Nieuwe aanwervingssubsidies voor Brusselse firma's vanaf mei 2019

Firma's met een vestigingseenheid in specifieke Brusselse steunzones kunnen binnenkort subsidies krijgen wanneer ze werknemers aanwerven die minstens 6 maanden in deze zones gedomicilieerd zijn

1. Voor bepaalde steunzones

Brusselse firma's krijgen binnenkort nieuwe subsidies, wanneer ze Brusselse werknemers in dienst nemen.

Er moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

  • de vestigingseenheid van de firma en de woonplaats van de werknemer zijn gelegen in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS);

  • de werknemer is minstens 6 maanden in de steunzone gedomicilieerd.

De wetgeving geeft een limitatieve opsomming van de betrokken steunzones. Het gaat om bepaalde straten van de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek waar de werkloosheidsgraad hoog is.

2. Voltijds en 2 jaar in dienst houden

De werknemer moet voltijds bij de werkgever werken met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur van minstens 2 jaar.

De werkgever moet de werknemer, minstens 2 jaar in dienst houden.

Wanneer de werknemer niet meer voltijds werkt, moet de werkgever de Dienst 'Brussel Economie en Werkgelegenheid' (BEW) verwittigen. Zij verlagen dan de premie, pro rata, in functie van de nieuwe arbeidsduur van de werknemer.

3. Steun in twee schijven

De subsidie bedraagt 3.000 EUR voor het eerste tewerkstellingsjaar en 6.000 EUR voor het ;tweede jaar.

De werkgever krijgt de subsidie:

  • slechts eenmaal per werknemer;

  • voor maximum 3 aanwervingen per kalenderjaar.

4. Aanvraag

De werkgever dient zijn aanvraag in via een formulier dat beschikbaar zal zijn op de BEW-website. De aanvraag moet gebeuren, binnen de 2 maanden, na ondertekening van de arbeidsovereenkomst.

5. Inwerkingtreding

De nieuwe regeling treedt in werking op 15 mei 2019.

Gevolgen voor de werkgever

Firma's met een vestigingseenheid in deze specifieke Brusselse steunzones kunnen binnenkort subsidies krijgen wanneer ze werknemers aanwerven die minstens 6 maanden in deze zones gedomicilieerd zijn.

Bron: SD Worx

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.