Loonkloofwet : verplichtingen van de werkgevers

Loonkloofwet : verplichtingen van de werkgevers

1819.brussels

De loonkloofwet legt de werkgever 3 verplichtingen op. Eén daarvan is het opmaken van een tweejaarlijks analyseverslag over de bezoldigingsstructuur. Het verslag betrekking moet hebben op de boekjaren afgesloten in 2015 en 2016 en binnen de 3 maanden na afsluiting van het boekjaar aan de ondernemingsraad overgemaakt moet worden.

Verplichtingen uit de loonkloofwet

De wetgever doet er alles aan om de principiële juridische gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers te bevorderen. Uitgangspunt is dat voor dezelfde functie hetzelfde loon wordt toegekend. In het licht hiervan heeft de wetgever sinds 2012 een reeks proactieve maatregelen genomen om de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers zichtbaar en bespreekbaar te maken. De basis voor deze verschillende maatregelen is de loonkloofwet en de verschillende uitvoeringsbesluiten die daarbij opgesteld zijn.

De werkgever heeft hierbij 3 belangrijke verplichtingen:

  • jaarlijks de sociale balans neerleggen met een opdeling van de loongegevens per sekse;
  • een tweejaarlijkse analyseverslag opstellen van de bezoldigingsstructuur van de mannelijke en vrouwelijke werknemers;
  • verplicht overleg om tot een genderneutraal beleid te komen.

Het tweejaarlijkse analyseverslag

Indien u binnen uw onderneming gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt, moet u om de twee jaar een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van uw werknemers overmaken aan uw ondernemingsraad, bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging. Dit analyseverslag moet besproken worden in de loop van de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar.

Het eerste analyseverslag dat binnen die context opgemaakt werd, had uitzonderlijk betrekking op één boekjaar, met name het boekjaar afgesloten in 2014. Tellen we daar twee jaar bij dan komen we op de boekjaren afgesloten in 2015 en 2016. Sloot u uw boekjaar af op 31 december 2016, dan moet u nu, in het begin van 2017, het analyseverslag opmaken, zodat u het vóór eind maart in de ondernemingsraad kan bespreken.

Volledig of beknopt analyseverslag

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming moet u een volledig of beknopt analyseverslag opmaken:

  • stelt u gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerk dan maakt u het verslag op volgens het volledig modelformulier;
  • stelt u gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerk maar minder dan 100 dan maakt u het analyseverslag op volgens het beknopt modelformulier.

U kan de benodigde modelformulieren terugvinden op de site van de FOD Tewerkstelling.

Wat zijn de sancties?

De werkgever die niet om de twee jaar aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan aan de vakbondsafvaardiging, een analyseverslag over de structuur van de bezoldiging van de werknemers meedeelt, kan een sanctie van niveau 2 oplopen. Het gaat hier om een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro of een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro.

Bron : Securex

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.