Ondernemen in de deeleconomie zonder sociale of fiscale bijdragen te betalen

Ondernemen in de deeleconomie: welk kader is van toepassing ?

1819.brussels

Ondernemen in de deeleconomie, ja maar ... waaruit bestaat die deeleconomie nu precies? Leent de deeleconomie zich voor jouw project? Kan je activiteit beschouwd worden als een klus waarop geen fiscale of sociale bijdragen moeten worden betaald ?

Wat is de deeleconomie?

De deeleconomie is geen uniek concept. Wel integendeel. Ze bestaat uit meerdere luiken!  De deeleconomie is een notie die onophoudelijke evolueert en zich ontwikkelt in een economisch systeem dat zich opnieuw uitvindt. Dankzij de nieuwe technologieën, en in dit bijzonder geval de digitale platformen, heeft dit nieuw economisch model zich kunnen ontwikkelen en versterken. Het is omwille van deze reden dat we in de term “deeleconomie” een reeks verschillende activiteiten en praktijken terugvinden.

De belangrijkste sectoren van deze deeleconomie zijn:

 • de collaboratieve consumptie
 • de collaboratieve productie
 • de collaboratieve financiering
 • en de collaboratieve kennis.

Deze sectoren zijn onderverdeeld in categorieën die op hun beurt (oh verrassing!) ook weer onderverdeeld zijn in subcategorieën. Nog steeds met als doel een duidelijker beeld te krijgen, nemen we de collaboratieve consumptie als voorbeeld.  

Binnen de collaboratieve consumptie telt men momenteel zeven subcategorieën, waaronder voeding, mobiliteit en toerisme. Aangezien deze categorieën zelf onderverdeeld zijn in subsectoren, bekomt men:

 • de voeding met:
  • het principe van de groepsaankopen (GASAP, de vzw Réseau des consommateurs responsables, ...)
  • de verkooppunten en de supermarkten (La Ruche Qui Dit Oui, Bees Coop, ...)
  • of ook de strijd tegen voedselverspilling (FoodWe, Re-fresh, ...)
 • de mobiliteit die subsectoren omvat zoals de verhuur en de dienstverlening (ZenCar, Cambio, Villo, …)

 • het toerisme dat vooral alternatieven inzake huisvesting omvat via welgekende spelers, zoals Couchsurfing, Airbnb,  …

Wel moet men dit meervoudig karakter nuanceren aangezien sommige sectoren minder onderverdeeld zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de collaboratieve financiering waarvoor men vooral als subcategorie de crowdfunding-platformen (kisskissbankbank, Growfunding, KickStarter, …) terugvindt.

Kortom, je hebt het begrepen!  Het concept van de deeleconomie is zeer ruim! 

En waar staat het ondernemerschap in dit alles?

Wanneer jouw project erin bestaat om een onderneming op te richten die gelijkaardig is aan een structuur als een Bees Coop, een Cambio, een Airbnb-platform of een financieringsplatform, moet je zeker en vast starten met een statuut als zelfstandige of als vennootschap (rechtspersoon). Het concept van de deeleconomie betekent op zich niet dat men zelfstandige moet worden!

Als gebruiker kan je daarentegen gebruik maken van sommige diensten zonder het statuut van zelfstandige. Je wordt niet zelfstandig wanneer je een gedeelde fiets verhuurt! Noch wanneer je een toeristisch logies verhuurt aan iemand anders (onder bepaalde voorwaarden).

Maar onder welk stelsel is het dan wel mogelijk om een professionele activiteit in deeleconomie uit te oefenen zonder fiscale of sociale bijdragen te moeten betalen?  Onder het stelsel van bijklussen.

Het stelsel van bijklussen

Opgelet: In april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de Bijkluswet. Sinds 2021 is het wegens die beslissing van het Grondwettelijk Hof niet meer mogelijk om via de wet onbelast bij te klussen voor verenigingen of diensten van burger tot burger te verrichten. Enkel de sportsector bekwam een uitzondering die één jaar geldt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van dit systeem.

Welk kader om deze activiteiten uit te oefenen?  

Verenigingswerk

Deeleconomie

Wie kan een activiteit uitoefenen?

Je moet minstens 18 jaar oud zijn. Je mag niet meer dan 50 uur per maand presteren (berekend als gemiddelde per kwartaal) als verenigingsmedewerker.
Je kan vrijwilligerswerk doen als :

 • werknemer of ambtenaar,
 • zelfstandige in hoofdberoep,
 • gepensioneerde.

iedereen

Voor welke organisaties mag je werken
 • vzw's
 • feitelijke verenigingen 
 • overheidsadministraties
Een platform voor collaboratieve economie, goedgekeurd door de FOD Financiën

Opgelet: neem voor elk type activiteit de tijd om de bijzondere bepalingen te controleren die verbonden zijn aan je sociaal statuut! Je kan bijvoorbeeld niet als vrijwilliger diensten verrichten voor een vereniging indien je reeds door een arbeidsovereenkomst, een statutaire verbintenis of een dienstverleningscontract gebonden bent aan diezelfde vereniging.

Welke activiteiten, welke diensten en hoe?

Het betreft enkel de sportsector. 
En het gaat alleen om het jaar 2021.

Enkel voor diensten die je verleent via een deeleconomieplatform dat erkend is  door de FOD Financiën.

Aangifte van de inkomsten

De onlinedienst die je nodig hebt om de aangifte te doen, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website https://verenigingswerk.be/nl/

Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt, is aan de RSZ een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 10% van de overeengekomen vergoeding. De regeling omvat ook een fiscaal aspect, waaronder
een belasting van 10%.
 

De inkomsten zullen worden belast volgens het regime dat is vastgesteld bij het koninklijk besluit van 24 januari 2017, d.w.z. 20% van het bedrag na toepassing van de beroepskosten van 50%.

Het platform zal de bedrijfsvoorheffing aan de bron inhouden. De inkomsten zullen worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte, dankzij het belastingformulier dat het platform moet opstellen.

Bedrag van de inkomsten

Je ontvangt een minimumvergoeding van 5,10 euro per uur voor je diensten. De inkomsten afkomstig van het verenigingswerk mogen de 532,50 Euro per maand en 6.390,00 Euro bruto per jaar (inclusief reiskosten en andere kosten) niet overschrijden.

Je kan maximaal 6.340 Euro bruto per jaar verdienen met je nevenactiviteiten. Je reiskosten en eventuele overheadkosten zijn in deze bedragen begrepen.

Let op: De bedragen worden opgeteld voor de twee soorten bijklusjobs. U kunt bijgevolg 6.390 euro per jaar verdienen voor al je activiteiten samen: die voor verenigingen en voor deeleconomieplatformen.

Is dit alles wat betreft de voorwaarden?

Neen, we hebben er slechts enkele voorgesteld om je vertrouwd te maken met dit stelsel. We hebben het bijvoorbeeld niet gehad over de elementen die noodzakelijk zijn voor de aangifte van de inkomsten, de noodzaak om al dan niet een verzekering te onderschrijven, de al dan niet toelating om reclame te maken, enz. Er bestaat een website die enkel hierover handelt. Aarzel niet deze te raadplegen: https://www.verenigingswerk.be/nl/

Conclusie

Je hebt het ongetwijfeld begrepen: je kan ervoor kiezen om een activiteit als zelfstandige uit te oefenen of onder het stelsel van bijklussen, maar de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn talrijk. Een streepje advies: wanneer je kiest voor een zelfstandige activiteit in de deeleconomie, raadpleeg dan onze artikels over de stappen en de formaliteiten die moeten worden vervuld om een onderneming op te richten. En wanneer u ervoor kiest om activiteiten uit te oefenen binnen het kader van bijklussen, raadpleeg dan de officiële website.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.