Nieuw platform ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap

1819.brussels

Vrouwen vertegenwoordigen een enorm economisch potentieel voor het Brussels Gewest. Aldus blijkt uit een studie over vrouwelijk ondernemerschap dat uitgevoerd werd door 1819.brussels. Hoog tijd dus om dat onbenut potentieel beter te gebruiken...

Ondernemerschap is sowieso een goede zaak voor het dynamisme, de groei en het concurrentievermogen van een streek. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt nog over veel onbenut potentieel en heeft er dan ook alle baat bij om vrouwen te stimuleren en te ondersteunen in hun stappen naar ondernemerschap.

Vrouwen zijn slecht vertegenwoordigd onder de ondernemers

situatie van vrouwen op Brusselse arbeidsmarkt

De studie die 1819 op verzoek van de minister van Economie en Tewerkstelling uitvoerde, toont aan dat vrouwen in Brussel 50,3 % van de beroepsgeschikte bevolking uitmaken. Maar slechts 45,3% van hen werkt en ze vertegenwoordigen slechts 27,6 % van de zelfstandigen en 18,8 % van de werkgevers.

Wat de vrouwen in de leeftijd tussen 15 en 64 jaar betreft, heeft slechts 1 op de 2 vrouwen een baan en heeft maar 5 % van hen het zelfstandigenstatuut. Vrouwelijke werkgevers zijn nog zeldzamer: slechts 0,8 % van de vrouwen in de beroepsgeschikte leeftijd is werkgever.

Remmende factoren voor het vrouwelijke ondernemerschap 

Deze studie brengt ook verschillende moeilijkheden of remmende factoren aan het licht waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd.

Angst voor risico's

Zelfvertrouwen heeft een rechtstreekse impact op de angst om te falen. Bij gelijke competenties hebben mannen en vrouwen een ander gevoel met betrekking tot hun geschiktheid voor het ondernemerschap of hun vrees om te mislukken. In België denkt 28 % van de vrouwen dat ze over de vereiste capaciteiten en kennis beschikken om een onderneming te starten. Van de mannen is daarentegen bijna de helft die mening toegedaan (46 %). Bovendien is de meerderheid van de Belgische vrouwen (53 %) die ondernemingskansen zagen, bang om te mislukken, tegenover een derde van de mannelijke bevolking.

Gebrek aan specifieke opleiding

Onder de Belgische vrouwelijke ondernemers bestaat een reële vraag naar opleidingen op bepaalde gebieden en dan vooral op het financiële, juridische, commerciële en HR-vlak. Ongeveer 75 % van hen wenst meer kennis te vergaren over deze materies.

Toegang tot financiering

Vrouwen kunnen meer problemen ondervinden om toegang te krijgen tot krediet. De reden: het gebrek aan activa waaraan kredietverstrekkers waarde hechten, zoals ervaring, hulpmiddelen, financiën, garanties. De gezinssituatie kan het probleem vergroten in de zin dat het feit dat een vrouw alleenstaand, een gescheiden moeder of werkzoekend is, wordt beschouwd als een element dat de instabiliteit of kwetsbaarheid versterkt.

Het belang van netwerken

Het geheel van sociale en professionele contacten van onderneemsters is van essentieel belang bij het opstarten en ontwikkelen van een project. Maar netwerken kost tijd en vrouwen nemen die tijd vaak niet...

Het ontbreken van rolmodellen

Het traditionele bedrijfsmodel is vandaag de dag nog steeds voornamelijk op mannen geënt. Slechts 19 % van de werkgevers is een vrouw. Slechts 11 % van de leden van RvB van ondernemingen met meer dan 1.000 personen is een vrouw. Vrouwelijke ondernemers worden weinig in de kijker gezet. Dit leidt ertoe dat vrouwen moeite hebben zich een leven als onderneemster voor te stellen.

In het licht van het enorme potentieel aan vrouwelijk talent in het Brusselse Gewest en de moeilijkheden waarmee vrouwen worden geconfronteerd, lag de oprichting van een platform voor steun aan het vrouwelijke ondernemerschap voor de hand!

Het platform 'Women In Business': samenwerken voor nog betere resultaten

Door het webportaal www.womeninbusiness.be te creëren en daarop het bestaande aanbod speciaal voor vrouwen te groeperen, wenst het Brusselse Gewest vrouwen aan te moedigen om hun eigen activiteit op te starten. Ze vinden er gemakkelijker steun en nuttige adviezen… Deze door 1819.brussels beheerde portaalsite geeft een duidelijk overzicht van de acties van elke vereniging voor steun aan vrouwen, van elke incubator en van elk netwerk voor vrouwelijke ondernemers (Jump, Brussels Pioneers, …). De site bevat getuigenissen, studies of video's over het vrouwelijke ondernemerschap en geeft antwoord op de belangrijkste vragen van vrouwen die willen ondernemen in Brussel.

Bovendien biedt dit platform ook activiteiten aan in samenwerking met verenigingen die vrouwelijke ondernemers steunen. 

Wil u nog andere cijfers ontdekken over vrouwelijk ondernemerschap?

U kan de volledig studie over vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofstedelijk Gewest hier downloaden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.