Projectoproep: stadslandbouw

Projectoproep: stadslandbouw

Om de veerkracht van onze voedingssystemen te verbeteren, beoogt de Good Food-strategie een verhoging van de lokale productie van niet-bewerkte groenten en fruit, alsook van granen, dierlijke en plantaardige eiwitten of melkproducten. De strategie is er niet alleen op gericht het aanbod van lokale/biologische/seizoensproducten,… te vergroten, maar ook om de toegankelijkheid van dit aanbod te garanderen in overeenstemming met de specifieke lokale behoeften, en dat voor alle doelgroepen, ook de meest kwetsbare.

Vanuit die doelstelling stimuleert en ondersteunt het gewest de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten in velerlei vormen waaronder eveneens de professionele vollegrond- en niet-grondgebonden teelt die het voorwerp uitmaakt van deze projectoproep.

De ambitie is om de lokale voedselproductie te bevorderen en tegelijkertijd de rol van de stadslandbouw in het evenwicht van de natuurlijke en stedelijke ecosystemen en de diensten aan de burgers te versterken door :

 • een landbouw die verankerd is in zijn grondgebied en die de ambitie heeft de bevolkingen lokaal te voeden (lokale landbouw, korte ketens) ;
 • een landbouw met respect voor het milieu, het leven en de gezondheid; voor professionele vollegrondlandbouw wil het Gewest de ontwikkeling van een agro-ecologische productie ondersteunen ;
 • een lonende landbouw, waardoor hoogwaardige banen worden gecreëerd ;
 • inclusieve landbouwprojecten, die onder meer de sociale cohesie bevorderen ;
 • geïntegreerde landbouw vanuit het oogpunt van landschappelijke en ruimtelijke ordening.

De projecten waarnaar we op zoek zijn voor 2021 kunnen ook verschillende functies van stadslandbouw vervullen: educatief, gezondheid, sociaal, enz.

Niettemin moet de productieve en economische dimensie van het project de hoofdactiviteit blijven.

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot:

 • landbouwers
  • gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd
  • en/of van wie het betrokken perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is ; 
 • ondernemingen / coöperatieven / verenigingen
  • met activiteiten / een project in de professionele landbouw;
  • waarvan de projecten op gewestelijk grondgebied of in de Brusselse rand plaatsvinden, maar die aanzienlijke voordelen opleveren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De beoogde projecten moeten in overeenstemming zijn met de gewestelijke Good Food Strategie.

Voor welke projecten?

Twee soorten projecten komen in aanmerking voor financiering :

 1. Start van een nieuw professioneel project in duurzame landbouw, dat een economische (innovatieve) productieactiviteit behelst. 
 2. Steun aan bestaande professionele landbouwprojecten: dat zich kan vertalen in steun voor de stabilisatie van de primaire activiteit van de landbouwer in de opstartfase (tot 3 jaar na de oprichting), de ontwikkeling van een geheel nieuw onderdeel van een bestaande activiteit om deze duurzamer te maken en/of de transitie naar een duurzamer productiemodel. Bijvoorbeeld:
 • Steun voor landbouwproducenten die zich in de opstartfase bevinden, wat vaak gepaard gaat met hoge investeringskosten;
 • Steun aan landbouwproducenten die naar biologische landbouw wensen om te schakelen of daar reeds mee bezig zijn;
 • Steun aan de omschakeling naar duurzame productiewijzen, in het bijzonder agro-ecologische;
 • Steun aan duurzame producenten die hun activiteiten willen uitbreiden.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Om je kandidatuur voor te stellen, dien je verscheidene documenten in te vullen. Die vind je allemaal onderaan deze webpagina op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.