nationale Bank van België (NBB).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.