Respecteert U het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)?

1819.brussels

In België werd het minimumloon niet wettelijk vastgelegd. Welk loon men moet betalen, wordt meestal vastgelegd op niveau van de sector via de zogenaamde minimbarema's. Maar niet altijd…

De sector heeft geen minimumloon vastgelegd

In sommige sectoren is geen minimumloon afgesproken en dan geldt het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad (NAR) in CAO nr. 43.

Voorbeeld 1: Lies is 26 jaar en werkt reeds 3 jaar voor de firma Zus en zo (PC nr. 335). Vermits in dit paritair comité geen sectorbarema werd vastgelegd, geldt voor Lies het GMMI van CAO nr. 43. Zij heeft aldus recht op een loon van 1.559,38 euro per maand.

Voorbeeld 2: Wim is 26 jaar en werkt bij firma ABC behorende tot het PC nr. 200. Wim oefent een functie uit die behoort tot klasse A en heeft 2 jaar ervaring. Hij heeft recht op een loon van 1.699,01 euro per maand, zoals bepaald in de sector.

In beide gevallen gaat het om een minimumloon; de werkgever mag dus steeds meer, maar nooit minder dan dit loon geven.

Sectoraal loon lager dan GGMMI – opletten geblazen!

Het GGMMI is niet echt gelijk aan een minimum maandloon. In het GGMMI zijn namelijk bepaalde bedragen die in de loop van het jaar worden uitbetaald, begrepen. Zo kan bijvoorbeeld een eindejaarspremie of haard- en standplaatsvergoeding in aanmerking genomen worden om na te gaan of het GGMMI bereikt werd.

Dit is bijvoorbeeld het geval in het PC nr. 201 voor de zelfstandige kleinhandel: Jan is verkoper in de firma Groenten en Fruit. Hij is 26 jaar en werkt al 2 jaar als verkoper in categorie 1. Zijn maandloon bedraagt 1.467,49 euro. Dit is lager dan het nationaal GGMMI, maar om na te gaan of Jan minstens het GGMMI heeft gekregen, dient men hier ook de eindejaarspremie aan toe te voegen.

GGMMI: 1.634,41 x 12 = 19.612,92 euro per jaar

Loon: 1.467,49 x 12 = 17.609,88 + 1.467,49 (eindejaarspremie) = 19.077,37 euro per jaar

Hoewel de werkgever het sectoraal minimumloon respecteert en Jan maandelijks het mimimumloon krijgt waarop hij recht heeft, zal de werkgever ondanks het feit dat hij ook recht heeft op een eindejaarspremie toch nog een deeltje moeten bijpassen.

Of in dit voorbeeld 19.612,92 – 19.077,37 = 535,55 euro

Sector per sector bekijken

Elke werknemer heeft minstens recht op het GGMMI, maar er moet steeds nagegaan worden (sector per sector) wat in het GGMMI inbegrepen is om te oordelen of de werknemer correct werd betaald.

Bovendien werden op 1 januari 2015 de degressieve percentages afgeschaft zodat elke werknemer vanaf 18 jaar nu ook recht heeft op een GGMI aan 100%.

Bij twijfel neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat.

Bron: Securex

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.