Nieuw elektronisch effectenregister vermindert administratieve rompslomp voor bestuurders van bedrijven

Nieuw elektronisch effectenregister vermindert administratieve rompslomp voor bestuurders van bedrijven

De Belgische notarissen, accountants en belastingconsulenten lanceerden recent een elektronisch effectenregister dat tot doel heeft een betrouwbaar antwoord te bieden op de vragen wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit...

De Federatie van het Notariaat (Fednot) en het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB) bundelden de krachten voor een gloednieuwe tool: een betrouwbaar elektronisch effectenregister. 

Een effectenregister is een belangrijk fundament voor elke vennootschap. Het vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel effecten hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen enzovoort. Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van elke onderneming: voor het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een kredietverlening enzovoort.

Van logge boeken naar elektronische versie

De aandelenregisters zoals we die tot op vandaag kennen, zijn vaak logge boeken die soms zoek zijn geraakt en vaak onvolledig of incorrect werden bijgehouden. Dit kan tot problemen en zelfs gerechtelijke procedures leiden aangezien de bestuurders van vennootschappen verantwoordelijk zijn voor het volledig en correct zijn van deze gegevens. Daarenboven wordt aan bedrijven en organisaties steeds vaker gevraagd om bepaalde gegevens aan de overheid mee te delen. Hiervoor moeten bedrijven en organisaties kunnen terugvallen op correct bijgehouden registers.

Om deze problemen op te lossen, kunnen ondernemingen een beroep doen op het elektronisch effectenregister dat nu door IAB en FedNot samen werd gelanceerd. Vanaf het financieel plan en de oprichtingsakte kunnen de accountant en de notaris de ondernemer bijstaan bij de opmaak en het bijhouden van een elektronisch effectenregister. Doordat de accountant en de notaris de gegevens elektronisch in het register inschrijven, kunnen deze gegevens niet verloren raken of gemanipuleerd worden. Bovendien zien de accountant en de notaris erop toe dat de ingevoerde data correct zijn.

UBO-verplichtingen

Het nieuwe platform heeft nog meer in petto. Tegen 30 september moeten bedrijven aan de FOD Financiën melden welke aandeelhouders meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben. Dit in het raam van de UBO-verplichtingen, die door Europa worden opgelegd om witwassen tegen te gaan. Welnu, de ondernemer kan ervoor opteren om deze informatie automatisch via het elektronisch effectenregister aan de FOD Financiën door te spelen. Een aanzienlijke vereenvoudiging voor bestuurders van bedrijven. Zij zijn immers aansprakelijk voor de goede naleving van de UBO-verplichtingen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.