Publieke bevraging over het Gewestelijk Bestemmingsplan voor 2024

Publieke bevraging over het Gewestelijk Bestemmingsplan voor 2024

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) bepaalt voor elk stuk grond in het Brussels Gewest wat er wel en niet op mag worden gebouwd. Het plan is 20 jaar oud en zal worden bijgewerkt om beter aan te sluiten op de actuele uitdagingen. Voorafgaand aan de wijziging organiseert perspective.brussels een online bevraging.

Het Gewestelijk Bestemmingsplan, dat in 2001 werd aangenomen door de Brusselse regering, bepaalt voor elke ruimte van het Gewest of deze bebouwd mag worden en welke soorten bebouwing zijn toegestaan (woningen, kantoren, winkels, enz.). Dit plan is bijzonder belangrijk omdat het iedereen aangaat. Zo moet bijvoorbeeld elke aanvraag voor een Stedenbouwkundige Vergunning eraan voldoen.

perspective.brussels heeft de opdracht dit plan grondig te actualiseren om in te spelen op nieuwe uitdagingen zoals het klimaat, de natuur in de stad, het creëren van woningen en activiteiten, de gezondheid,...

Deze wijziging biedt de kans om de kaarten, concepten en voorschriften te actualiseren en een aantal uitdagingen erin te integreren (gemengde functies, ontdichting, mobiliteit, groengebieden en landbouw in de stad), dit in overeenstemming met de doelstellingen van de Algemene Beleidsverklaring van 2019.

Met het oog hierop heeft perspective.brussels sindsdien gesproken met de meeste gewestelijke overheidsdiensten en Brusselse gemeenten over hun behoeften en wil het graag meer weten over de grenzen, verwachtingen en behoeften van de GBP-gebruikers.

Vandaag organiseert perspective.brussels een participatieve bevraging, gericht op het brede publiek en alle actoren in het Gewest. Je kan hieraan online deelnemen, van 26 augustus tot 30 september.

Ontdek de bevraging vanaf nu: http://www.gbp2024.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.