Pandémie Coronavirus (Covid-19) : Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prend des mesures économiques et sociales sans précédent

Pandemie Coronavirus: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering neemt ongeziene economische en sociale maatregelen

1819.brussels

De zware crisis die België vandaag door de pandemie van het coronavirus meemaakt en de noodzakelijke maatregelen die genomen werden na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, hebben grote gevolgen voor het leven van de burgers, maar ook voor de ondernemingen en hun werknemers.

Opgelet: de onderstaande info dateert van april. De meest recente en volledige informatie over alle maatregelen van het Gewest vindt u in onze FAQ, rubriek 2, vraag 'steunmaatregelen voor ondernemers".

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag, 19 maart,  beslist om ongeziene economische en sociale maatregelen te nemen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Zij maakt daarvoor een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij:

 • Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten
  • De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zijn beschikbaar in onze FAQ-rubriek (zie FAQ 2 - De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen - Vraag "Welke maatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen".
   U dient uw aanvraag online in te dienen – ten laatste tegen 1 juni - in te dienen op de site premiecovid.brussels
    
 • Het Brussels Gewest schort de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 op. 
  De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in eerste lezing, op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, een ontwerpdecreet goedgekeurd van bijzondere bevoegdheden inzake de belasting op toeristische logies als gevolg van de gezondheidscrisis van COVID 19.
  Het ontwerpdecreet bepaalt dat de belasting op de toeristische accommodatie (de stadsbelasting) niet verschuldigd is voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020. De verplichtingen van de belastingplichtigen en de administratie met betrekking tot deze belasting worden voor deze periode gedesactiveerd.
  Met deze maatregel wil de regering de exploitanten van toeristische accommodaties, die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis, ondersteunen.
   
 • Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;
  Opmerking: de garantie van Brussel zal een aanvulling vormen op de federale staatsgarantie, zodra de details van deze laatste zijn vastgesteld (werkzaamheden die nog aan de gang zijn).
   
 • Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
  • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
  • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.
  • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;

Wenst u verwittigd te worden wanneer het aanvraagformulier beschikbaar zal zijn? Laat dan uw e-mail adres hier achter.

 

 • Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector;
   
 • Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.

 • een verlenging met twee maanden van de termijnen voor de betaling van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020.

 • Voor de taxisector : Net zoals de toeristische sector, lijden ook de taxidiensten onder de impact van de coronacrisis. Daarom heeft de Brusselse Regering beslist tot de vrijstelling van de belasting op taxidiensten of voertuigen met chauffeur. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2020. De voorwaarden en termijn waarbinnen u uw aanvraag voor de vrijstelling moet indienen, worden aangegeven op de webpagina van Brussel Fiscaliteit.
   
 • Voor de sociale economie en voor de dienstencheques: de Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen.  

  Update 14 april: Er zijn drie maatregelen gepland (het advies van de Raad van State wordt afgewacht) ter ondersteuning van huishoudhulpen en dienstenchequebedrijven: 

  • Steun aan de huishoudhulpen: de huishoudhulpen van de dienstenchequebedrijven die hun zetel in het Brussels Gewest hebben en die op het grondgebied van het Gewest werken, zullen naast hun tijdelijke werkloosheidsuitkering een bijkomende vergoeding van 2,5 euro bruto per uur tijdelijke werkloosheid kunnen ontvangen.  
  • Een forfaitair bedrag per dienstenchequebedrijf: een forfaitair bedrag van 4.000 euro wordt toegekend aan dienstenchequebedrijven die hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.  
  • Verhoogde regionale interventie: om bedrijven in staat te stellen huishoudhulpen en gebruikers voldoende bescherming te bieden, zullen bedrijven voor de duur van de crisis profiteren van een verhoogde interventie van 2 euro, d.w.z. 16,60 euro in plaats van 14,60 euro per dienstencheque.
    
 • Voor de buitenlandse handel: hub.brussels krijgt de opdracht om de gevolgen van het Covid19-virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op te volgen. Er wordt nauw samengewerkt met de private actoren. Naar aanleiding van de afgelasting van buitenlandse missies (grote beurzen, missies in risicogebieden) neemt hub.brussels individueel contact op met de bedrijven om hen duidelijke uitleg te verschaffen over de technische details (informatie over de afgelasting, uitleg over de manier waarop hun kosten terugbetaald kunnen worden, enz.). Afhankelijk van de evolutie van de toestand zal hub.brussels alternatieve voorstellen voor de afgelaste missies formuleren.
   
 • Voor het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen: om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen en Sociale Cohesie :
  • Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
   • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
   • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

  • Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
   • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
   • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.
     
 • Opschorting van de LEZ-boetes 
  Ten slotte heeft de Brusselse Regering beslist de datum te wijzigen waarop de verzending van de boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) en de verzending van de boetes tijdelijk op te schorten voor de sinds 2018 betrokken voertuigen.  
  De inwerkingtreding van de boetes wordt uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de maatregelen die de federale overheid neemt ter bestrijding van de Covid-19 pandemie. 

  Brussel beschikt sinds 1 januari 2018 over een lage emissiezone die het gebruik van de meest vervuilende voertuigen beperkt om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bevolking te verbeteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

  Gezien de crisis die wij momenteel doormaken, moeten alle getroffen burgers de kans krijgen om naar het ziekenhuis te gaan en dienen alle andere verplaatsingen mogelijk gemaakt te worden die essentieel zijn als gevolg van deze pandemie.

Voor alle vragen over deze economische maatregelen en steun aan de Brusselse bedrijven kan men terecht op het nummer 1819 of op de website www.1819.brussels

Bron: Persbericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.