Mode en design als volwaardige economische sectoren

Mode en design als volwaardige economische sectoren

1819.brussels

Het is geen toeval dat de creatieve industrieën hoog op de prioriteitenlijst van Brussel staan. Deze bedrijfstak is simpelweg veelbelovend, en dat niet alleen wat werkgelegenheid, maar ook wat toegevoegde waarde betreft. Daar is Alexandra Lambert, directrice van het Centrum voor Mode en Design Brussel, vast van overtuigd. Interview.

Is het vanzelfsprekend dat de mode- en designindustrie in Brussel niet alleen als creatieve maar ook als volwaardige economische sector wordt beschouwd?

Alexandra Lambert: "In het begin was het niet zo voor de hand liggend om deze visie over te brengen. Maar uiteindelijk kwam er draagvlak voor en dat heeft geleid tot dit Centrum voor Mode en Design Brussel. Het gaat in feite om een project van de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de steun van het Europese programma Doelstelling 2 en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het Centrum is georganiseerd in de vorm van een vzw, die eind 2010 werd opgericht. De activiteiten zelf zijn medio 2011 van start gegaan. Maar vanaf dat moment is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Onze jaarlijkse middelen voor 2011 bedroegen 240.000 euro. En vorig jaar stonden we al op 1,2 miljoen euro. De reden is heel eenvoudig: een hele reeks over het gewest verspreide beleidsdoelstellingen – en de begrotingen voor de financiering ervan – werden hier samengevoegd tot een soort uniek agentschap dat zich actief inzet voor alles wat met design en mode te maken heeft. En zo konden er nieuwe publieke en private partnerschappen worden aangegaan."

Wat is uw taak precies?

Alexandra Lambert: "Onze doelstelling, onze bestaansgrond is het promoten van de economische ontwikkeling van mode en design in Brussel. Achter deze algemene doelstelling gaan in werkelijkheid vijf grote missies schuil.

De voornaamste missie bestaat erin om alles wat de economische steun aan de mode- en designsector betreft concreet gestalte te geven. Want het gaat wel degelijk om een sector. Een aantal jaar geleden had men de neiging om de Brusselse design- en modewereld in zekere zin te herleiden tot "200 designers en 200 stylisten". Daarom hebben wij Dulbea – het Departement Toegepaste Economie van de Université libre de Bruxelles – gevraagd een studie te verrichten over de economische realiteit van deze sector. En deze studie uit 2012 bevestigde wat wij al wisten, namelijk dat deze sector eindeloos veel grotere beroepsgroepen telt. Dulbea heeft aangetoond dat er in Brussel 14.000 mensen in de mode- en designsector werkzaam zijn. 20.000 banen als de indirecte werkgelegenheid wordt meegeteld."

Welke diensten biedt u concreet aan om deze missie te volbrengen?

Alexandra Lambert: "Tamelijk klassieke diensten, maar die specifiek op ons publiek zijn toegespitst:

  • hulp bij het uitwerken van bedrijfsplannen,
  • hulp bij het zoeken naar financieringen en/of subsidies,
  • organisatie van professionele seminaries op economisch gebied zodat onze ontwerpers en designers hun ondernemingsproject kunnen verbeteren, enz. 

We werken ook met gespecialiseerde coaches die projectdragers naar het ondernemerschap begeleiden. 

Een ander punt dat werkelijk fundamenteel voor ons is: trachten de economische wereld in de brede zin van het woord met design in contact te brengen. Te veel ondernemingen besteden nog te weinig aandacht aan het belang van design in de ontwikkeling van hun producten of diensten als innovatie- en differentiatiemiddel! Hiervoor hebben we een programma dat gericht is op het combineren van drie sleutelcompetenties – management, technische bedrijfskunde, design – ten bate van een projectdrager die de ambitie heeft in serie vervaardigde producten op de markt te brengen waarbij design voor de innovatieve dimensie zorgt. Met dit programma willen we alle sectoren van de economie bereiken die via het design zouden kunnen innoveren. We willen met andere woorden design uit zijn hokje halen, losmaken uit zijn puur creatieve dimensie en het nut ervan aantonen voor het creëren van meerwaarde in de productieve economie."

En de andere missies van het Centrum voor Mode en Design Brussel?

Alexandra Lambert: "We positioneren ons als een excellentiecentrum voor alle beroepen die te maken hebben met design en mode.

Concreet betekent dit dat we net afgestudeerden – in Brussel hebben we vijf mode- en vijf designopleidingen – en werkzoekenden die in deze sectoren willen werken een professionele begeleiding bieden. We helpen hen bijvoorbeeld bij het opstellen van een creatief cv, een 'lookbook' of een presentatieportfolio. Want in onze sectoren solliciteer je nu eenmaal niet op dezelfde manier naar een baan als in de andere sectoren van de economie …

Overigens bieden we werkgevers de gelegenheid om hun vacatures via ons bekend te maken. En als zij daarom vragen, kunnen we hen ook begeleiden bij hun zoektocht naar competenties.

Verder, en dat is onze derde missie, fungeren we als innovatiecentrum voor alle mode- en designberoepen. Een soort etalage voor de Brusselse knowhow op dit gebied. In deze geest heeft het Centrum een boek uitgegeven waarin 75 beroepen worden toegelicht uit onze twee werelden. We houden ons ook bezig met het imago van de Brusselse mode- en designsector, zowel op nationaal als op internationaal vlak. In het kader van deze missie plannen we een tiental nationale evenementen per jaar en neemt het Centrum deel aan 6 grote internationale evenementen. In het laatste geval werken we samen met de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen, Brussel Invest & Export. Een klein, maar volgens mij interessant detail: een medewerker van het Centrum werkt één dag in de week bij Visit Brussels, het Brusselse VVV-kantoor, om Brussel (ook) als mode- en designstad op de kaart te zetten."

Rest nog de vijfde en laatste missie…

Alexandra Lambert: "Die bovendien niet de minst belangrijke is! Collaboratief design verder ontwikkelen. Dit is een nieuw terrein binnen de designwereld waarin we sinds enkele jaren investeren en dat er op gericht is design in dienst te stellen van maatschappelijke problematieken. We zijn bijvoorbeeld samen met de federaal minister van maatschappelijke integratie bezig een project op te zetten rond meubilair voor de eerste levensbehoeften van mensen die uit de armoede komen. Dit project combineert het werk van stedenbouwkundigen, designers en sociale dienstverleners. Nog een voorbeeld: we hebben tevens samen met Vivaqua gewerkt aan de ontwikkeling van een drinkwaterfontein die in de stad zal worden geplaatst."

Zijn bepaalde van uw missies eigenlijk niet dubbelop met bestaande instanties, zoals uw activiteiten rond werkzoekenden in uw sectoren? Of het feit dat u ondernemingen helpt bij het vinden van subsidies?

Alexandra Lambert: "Nee, onze organisatie beantwoordt aan de noodzaak om een zeer gespecialiseerd vakgebied te ontwikkelen met professionals die de bedrijfsmodellen van onze beide sectoren kennen, die weten hoe ze ontwerpers die aan onze mode- en designopleidingen afstuderen moeten begeleiden. Daar is specifieke vakkennis voor nodig.

Bovendien zijn dit sectoren die een continue opvolging van de ontwikkelingen vereisen. We moeten ons voortdurend aan de evoluties in onze (zeer snel veranderende) sectoren kunnen aanpassen. 'Allrounders' zijn hier niet toe in staat. Eén voorbeeld: in de modewereld werken we met seizoenen. Wanneer iemand een activiteit begint, moet hij weten welke startinvesteringen hij heeft, wanneer de eerste kasstromen plaatsvinden, enz. Maar zodra het project proporties van gewestelijk belang aanneemt, een begrip dat impulse.brussels heeft bepaald, nemen zij het over. Zij ontfermen zich over de betrokken onderneming en komen tegemoet aan noden die onze competenties overstijgen. Zoals het vinden van een investeerder of een tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds. We zijn dus in zekere zin een eerste cluster voor deze ondernemingen, daarna verwijzen we hen afhankelijk van hun behoeftes door naar de geschikte partner."

Meer informatie ?

MAD BRUSSELS (Mode and Design Center Brussels)

Dansaertcentrum
Aalststraat 7-11
1000 Brussel
02 880 85 62
www.madbrussels.be
contact@madbrussels.be
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.