Ontdek de 5 sleutels om een artistiek, creatief of cultureel project op te starten

Ontdek de 5 sleutels om een artistiek, creatief of cultureel project op te starten

1819.brussels

U bent van plan om een artistieke, culturele of creatieve activiteit te lanceren, maar u weet niet hoe of waar te beginnen? U bent kunstenaar, designer, stylist, fotograaf, geluidsingenieur, binnenhuisarchitect, uitgever, ... en u hebt een duwtje nodig om van start te gaan? Dan bent u op het juiste adres! Volg de gids en ontdek de 5 sleutels om uw project tot een goed einde te brengen.

Eerste sleutel: de kracht van begeleiding

Een talent of een creatief of artistiek idee hebben is fantastisch, maar al snel wordt u geconfronteerd met een ondoordringbare wirwar van administratieve, financiële en juridische verplichtingen. U vraagt zich dan af hoe u in hemelsnaam uw ambities kan waarmaken en uw project kan uitvoeren. Gelukkig kan u in Brussel een beroep doen op specifieke en algemene organisaties die u zullen begeleiden in de meanders van het businessplan, de juridische statuten en andere stappen. Naargelang van uw behoeften kan u opteren voor een gepersonaliseerde opvolging door een adviseur of voor de synergie die voortvloeit uit workshops. Hierbij enkele aantrekkelijke opties op dit vlak:

Iles Artist project

U bent kunstenaar of projectdrager in de sector van de visuele kunsten, plastische kunsten, podiumkunsten, literatuur, film of muziek, en u bent ingeschreven bij Actiris, dan kan u gebruik maken van een Start-begeleiding om een duidelijker beeld te krijgen van uw project, of van een workshop om u meteen op de volle ontwikkeling van uw artistiek project te storten. Na afloop van elke optie wordt een actieplan opgesteld en volgt een individuele begeleiding. Meer info (FR)

Iles Creative Business

U bent werkzoekende en u koestert de ambitie om uw eigen bedrijf te starten in de sector van de culturele en creatieve industrieën, dan biedt Iles Creative Business u een individuele begeleiding, opleidingen in creatief ondernemerschap en een voorbereiding op de toetreding tot de activiteitencoöperatie Backstage Brussels.  De eerste stap bestaat erin u in te schrijven voor een infosessie via deze link (FR).

Backstage

U bent een uitkeringsgerechtigde werkzoekende en drager van een project dat aansluit bij de culturele en creatieve industrieën, dan biedt de activiteitencoöperatie Backstage u de kans om uw activiteit voor te bereiden en vervolgens te testen.  In eerste instantie krijgt u tijdens de voorbereidende fase de mogelijkheid om uw project goed te overwegen, te definiëren en te consolideren.  Daarna volgt de testfase en de toetreding tot de coöperatie, die u de kans zal bieden om uw activiteit in alle veiligheid te lanceren. Het programma start bij een persoonlijke balans: uw competenties, ambities, tijdsbeheer, budget, etc. worden bekeken. Vervolgens worden de belangrijkste aspecten van de business geanalyseerd: de tools, het financiële plan, de communicatie, de verkoop. En last but not least, worden de geduchte juridische aspecten verduidelijkt: statuut van kunstenaar, auteursrechten, algemene verkoopvoorwaarden, etc. Meer info op de gratis infosessie (FR: inschrijven via hun website).

MAD brussels

U droomt ervan om een bedrijf te starten in de mode of het design? U hebt uw activiteit gelanceerd en u hebt nood aan coaching? U bent op zoek naar een "incubator" workshop? U wenst internationaal te gaan met uw activiteit? De experts van Mad Brussels, het Brusselse platform voor mode en design, kunnen u gepersonaliseerde tips geven! Geïnteresseerd? Schrijf u in voor de volgende infosessie, telkens op de laatste woensdag van de maand via business@mad.brussels. Naast coaching biedt Mad Brussels aan de Brusselse creatoren ook visibiliteit op zijn website via  contact@mad.brussels, evenementen, projectoproepen, jobs en opleidingen in die 2 sectoren. Breng een bezoek aan hun website of hun Facebookpagina.

Screen.Brussels

De cluster screen.brussels van hub.brussels biedt een individuele en collectieve begeleiding aan in de ontwikkeling van ondernemingen die actief zijn in de audiovisuele sector, eventing en networking voor alle kleine en grote ondernemingen van de cluster. En nog gratis ook! Een mooie kans om te netwerken!

AD LIB.

Voor de kunstenaars in de uitvoerende kunsten biedt AD LIB. asbl een begeleiding op maat in functie van hun artistieke trajecten en hun middelen, om hun project tot een goed einde te brengen.  AD LIB. wil een selectie van kunstenaars in de uitvoerende kunsten en opkomende of gevestigde Belgische bedrijven begeleiden met de bedoeling hun ontwikkeling te stimuleren en de nationale en internationale verspreiding van hun creaties te verzekeren.

Mission pour l'Emploi des Artistes

De Mission pour l'Emploi des Artistes (FR) ontwikkelt vier grote werkassen: opleiding, advies, begeleiding van artistieke en culturele projecten en organisatie en productie van evenementen in dat domein. De vereniging biedt een groot aantal diensten en tools, zoals algemene informatie over tewerkstelling in de socioculturele sector, collectieve intelligentie-technieken, opleidingen en advies over de oprichting en het leiden van een vzw.

Algemene begeleiding

Via verschillende structuren wordt een algemene begeleiding aangeboden bij de lancering van uw project (businessmodel, businessplan, financieel plan,…). Sommige diensten zijn gratis: de 5 Lokale Economieloketten, Iles, Microstart of Credal, enkel voor dames. Andere diensten werken op basis van een lidmaatschap of factureren bepaalde prestaties zoals BECI, UNIZO, ICHEC PME of Solvay Entrepreneur.

Tweede sleutel: de onuitputtelijke bronnen van informatie en ondersteuning

Uw project staat op de rails maar u bent nog op zoek naar ondubbelzinnige en heldere informatie over enkele vage aspecten van uw activiteit: het sociaal statuut van de kunstenaar, de BTW, de internationalisering van de kunstwerken, nieuwe trends… Waar kan u die kostbare kennis dan vinden? Hierbij enkele heel nuttige informatiebronnen:

Iles Artist project

Naast begeleiding wil Iles (FR) de kunstenaars informeren via een van zijn maandelijkse infosessies (on line inschrijven), de praktische fiches van de legal@iles.be. Artist project organiseert tevens opleidingen rond een technisch aspect van de artistieke sector, zoals het budget voor de productie van een spektakel of de oprichting van een vzw.

Cultuurloket (ex-Kunstenloket)

Het Cultuurloket biedt een schat aan informatie over de administratieve en juridische aspecten van artistieke activiteiten. Op hun site vindt u talloze documenten, brochures, tabellen en standaardcontracten. U kan hen ook rechtstreeks contacteren en u hebt zelfs recht op 1 uur met een consultant aan wie u al uw vragen kan stellen. Hier moet u zijn!

Conseil de la musique (FR)

Het Conseil de la Musique is een vzw die de muzikale sector in de Federatie Brussel-Wallonië wil informeren, adviseren en promoten via publicaties, events zoals het "Feest van de muziek" of wedstrijden. Meer info op hun website.

Media Arte

De website van Media Arte biedt massa's informatie over de audiovisuele en digitale industrie, met alle nieuwtjes van de sector, trends en opleidingen. Nieuwsgierig? Ga dan snel een kijkje nemen.

Commissie Kunstenaars

Binnen de FOD Sociale Zekerheid, heeft de Commissie Kunstenaars tot doel de artiesten te informeren over hun rechten en plichten. Deze commissie reikt tevens de artiestenkaart en artiestenvisum uit. Wil u contact opnemen, surf dan naar haar site

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

SACD is een niet-commerciële burgerlijke collectieve vennootschap zonder winstoogmerk die de auteursrechten of royalty’s beheert voor auteurs binnen de categorieën televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie. De auteurs die lid zijn, kunnen genieten van verscheidene diensten, juridische advies, ondersteuningsbeurzen, promotieacties, begeleiding enz... Alle info op hun website.

 

Derde sleutel: de "eerst testen dan overleggen" methode

Na de voorbereidende fase is het ogenblik aangebroken om de sprong te wagen in dat troebele water. Goed nieuws: er bestaan formules om uw activiteit van bij de start te testen. Naast de algemene opties zoals JobYourself of het voordeel van Springplank naar Zelfstandige, zijn sommige heel erg gericht op de artistieke wereld:

Backstage

Bent u uitkeringsgerechtigd werkzoekende en drager van een creatief project, dan biedt de activiteitencoöperatie Backstage u de kans om uw project gedurende maximum 18 maanden te testen zonder dat u uw werkloosheidsuitkering verliest. Dat hybridestatuut tussen de wereld van de werkloosheid en het universum van de zelfstandige is een uitstekende gelegenheid om uw businessmodel te valideren, om een klantenbasis te bestendigen en om een kapitaal samen te stellen dankzij uw maandelijkse inkomsten. Backstage houdt 10% van de inkomsten in voor de kosten van de coöperatie. Aarzel niet om u in te schrijven voor een van hun infosessies en de details van hun werkwijze te ontdekken.

SMart

Talloze projectdragers die in verschillende sectoren actief zijn, kloppen aan bij SMart om hun activiteit uit te oefenen. Als deelgenoot van SMart hebt u toegang tot een uitgebreid panel van diensten waaronder de facturatietool. In dat geval is SMart uw werkgever, die aan de klanten factureert en u vervolgens een salaris uitkeert. U betaalt uiteraard belastingen en sociale bijdragen op de bedragen die u verdient, maar als u niets verdient, betaalt u ook niets. Als werkzoekende dient u enkel de vakken op de controlekaart aan te kruisen van de dagen waarop u werkt, en ontvangt u een uitkering voor de andere dagen. Perfect voor een startende activiteit en wanneer u volledig autonoom wenst te werken in een veilig kader.

In dezelfde categorie vallen Tentoo, Merveille (interim-FR) en Amplo (HT partner) die allemaal oplossingen voorstellen om als freelancer te werken zonder daarom het statuut van zelfstandige aan te nemen.

Vierde sleutel: hoe meer zielen, hoe meer... werk!

Een onderschatte challenge voor de kunstenaar of creatieveling is… eenzaamheid! Het is goed om lief en leed te kunnen delen, en om aanmoedigende woorden van geestesgenoten te ontvangen. Waarom dan niet opteren voor een leuke werkomgeving? En als kers op de taart bieden sommige werkruimten ook effectieve ondersteuning aan bij de ontwikkeling van uw project. Op de website van 1819, rubriek "Wie kan mij helpen" vindt u een ruim aanbod van coworkingruimten, zakencentra en bedrijfscentra. Hierbij een kleine selectie voor jullie, kunstenaars:

OFFICE2START, de werkruimte van ART2WORK

Wie tussen 18 en 30 jaar oud (of net iets meer ;-)) is en droomt van een dynamische, inspirerende omgeving met een mooi uitzicht op Brussel, en die gericht is op het delen van ervaring en expertise, zal zich zeker aangesproken voelen door OFFICE2START. Haast u want er zijn slechts 30 beschikbare plaatsen voor een periode van maximum 3 jaar. Koffie/thee naar believen,  wifi, vergaderruimten, fotokopies en massa's good vibes voor 100€/maand en een grote dosis enthousiasme! Meer info

Créatis

Créatis is niet enkel een coworkingruimte, maar ook een toegewijde incubator voor de culturele en creatieve industrieën. Deze vereniging wil de ontwikkeling van bedrijven in de culturele sector begeleiden en versnellen: media, audiovisuele kunsten, muziek, webcultuur, plastische kunsten, kunstberoepen, patrimonium, podiumkunsten… met een voorkeur voor bedrijven die een innovatieve activiteit ontwikkelen in de digitale sector, en die op projecten werken voor de Europese en internationale markt. Elk jaar worden twintig bedrijven uit de culturele of creatieve sector verwelkomd met de bedoeling hen te doen groeien. Ze worden opgenomen in een eerlijk ecosysteem en kunnen een beroep doen op een gepersonaliseerde begeleiding door experts. ING is ondersteunend partner en de bedrijven worden ondergebracht in het Ing Art Center Koningsplein. Meer info

Créative District

Creative District is de hub van de creatieve, culturele  industrieën en media van Brussel en biedt een ruim gamma van diensten zoals coworking, verhuring van vergaderzalen, opleidingen, professionele en culturele events, begeleiding in incubatie, e-mediadiensten (verhuring van montagebanken en studio's, audiovisuele creaties). Creative District en zijn netwerk beschikken over een waaier van individuele of sleutel-op-de-deur oplossingen om u te helpen bij het ontwikkelen van uw activiteit en om u de verwachte visibiliteit te bieden. Kortom, kijk gerust eens rond, u zal er vast uw gading vinden! Meer info

En dan nog dit: ook deze ruimten kunnen nuttig zijn voor creatieve beroepen: Monday, Flyflyfly, Studio53 en Studio CityGate

Vijfde sleutel: de zoektocht naar financiering

U droomt ervan om uw eigen galerij te openen, om op tournee te gaan of om uw modedéfilés te organiseren maar u hebt daarvoor geen budget? U kan daarvoor natuurlijk terecht bij de algemene financieringsbronnen zoals de banken, crowdfunding, investeerders en zelfs sponsors. Sommige financiële instellingen zijn gespecialiseerd in de culturele en creatieve sectoren. Enkele voorbeelden:

  • Finance.Brussels audio-visueel
    Screen.brussels business, ondergebracht in het filiaal Brustart, is een nieuwe financieringslijn die zich uitsluitend richt tot de Brusselse audiovisuele bedrijven (oprichting, productie en distributie). Meer info
  • Het ST’ART fonds financiert de oprichting en de groei van creatieve en culturele bedrijven in Wallonië en Brussel, en zorgt voor een gemakkelijkere toegang tot de privéfinanciering. Meer info (FR)

  • De Triodosbank is één van 's werelds grootste duurzame banken. Ze kent uitsluitend kredieten toe aan organisaties en bedrijven die in België gevestigd zijn, en actief zijn in een sociaal, cultureel of ecologisch duurzame sector. Meer info

  • Promethea wil het bedrijfsmecenaat in de sectoren van Cultuur en Patrimonium ontwikkelen en opwaarderen. Meer info

Een woordje om af te sluiten… of om eraan te beginnen!

Want hier start het allemaal! U beschikt nu over de tools om uw dromen waar te maken en uw vleugels uit te slaan! En dan nog deze 3 tips van experts om in schoonheid te eindigen:

  1. Neem uw tijd om een globale visie van uw project op middellange termijn te definiëren, en stel vervolgens een actieplan op om uw doelstellingen te realiseren. Hoe vager dat is, hoe groter het risico dat u zal verdwalen.

  2. Check het unieke karakter van uw artistiek project. Welke elementen onderscheiden uw project van alle andere?

  3. Richt u tot de professionele netwerken die kunnen helpen bij de ontwikkeling of promotie van uw project. Welke "grote" families, plaatsen, gesprekspartners kunnen u een duwtje in de rug geven?

Veilige reis!

Bron: interview Mathieu Seron (Backstage), France Morin (Artist Project), Corentin Delascaille (Actiris)

Blijf up-to-date

Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox