Samenwerken met een boekhouder-fiscalist

Samenwerken met een boekhouder-fiscalist

1819.brussels

De boekhouder-fiscalist is je bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als bedrijfsleider. Maar wat doet hij precies? Op welke domeinen kan hij je bijstaan?

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkende boekhouder(-fiscalist).

Het orgaan dat van de wetgever de opdracht heeft gekregen in te staan voor deze erkenning is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Dit instituut dient het overzicht van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden, organiseert opleidingen en stages en ziet er ook op toe dat de deontologische regels worden nageleefd.

Maar op welke domeinen kan een boekhouder-fiscalist je precies bijstaan? Wat zijn de deontologische regels die hij/zij moet naleven? Deze aspecten worden behandeld in de brochure die het BIBF daartoe ontwikkelde.
Op de website kan je daarnaast een door de BIBF erkende boekhouder-fiscalist opzoeken, alsook meer lezen over de erelonen en hoe je best een opdrachtbrief kan opstellen.

 


Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.