Projectoproep: Steun voor ondernemers en begeleiding van economische transitie

Projectoproep: Steun voor ondernemers en begeleiding van economische transitie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die Brusselse ondernemers begeleiden en de economische transitie van Brusselse ondernemingen faciliteren. Er wordt voorrang gegeven aan het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor het ondernemerschap en meer in het bijzonder voor ondernemerschap met een positieve sociale en milieu-impact. 
In het kader van de gezondheidscrisis, focussen de prioriteiten ook op het ondersteunen van ondernemingen en ondernemers in moeilijkheden, op het voorkomen van faillissementen en op de economische relance.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die activiteiten ontwikkelen ter ondersteuning of begeleiding van het ondernemerschap en de economische transitie.

Voor welke projecten?

Elk project dat het ondernemerschap en de economische transitie ondersteunt en dat de uitwerking beoogt van één van de volgende zes prioritaire thema's :

Brusselse ondernemers steunen :

  1. Ondernemerscapaciteiten ontwikkelen en moeilijkheden van de ondernemingen en ondernemers voorkomen en verkleinen
  2. Mentorprogramma's en netwerken voor onderlinge hulp tussen ondernemers steunen
  3. Sensibiliseren voor en begeleiding bieden bij de overdracht en de overname van een onderneming

De economische transitie faciliteren:

  1. De economische transitie van de Brusselse ondernemingen begeleiden
  2. De ontwikkeling van ondernemingen naar een positieve sociale en milieu-impact steunen
  3. De toegang tot financiering vergemakkelijken

Wat kan je ontvangen ?

Specifieke financiële steun voor jouw project van het Gewest, gedurende 2 jaar.

Selectiecriteria

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget.

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

  1. Afstemming op de doelstellingen van de maatregel
  2. Integratie in het ecosysteem van de Brusselse begeleiding
  3. Haalbaarheid van het project
  4. Resultaten en impact

Een multidisciplinair adviescomité zal deze criteria analyseren en evalueren. 

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

De stappen die je dient te ondernemen, staan duidelijk uitgelegd op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.