phoenix born from ashes

Update | Phoenix.brussels: een nieuwe Covid tewerkstellingsmaatregel voor 2021

De coronacrisis heeft in 2020 heel wat impact gehad op de economie met gevolgen voor tal van sectoren en de arbeidsmarkt. Daarom heeft de Brusselse regering een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in het leven geroepen : phoenix.brussels. Deze premie moet werkgevers helpen om nieuwe medewerkers aan te werven. Werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, zullen daarvoor financiële steun krijgen.

 

Hoeveel bedraagt de Phoenix.brussels premie ?

Afhankelijk van de situatie van uw kandidaat kunt u profiteren van een premie van maximaal 800€ of 500€ per maand voor een periode van maximaal 6 maanden.

/!\  Verlenging termijnen

 • U kunt voortaan van deze maatregel genieten indien u ten laatste op 31 maart 2022 (in plaats van 31 december 2021) een werkzoekende aanwerft met het vereiste profiel. De effectieve indiensttreding moet ten laatste op 1 april 2022 plaatsvinden.
 • Drie vormen van steunmaatregelen zijn voorzien. Voor de twee eerste categorieën is de inschrijving bij Actiris voortaan mogelijk tot 31 december 2021 in plaats van 30 juni 2021.

Voorwaarden

Voor jou

 • Alle werkgevers, zowel in de privé als openbare instellingen die contractuelen aanwerven, genieten van de voordelen van phoenix.brussels. 
 • De medewerker krijgt een contract van onbepaalde duur of wordt aangeworven voor minstens 6 maanden (en voor minstens een halftijdse functie)
 • Voor de premie phoenix.brussels Artiest, moet de aanwerving gebeuren onder code 046 van de RVA en dit voor de duur van minstens 1 maand en voor een halftijdse functie (minstens).
 • Het contract moet ondertekend worden ten laatste voor 31/03/2022 en de effectieve aanwerving moet gebeuren voor 01/04/2022.

Voor de kandidaat

 • De kandidaat moet in het bezit zijn van een attest phoenix.brussels 500, 800 of Artiest.

Hoe kunt u van de phoenix.brussels premie genieten ?

U ontvangt de phoenix.brussels premie wanneer u een Brusselse werkzoekende aanwerft die beantwoordt aan één van de drie onderstaande profielen.

Welke medewerkers ?

Om te kunnen genieten van een premie phoenix.brussels gedurende (maximum) 6 maanden, moet de kandidaat een attest (phoenix.brussels) gekregen hebben van Actiris en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Met een attest phoenix.brussels 800 krijg je een premie van maximum €800/maand (premie phoenix.brussels 800), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • ingeschreven zijn als onbezette werkzoekende bij Actiris tussen 1 april 2020 en 31 december 2021;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben;
  • hoogstens een hoger secundair diploma hebben;

 • Met een attest phoenix.brussels 500 krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:

  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • ingeschreven zijn als onbezette werkzoekende bij Actiris tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021;
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • 30 jaar of jonger zijn;
  • een diploma of getuigschrift hebben hoger dan een hoger secundair diploma

 • Met een attest phoenix.brussels Artiest krijg je een premie van maximum €500/maand (premie phoenix.brussels 500), voor een contract van minimum een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 1 maand. Om te kunnen genieten van de premie moet de kandidaat:

  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • ingeschreven zijn als onbezette werkzoekende bij Actiris;
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben;
  • minstens één prestatie als artiest, onder de RVA-code 046, hebben uitgevoerd gedurende de 8 trimesters voorafgaand aan de het trimester van de aanwerving.

Praktisch

Om van een van deze vier premies te genieten, moet je het aanvraagformulier van de premie phoenix.brussels ten laatste 2 maanden na de aanvang van het contract bezorgen:

 • ofwel via het online formulier hieronder;
 • ofwel door dit document te downloaden, in te vullen en door te sturen naar phoenix.brussels@actiris.be.

Ter herinnering: het contract kan ondertekend worden tot 31/03/2021 en de effectieve aanwerving moet plaatsvinden ten laatste op 01/04/2022.

Meer info

Bron: Actiris

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.