logo 1819

Nieuwe interactieve gids om ondernemers en handelaars door de crisis te loodsen

1819.brussels

Tal van Brusselse hoteleigenaars, handelaars en ondernemers maken een moeilijke economische periode door ten gevolge van de recente gebeurtenissen. Het Brussels Hoodstedelijk Gewest nam verscheidene maatregelen om de ondernemers bij te staan. Zo wordt onder andere 1819, een gratis specifieke informatiedienst voor Brusselse ondernemers, versterkt. Om eerst te helpen waar de nood het hoogst is en informatieaanvragen te versimpelen, werd er een interactief platform geopend op de website van 1819.brussels.

Het gewest heeft een aantal maatregelen ingesteld die zich richten op begeleiding, financiering en samenwerking.  Op federaal niveau zorgen een reeks maatregelen ervoor dat diverse lasten (RSVZ, btw, RSZ, bedrijfsvoorheffing) uitgesteld betaald kunnen worden, en dat men op tijdelijke werkloosheid terug kan vallen (om economische redenen of overmacht).

Al deze maatregelen werden opgenomen in een interactieve gids die beschikbaar is via de website van 1819.brussels. Via de online assistent, kan elke ondernemer er snel zijn weg vinden. Het volstaat dat de ondernemer 3 vragen beantwoordt om vervolgens een opsomming te krijgen van alle steunmaatregelen waarop hij een beroep kan doen. 1. Bent u handelaar, hoteleigenaar, zelfstandige of kmo? 2. Stelt u  personeel tewerk? 3. Naar welk soort oplossing bent u op zoek? Begeleiding, financiering, uitstel van sociale lasten, uitstel van belastingen, alternatieven voor ontslag, subsidies …

"Deze maatregelen werden genomen om de impact van de crisis op ondernemers te verzachten: dankzij sommige maatregelen kunnen ze echt besparen (vrijstelling van belastingen ...), andere laten toe om de betaling van lasten uit te stellen (RSVZ, RSZ, btw, bedrijfsvoorheffing), en nog andere helpen hen het bedrijfskapitaal herop te bouwen", legt Didier Gosuin, Brusselse minister van economie, uit.

"Als ik één advies moet geven aan elke ondernemer, is het dat hij zich het best laat begeleiden om een balans op te maken van zijn situatie en zo de beste uitweg uit de crisis te vinden. Vanaf nu is er daarvoor een begeleidingscel, die bereikbaar is via het COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden) en die particuliere en openbare spelers (impulse.brussels, Atrium en finance.brussels) verenigt", aldus Annelore Isaac, directrice van de afdeling informatie & netwerken, impulse.brussels.

Gratis begeleiding op maat, met één enkele contactpersoon

Dankzij de gecombineerde expertise van overheid en particulieren wordt vanaf mei een structuur opgezet voor  gratis begeleiding  op maat. Elke onderneming die werd opgericht na april 2014 of waarvoor een omzetdaling van 30 % werd geregistreerd tussen oktober 2015 en april 2016 en dezelfde periode een jaar eerder (op basis van de btw-aangiften) kan hier een beroep op doen. Het COm maakt samen met de ondernemer een diagnose over de benodigde expertise, en organiseert een afspraak met een contactpersoon binnen Atrium of impulse.brussels, en desgevallend ook met deskundigen.

Overzicht van de gewestelijke economische maatregelen

  1. begeleidingsstructuur - (COm, impulse.brussels, Atrium en finance.brussels)
  2. crisiskrediet "microfinanciering" - krediet van maximaal € 20.000 voor elk bedrijf gevestigd in Brussel met een omzetdaling van 30 % ten opzichte van oktober 2015 (finance.brussels)
  3. crisiskrediet voor leningen boven € 20.000 - krediet  van maximaal € 250.000 voor elk bedrijf gevestigd in Brussel met een omzetdaling van 30 % ten opzichte van oktober 2015 (finance.brussels, GIMB)
  4. gewestelijke waarborg op thesauriekredieten - voor aflosbare kredieten staat het Brussels Waarborgfonds garant voor een maximum van 65 % van het kredietbedrag, en maximaal 80 % voor starters. Deze maatregel geldt voor elk bedrijf gevestigd in Brussel met een omzetdaling van 30 % ten opzichte van oktober 2015 (Brussels Waarborgfonds)
  5. steun voor algemene investeringen  - vervroegde uitkering van de premieschijven 2016, zonder de "einddatum van de beslissing" af te wachten. Deze maatregel wordt automatisch toegepast voor elke zelfstandige of kmo die in 2014 en 2015 investeringssteun kreeg (Brussel Economie en Werkgelegenheid)

Ontek alle maatregelen via deze online applicatie.

Vragen? Via het telefoonnummer 1819 kan u als ondernemer informatie bekomen over elke maatregel en wordt u doorverwezen naar de aangewezen partner voor hulp of begeleiding.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.