Projectoproep: Digitalisering & Economische Transitie

Projectoproep: Digitalisering & Economische Transitie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start een nieuwe projectoproep om enerzijds de zko's en kmo’s bij hun digitalisering te ondersteunen, en anderzijds om de digitale transitie van de Brusselse economie te verzekeren door de ontwikkeling van digitale projecten te ondersteunen die een positieve sociale en milieu-impact hebben.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van wie de activiteiten bijdragen aan de digitale transitie van de Brusselse economie. 

Voor welke projecten?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide krachtlijnen kaderen:

 • Krachtlijn 1: De digitalisering van zeer kleine ondernemingen (zko's) en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)
 • Krachtlijn 2: De ontwikkeling van digitale projecten met een positieve sociale en milieu-impact

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de economische transitie. Ongeacht de krachtlijn waarbinnen de projecten kaderen, moeten de projecten beantwoorden aan minstens een van de volgende prioriteiten:

 • Diversiteit in het digitale ondernemerschap
 • Democratische digitalisering
 • Ethische digitalisering 
 • Digitale soberheid

Wat kun je ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor je project, gedurende 1 jaar
 • Het welslagen van jouw project wordt in de kijker geplaatst

Selectiecriteria

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. Afstemming op de doelstellingen van de projectoproep
 2. Vernieuwend karakter van het project
 3. Technisch-economische haalbaarheid
 4. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 20/05/2021. 

Deadline voor het indienen van je kandidatuur : uiterlijk op 30/06/2021.

Op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid vind je meer uitleg en de nodige stappen die je moet ondernemen om het dossier in te dienen.

Contact e-mail : projeteconomie@sprb.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.