Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1819.brussels

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is definitief goedgekeurd. Het vormt, na de hervorming van het insolventie- en het ondernemingsrecht, het sluitstuk van een omvangrijke en diepgaande modernisering van onze economische reglementering. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn hierbij de sleutelwoorden.

Welke innovaties in het nieuwe Wetboek van vennootschappen ?

Een greep uit de innovaties van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: 

Drastisch minder vennootschapsvormen

Er wordt grondig gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. De huidige vijftien vennootschapsvormen worden afgeslankt tot vier basisvennootschapsvormen: de maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap. Van deze vier vennootschapsvormen heeft enkel de maatschap in principe geen rechtspersoonlijkheid.

Zowel de verenigingen als de vennootschappen vinden onderdak in eenzelfde wetboek.

Hoewel verschillend van opzet en onderliggende filosofie gelden een groot deel van de bepalingen voor vennootschappen ook voor verenigingen. Doordat de verenigingswet uit 1921 in het nieuwe wetboek wordt geïntegreerd, verdwijnen de bestaande analogieën en soms verwarrende verwijzingen.

Het begrip kapitaal verdwijnt bij de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap

Waar de oprichters vroeger een minimumkapitaal van 18.550 euro moesten voorzien in de bvba en de cv, is dit niet meer van toepassing. Het wettelijk minimumkapitaal is geen vereiste meer maar wordt vervangen door een voldoende middelen voorzien voor de activiteiten die de vennootschap wil uitbouwen.

Invoering van de statutaire zetelleer in lijn met Europese rechtspraak

Het vennootschapsrecht van het land waar de statutaire zetel is gevestigd, is van toepassing. Grensoverschrijdend verhuizen wordt eenvoudiger omdat er meer duidelijkheid is onder welk nationaal vennootschapsregime men valt. Dit geldt enkel voor het vennootschapsrecht en geen gevolgen heeft voor onder andere het fiscaal, sociaal, insolventie- en milieurecht.

Invoering van een volwaardig duaal bestuur met een directieraad en een raad van toezicht wordt mogelijk in de nv.

Dit is een facultatief regime met dwingende regels waarbij directiecomités verdwijnen. De bevoegdheden tussen beide organen zijn helder afgebakend en er is geen dubbel lidmaatschap van beide organen mogelijk. 

Vanaf wanneer treden de wijzigingen in voegen?

De inwerkingtreding verloopt gefaseerd. Vanaf 1 mei 2019 moeten nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe regels. Er kunnen ook geen vennootschappen meer opgericht worden met een rechtsvorm die wordt afgeschaft. Op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van toepassing op het ogenblik van een opt-in na de inwerkingtreding van de nieuwe nieuw wet of sowieso vanaf 1 januari 2020.

Uiteraard kent het nieuwe wetboek nog veel meer innovaties. Om ondernemers bij te staan en kort wegwijs te maken in de belangrijkste innovaties hebben de FOD Justitie, Fednot, Graydon Belgium NV en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de handen in elkaar geslagen: deze beknopte publicatie bevat een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen nuttig voor elke ondernemer.

Bron artikel: VBO.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.