Organisatie van evenementen : nieuwe regels voor beperking van geluidsoverlast

Organisatie van evenementen : nieuwe regels voor beperking van geluidsoverlast

1819.brussels

Organiseert u concerten, exploiteert u een zaal of baat u een horecazaak uit? Dan moet u binnen uw professionele activiteit rekening houden met de geluidsoverlast die kan ontstaan door verspreiding van elektronisch versterkte muziek. De Brusselse Regering heeft begin 2017 nieuwe regels aangenomen die in werking treden vanaf februari 2018.   

Nieuwe regels

Vanaf 2018 zijn de volgende regels van toepassing:

Algemene regel: het maximumniveau voor versterkt geluid is 85 dB.

Er worden echter twee uitzonderingen voorzien:

 • Het volume mag tot maximaal 95 dB(A) gaan als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  • De exploitant dient het publiek te informeren over de risico's die gepaard gaan met verspreiding van de geluidsvolumes;
  • Het geluidsvolume moet in realtime worden weergegeven.
 • Het volume mag tot maximaal 100 dB(A) gaan - het toegestane maximum van de WGO - als naast de voorwaarden in het vorige punt ook aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  • Terbeschikkingstelling van gehoorbescherming voor het publiek (oordopjes) en een auditieve rustzone (max. 85 dB);
  • Aanduiding van een referentieverantwoordelijke voor de naleving van deze voorwaarden.

Voor niveaus tot 95 of 100 dB(A) moet de exploitant ook aangepaste middelen voorzien om de geluidsdruk, meer bepaald de lage frequenties, nauwkeurig te meten. Het is verplicht om de verspreide geluidsniveaus bij te houden.

Heeft de exploitant een vergunning nodig?

Exploitanten van feest- of theaterzalen moeten nu al over een milieuvergunning van klasse 2 beschikken voor de exploitatie van hun activiteit.

Vanaf februari 2018 zal de regelgeving ook gelden voor andere types van ondernemingen, want die voorziet immers dat exploitanten voor elektronisch versterkt geluid dat verspreid wordt na middernacht moeten beschikken over een milieuvergunning van klasse 3, en aangifte moeten doen bij de gemeentelijke dienst.

Hulpmiddelen om u in regel te stellen tegen 2018

Teneinde de betreffende exploitanten te helpen om zich in regel te stellen, zal Leefmilieu Brussel in de loop van 2017 en in 2018 de volgende hulpmiddelen ontwikkelen:

 • een vergelijkingssysteem voor inkoop om materiaal aan te schaffen voor de beste prijs;
 • infosessies, gedetailleerde onlinegidsen, infofolders op het terrein;
 • een opleiding voor de referentiepersoon (de interne verantwoordelijke voor naleving van de geluidsnormen);

Daarnaast wordt ook financiële steun voorzien om extra elementen weer te geven voor ondernemingen die bereid zijn om de geluidsniveaus in realtime te tonen (zoals weergave van playlists, nuttige info over de onderneming …).

U kunt de complete tekst van het besluit raadplegen.

Voor meer informatie of voor hulp inzake milieuvergunningen kunt u contact opnemen met de dienst Stedenbouw-Milieu van impulse.brussels. Deze dienst biedt gratis begeleiding bij de stappen die u moet ondernemen: 02/422 51 29 of permit@impulse.brussels.

Bron : Leefmilieu Brussel

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.