Moet je betalen voor muziek in je zaak ?

Moet u betalen voor muziek in uw zaak ?

1819.brussels

Er bestaat een grote kans dat u achtergrondmuziek gaat afspelen in uw zaak, op plaatsen waar ook uw klanten en/of een groter aantal medewerkers komen. Hiervoor bent u een vergoeding aan SABAM en in veel gevallen ook een billijke vergoeding verschuldigd.

Wat is SABAM ?

SABAM int auteursrechten voor het publiek afspelen van muziek. Het is een privé-vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die door de overheid erkend is als ‘beheersvennootschap’ of ‘inningsvennootschap’ en op grond hiervan de bevoegdheid heeft om – in opdracht van de aangesloten ‘auteurs’ – hun auteursrechten te innen. De geïnde rechten worden – volgens vaste verdeelsleutels – verdeeld tussen de auteurs (tekstschrijvers/componisten) van muziek, dit in ruil voor het publiek gebruik van hun repertoire.

SABAM stuurt onder meer facturen voor:

 • muziek in winkels
 • muziek in horecazaken
 • muziek in ondernemingen waar enkel personeel toegang heeft, vanaf 9 voltijdse arbeidsplaatsen (2 halftijdse worden door SABAM als 1 voltijdse beschouwd)
 • wachtmuziek aan de telefoon
 • muziek op uw website
 • muziek in taxi’s
 • muziek in autobussen

Het maakt daarbij geen verschil of u de muziek via de radio afspeelt, via een eigen CD of via het internet. Enkel voor (klassieke) muziek waarvan de auteur reeds meer dan 70 jaar overleden is, moet u geen SABAM betalen, tenzij het gaat om een nieuwe bewerking.

Opgelet! Het afspelen van muziek via Youtube, Google Play, Napster of streamingdiensten zoals Spotify of Deezer is niet toegelaten voor commercieel gebruik. Dat is uitdrukkelijk voorzien in de algemene voorwaarden van deze diensten.

Hou er ook rekening mee dat ook als u muziek afspeelt op een éénmalig evenement, bijvoorbeeld op een opendeurdag, een braderij of markt, u hiervoor moet betalen. Ook als er via de tv muziek afgespeeld wordt, moet er SABAM betaald worden.

Wat is de billijke vergoeding ?

Naast de vergoeding voor auteursrechten is er een bijkomende vergoeding verschuldigd voor het publiek afspelen van muziek, de zogenaamde billijke vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming aan de uitvoerende artiesten en producenten en komt dus bovenop de vergoeding aan SABAM (vergoeding voor auteurs). Er zijn 2 beheersvennootschappen die door de minister erkend zijn voor het innen van de billijke vergoeding: SIMIM (die de producenten vertegenwoordigt) en Play Right (die de artiesten en uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen).

Ook hier speelt het geen rol of dit via radio, cd… is en ook bij tijdelijke activiteiten is de betaling ervan verplicht. Daarenboven geldt dit ook voor het afspelen van klassieke muziek, aangezien de billijke vergoeding een tegemoetkoming is aan de uitvoerende artiesten en producenten. Enkel bij live-muziek geldt deze vergoeding niet.

Hoeveel moet men betalen voor het afspelen van muziek ?

SABAM

Voor ondernemingen verschilt de basis waarop de rechten worden berekend naargelang de sector. Voor de meeste sectoren heeft SABAM forfaitaire jaartarieven bepaald die variëren in functie van de oppervlakte van de zaak en de gebruikte geluidsapparatuur (enkel audio of audiovisueel). Het te betalen bedrag wordt vastgelegd in een contract dat u als handelaar, horeca-uitbater of dienstverstrekker afsluit met SABAM.

Ook voor horecazaken en dancings en discotheken gelden in principe vaste bedragen, maar bij de bepaling hiervan wordt onder meer ook rekening gehouden met consumptie en desgevallend inkomprijzen, openingsfrequentie… Ook hier geldt dat een contract moet worden afgesloten met het plaatselijk inningskantoor.

Voor tijdelijke of occasionele evenementen (handelsbeurzen, concerten, fuiven,…) gelden bijzondere tarieven.

Een overzicht van de tarieven, vindt u op de website van SABAM.

BILLIJKE VERGOEDING

De bedragen van de billijke vergoeding variëren onder meer naargelang de oppervlakte van de zaak. De bedragen werden vastgelegd in afzonderlijke akkoorden:

 • horeca
 • distributie
 • diensten
 • kappers en schoonheidssalons
 • film- en festivalsector

Voor een overzicht van de tarieven, klik hier.

U kan ook zelf (laten) berekenen hoeveel u moet betalen naargelang uw specifieke situatie. Dat kan door middel van de tariefsimulator die u kan invullen op www.eengemaakteaangifte.be.

Hoe aangifte doen voor het afspelen van muziek ?

Voor SABAM bent u verplicht zelf de aangifte te doen voordat u muziek afspeelt. Voor de billijke vergoeding kan u in principe wachten totdat u een uitnodiging tot aangifte ontvangt. Nu, zodra u met uw zaak start, kan u er van op aan dat u (eenmalig) per post een aangifteformulier in uw bus krijgt voor het betalen van de billijke vergoeding. U heeft er alle belang bij om deze aangifte snel in te vullen en op te sturen, ook al denkt u niet onder de regeling te vallen (omdat u bijvoorbeeld geen muziek speelt in uw zaak, wat u op het formulier kan aanduiden).

Het is ook mogelijk om voor beiden in 1 keer de aangifte in orde te brengen. Dat kan via www.eengemaakteaangifte.be. Vraag gerust ook hulp en uitleg bij uw boekhouder !

Dit artikel werd u aangeboden door Zenito en werd oorsponkelijk gepubliceerd op de Zenito-blog. Als ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds, adviseert Zenito ondernemers en vrije beroepers in alle fases van het zakenleven. Op de website vindt u talrijke tools en kan u ook de Startergids downloaden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.