Makkelijkere toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en ondernemingsbemiddeling

Makkelijkere toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en ondernemingsbemiddeling

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Regering 830.000 euro toegekend aan het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en aan bMediation om ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de ondernemingsbemiddeling.

Door de ernstige economische crisis die we doormaken, dreigen veel bedrijven failliet te gaan. Er bestaan echter procedures om dit te voorkomen. De procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de bedrijfsbemiddeling  zijn twee zulke procedures die een onderneming in moeilijkheden in staat stelt om samen met haar schuldeisers een oplossing te vinden en haar activiteit met een geruster gemoed voort te zetten (aanzuivering, spreiding of kwijtschelding van schulden …).

Om de toegang tot deze twee procedures te vergemakkelijken heeft het Gewest besloten om een deel van de procedurekosten ten laste te nemen. De desbetreffende regeling wordt uitgewerkt in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), bMediation , de ondernemingsrechtbank, hub.brussels, 1819, Instituut van de Accountants (ITAA) en de Brusselse Orde van advocaten.

Concreet

De regeling ter ondersteuning van de toegang tot de PGR en tot bemiddeling vormt een aanvulling op de rol van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM). Zo maakt het COM de balans op van de situatie van de onderneming in moeilijkheden. Samen met zijn deskundigen (accountants, advocaten, enz.) wordt een financiële en juridische diagnose gesteld. Afhankelijk van de conclusies van deze eerste analyse kan de onderneming worden verder geleid naar de geschikte bemiddelings- of PGR-regeling. Hierbij wordt tot 75% van de kosten van de verschillende bijstandverlenende partijen (bemiddelaars, advocaten, accountants, enz.) ten laste genomen.

Degenen die van deze bijstand willen genieten, dienen contact op te nemen met het COM via dit formulier.

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor de tenlasteneming van 75% van de procedurekosten, moet aan een aantal criteria voldaan worden (of moeten een aantal stukken overgelegd worden die kunnen helpen bij de analyse van het dossier):

 • de onderneming moet haar maatschappelijke zetel of een vestigingseenheid in het Brussels Gewest hebben;
 • de ondernemer mag tijdens de afgelopen 5 jaar niet betrokken zijn geweest bij meer dan 3 faillissementen;
 • de onderneming mag geen dossier hebben lopen bij het parket of het arbeidsauditoraat;
 • bedrijven ouder dan 3 jaar moeten op 31 december 2019 een positief gecorrigeerd eigen vermogen hebben (gedetailleerde interne rekeningen overleggen);
 • de betwiste bedragen waarvoor de regeling wordt gebruikt, moeten minimaal € 1.000 belopen;
 • De volgende stukken moeten overgelegd worden:
  • een lijst van de schuldeisers van de onderneming (identificatie, bedrag van de schuld);
  • En bovendien voor de PGR:
   • zelfstandige natuurlijke persoon: de laatste twee aanslagbiljetten, de laatste twee btw-aangiften en een boekhoudkundig overzicht dat minder dan drie maanden oud is;
   • rechtspersonen: gedetailleerde interne rekeningen plus de laatste bij de nationale bank gedeponeerde jaarrekeningen.

De tenlasteneming voor de bemiddeling is beperkt tot 75% van de gemaakte kosten en er geldt een maximum van € 1875 per dossier (bemiddelaars).

De tenlasteneming voor de procedure van gerechtelijke organisatie is beperkt tot 75%  van de kosten en er geldt een maximum van € 4000 per dossier (advocaten, accountants, bemiddelaars …).

In het kader van deze regeling moeten bemiddelaars, advocaten of accountants die bijstand willen verlenen bij het bemiddelingsproces, contact opnemen met de vereniging bMediation (info@bmediation.eu /02 643 78 00).

Degenen die bijstand willen verlenen bij de procedure van gerechtelijke reorganisatie moeten contact opnemen met het COM / 02 533 40 90).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.