alcohol schenken

Over welke vergunningen moeten handelszaken, horeca en events beschikken om alcoholische dranken te verkopen of gratis te serveren?

1819.brussels

Heeft u een handelszaak? Bent u actief in de horeca? Organiseert uw onderneming evenementen? Wil u alcoholische dranken verkopen aan uw klanten? Viert u de opening van uw zaak en wil u gratis alcohol schenken?  1819 schept duidelijkheid in de nodige vergunningen en administratieve stappen.

De volgende elementen zijn alvast belangrijk om te onthouden:

 1. Algemeen genomen spelen de gemeenten een hoofdrol voor drankvergunningen, bovendien hanteert niet elke gemeente dezelfde regels;

 2. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van alcoholische dranken: enerzijds wijnen en bieren en anderzijds sterke drank of ethylalcohol (dranken met een alcoholpercentage van meer dan 20°).

1. Horeca

Horeca-uitbaters die hun klanten de mogelijkheid bieden om ter plaatse alcoholische dranken te nuttigen, moeten vooraf een aanvraag voor een drankvergunning indienen bij de gemeente waar de zaak gelegen is.

Aangezien er twee categorieën alcoholische dranken bestaan, zijn er ook twee afzonderlijke vergunningen nodig. Die vergunningen vullen elkaar echter vaak aan. Indien u alleen bieren en wijnen wil verkopen, moet u een vergunning voor "gegiste dranken" aanvragen. Als u ook sterke drank wil verkopen, moet u een "vergunning voor het schenken van sterke drank" aanvragen. Naargelang de gemeente kunnen die benamingen onder één enkele noemer worden gegroepeerd, namelijk een "vergunning" ongeacht of u slechts een of beide categorieën van alcoholische dranken wil verkopen.

Om een vergunning voor gegiste of sterke drank te verkrijgen, moet u voldoen aan drie voorwaarden:

 1. U moet een geldige milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning voorleggen (dat betekent onder meer dat de bestemming van de zaal voor uw activiteit correct moet zijn).

 2. U moet een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen. Als het om een vennootschap gaat, wordt dat attest gevraagd voor zowel de uitbater als de actieve vennoten. In principe moeten ook de werknemers een moraliteitsattest voorleggen bij de gemeente.

 3. U moet een administratief of "horecadossier" samenstellen. Dat dossier omvat doorgaans het volgende:

 • bewijs van inschrijving in de KBO en het ondernemingsnummer;
 • een kopie van de identiteitskaart;
 • het aantal vestigingen;
 • een kopie van de statuten (voor vennootschappen);
 • de nodige vergunningen van het FAVV;
 • een contract voor afvalophaling;
 • het bewijs van een brandverzekering;
 • het advies van de brandweer;
 • het keuringsattest van de elektrische installatie in het gebouw;
 • een verslag over de hygiëne van de zaak, opgesteld door de gemeente na een bezoek ter plaatse (niet hetzelfde als van het FAVV);
 • en - indien van toepassing - een kopie van de handelshuurovereenkomst.

De vergunning voor gegiste of sterke dranken is op naam. De dossierkosten worden eenmalig betaald. 

2. Handelaars

Als handelaar moet u een vergunning voor verkoop van alcoholische dranken indienen bij de dienst Douane en Accijnzen. Zo kunt u tegelijk een vergunning aanvragen voor de verkoop van zowel bieren en wijnen als van sterke drank.

Als de hoofdvergunning op federaal niveau wordt verleend, betekent dat echter niet dat uw gemeente geen rol meer speelt ! Zelfs wanneer u als handelaar uw klanten geen mogelijkheid biedt om ter plaatse alcoholische dranken te verbruiken, kan de gemeente u hoe dan ook om een bewijs van goed gedrag en zeden vragen en eventueel ook om een speciale vergunning voor "verkoop van sterke drank". We raden dus aan om zeker bij uw gemeente na te vragen aan welke voorwaarden u moet voldoen en geen stappen over te slaan! 

3. Events

Hoe zit het met evenementen in een feestzaal of een zaak waarbij de organisator de mogelijkheid biedt om alcoholische dranken ter plaatse te verbruiken? U heeft altijd vergunningen nodig. Er wordt echter een onderscheid gemaakt tussen verplichtingen voor het lokaal en de eigenaar, en verplichtingen voor de organisator van het evenement (zelfstandige of vennootschap).

De procedure is doorgaans als volgt (behoudens verschillen tussen gemeenten): om een zaal te verhuren aan de organisator van het evenement, moet de eigenaar een geldig administratief of horecadossier kunnen voorleggen, dus met een conform stedenbouwkundig attest, vergunningen van het FAVV, een brandverzekering, het advies van de brandweer, enz.

De organisator moet een vergunning voor "gegiste" en/of "sterke drank" aanvragen naargelang het type alcoholische dranken die hij wil schenken. Om die vergunning te verkrijgen, zal hij een bewijs van goed gedrag en zeden en een kopie van zijn identiteitskaart moeten voorleggen bij de betreffende gemeente. Dat geldt ook voor alle personen die op de locatie zullen werken tijdens het evenement.

4. Gratis degustatie

Wat als een zelfstandige een kortstondig of gelegenheidsevenement organiseert (zoals de opening van een kledingzaak voor kinderen, een kunstgalerij, een cultureel evenement, enz.) en daarbij gratis degustatie van alcoholische dranken aanbiedt?

Het antwoord verschilt aanzienlijk van gemeente tot gemeente: in bepaalde gemeenten zal u een bewijs van goed gedrag en zeden moeten voorleggen (voor uzelf en iedereen die drank serveert) en een vergunning moeten aanvragen, in andere hoeft dat niet.

Samenvatting

Als u een horecazaak uitbaat of evenementen organiseert, kunt u voornamelijk terecht bij uw gemeente. Als u een handelaar bent, moet u uw aanvraag indienen bij de dienst Douane en Accijnzen.

1819 adviseert u hoe dan ook om de rol, de procedures en de termijnen van uw gemeente niet uit het oog te verliezen. Er zijn namelijk aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten onderling! In uw gemeente kunt u meestal terecht bij de dienst voor de middenstand. Bepaalde gemeenten beschikken zelfs over een specifieke horecadienst.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.