Nieuwe registratieverplichting voor mandaten als syndicus in de KBO

Nieuwe registratieverplichting voor mandaten als syndicus

1819.brussels

Sinds 1 april 2017 moeten professionele of particuliere syndici hun mandaten bekendmaken door inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In Brussel zijn wel 16.000 mede-eigendommen ingeschreven in de KBO. Het is niet verrassend dat het Brussels Gewest het grootste aantal mede-eigendommen telt in verhouding tot de oppervlakte van het grondgebied. 

In principe worden de mede-eigendommen beheerd door een syndicus die aangeduid wordt door de vereniging van mede-eigenaars (VME) van een gebouw. De syndicus kan een particulier zijn (een mede-eigenaar die zich vrijwillig aanbiedt voor deze functie) of iemand die professioneel actief is in de vastgoedsector. Hij is belast met het onderhoud en de verbetering van het gebouw, hij staat in voor de goede werking van de gemeenschappelijke delen, hij beheert de financiën van de mede-eigendom of zorgt voor de nodige verzekeringen.

Sinds 1 april 2017 moeten syndici hun mandaat of mandaten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Syndici met een mandaat dat aanvangt voor die datum, beschikken over een jaar om de formaliteit in orde te brengen.

Voor mandaten die aanvangen na die datum, dient de inschrijving echter voor de begindatum van het mandaat te gebeuren (of binnen 8 dagen na de benoeming als er minder dan 8 dagen zijn tussen de benoeming en de aanvang van het mandaat).

Het doel van de maatregel is om doeltreffender te strijden tegen syndici die hun activiteiten onwettig uitoefenen (zonder erkenning van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars of BIV). De maatregel komt dus ten goede aan plichtmatige beroepssyndici, maar ook aan de mede-eigenaars die zo beter beschermd zijn.

Bovendien vergemakkelijkt deze bekendmaking ook de administratieve stappen van syndici ten aanzien van derden. Zij zullen immers niet meer verplicht zijn om het bewijs te leveren van hun mandaat door het pv van benoeming voor te leggen, aangezien dat te allen tijde geverifieerd zal kunnen worden via een "public search" in het KBO.

Wat moet er concreet gebeuren om mandaten te registreren ?

Het koninklijk besluit heeft de ondernemingsloketten aangeduid om deze formaliteit uit te voeren.

Om een mandaat te registreren, moet de syndicus het pv van de algemene vergadering voor benoeming (of een uittreksel ervan) voorleggen, en € 85,50 betalen (het wettelijk bepaalde tarief voor 2017).

Het ondernemingsloket zal vervolgens het rijksregisternummer (als de syndicus een particulier of natuurlijke persoon is) of het ondernemingsnummer (als de syndicus een rechtspersoon is) registreren in de KBO-gegevens van de betreffende VME.

Bron : erkend ondernemingsloket UCM

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.